TIME

TIME


1. WAT IS TIME?

TIME is het platform voor het veilige uitwisselen van berichten en documenten van meer dan 150 verzekeraars en/of service providers richting meer dan 3.500 adviseurs.

Alle partijen die werkten met de berichtenservices EMS van Colimbra en STS van Solera zijn in 2018 overgegaan naar TIME - Total Insurance Messaging Exchange.


2. WAT ZIJN DE KOSTEN VAN TIME VOOR HET INTERMEDIAIR?

U heeft de keuze uit 2 pakketten binnen TIME Intermediair.

Pakket A: TIME Intermediair Berichten & Documenten

Met het uitgebreide pakket TIME Intermediair Berichten & Documenten kunt u de volgende berichten ontvangen van verzekeraars, serviceproviders en volmachten:

 • Prolongatieberichten (PPR)

 • Mutatieberichten (PMB)

 • Bestands Interface berichten (PBI)

 • Rekening Courant berichten (INSPRI)

 • Documenten

De abonnementsprijs van dit pakket wordt bepaald door het berichtenvolume van uw kantoor. Op basis van het jaarlijks volume wordt u ingedeeld in één van de vier staffels. Documenten tellen hierbij niet mee. Deze kunt u onbeperkt ontvangen. Jaarlijks per 1 november wordt uw abonnement getoetst aan het werkelijke berichtenvolume (facturabele eenheden) en indien nodig vindt aansluitend herijking van het abonnement voor het komende jaar plaats. Er vindt geen verrekening plaats van abonnementskosten over het afgelopen jaar, ongeacht of de werkelijke aantallen onder of boven de staffel vallen.

Staffel 1: Minder dan 50.000 eenheden per jaar                €  85,50 per maand

Staffel 2: Van 50.000 tot 500.000 eenheden per jaar        € 158,60 per maand

Staffel 3: Van 500.000 tot 1.000.000 eenheden per jaar € 304,75 per maand

Staffel 4: Meer dan 1.000.000 eenheden per jaar        € 822,35 per maand

Prijzen per 1-1-2019 per maand exclusief btw.

 

Pakket B: TIME Intermediair Documenten

Binnen dit pakket kunt u automatisch onbeperkt digitale documenten in uw assurantiesoftwarepakket ontvangen van verzekeraars, serviceproviders en volmachten.

De prijs per 1-1-2019 is € 29,65 per maand exclusief btw.


3. HET GEBRUIK VAN EMS WAS GRATIS. WAAROM MOET IK NU BETALEN VOOR BERICHTEN EN DOCUMENTEN?

Het gebruik was niet gratis, maar werd betaald door de verzenders. Toenemende wet- en regelgeving leidt tot toename van de kosten, die we evenrediger willen verdelen in de keten. Het ontvangen van documenten is gratis voor TIME Berichten en Documenten klanten, voor TIME Documenten klanten kan men onbeperkt documenten ontvangen voor een vaste (lage) maandelijkse prijs.


4. OVER WELKE PERIODE GAAT DE HERIJKING TIME INTERMEDIAIR BERICHTEN & DOCUMENTEN?

Jaarlijks in november wordt de herijking uitgevoerd. De herijkingsperiode loopt van november van het vorige jaar t/m oktober van het lopende jaar. De nieuwe prijs gaat in per 1 januari van het volgende jaar.


5. HOE WORDT HET BERICHTENVOLUME TIME INTERMEDIAIR BERICHTEN & DOCUMENTEN VASTGESTELD?

Het berichtenvolume TIME Intermediair Berichten & Documenten wordt gebaseerd op het aantal facturabele eenheden dat gedurende de herijkingsperiode is ontvangen in de STS postbus(sen) en de EMS postbus(sen). Ontvangen documenten worden niet meegeteld.

De rekenregels om van berichten tot facturabele eenheden te komen zijn:

Prolongaties (PPR): per geprolongeerde polis wordt 1 facturabele eenheid gerekend

Alle overige berichten: het aantal bytes van het bericht + 50 gedeeld door 100

Bijvoorbeeld 1 PMB bericht is 780 bytes groot. De rekensom wordt dan (780+50)/100=8,3 eenheden. De decimaal wordt er afgehaald om tot een geheel getal te komen. Uiteindelijk komt hier 8 eenheden uit.


6. IK GA EEN STAFFEL OMHOOG. WAAROM IS MIJN BERICHTENVOLUME ZOVEEL HOGER DAN VOORGAANDE JAREN?

In de herijkingsperiode van november 2017 t/m oktober 2018 is voor de eerste keer het berichtenvolume gebaseerd op het aantal ontvangen facturabele eenheden in de STS postbus(sen) én de EMS postbus(sen).


 7. WAAROM IS HET PRIJSVERSCHIL ZO GROOT TUSSEN STAFFEL 1 en STAFFEL 2 van TIME INTERMEDIAIR BERICHTEN & DOCUMENTEN?

Staffel 1 is de instapstaffel. In staffel 2 kunt u tot 500.000 facturabele eenheden ontvangen. Dit is het tienvoudige van staffel 1.

Staffel 1              1 – 50.000 eenheden

Staffel 2              50.000 – 500.000 eenheden


8. WAAROM HEB IK GEEN BRIEF ONTVANGEN NAAR AANLEIDING VAN DE HERIJKING?

Alleen als u van staffel wijzigt (hoger/lager), ontvangt u daarvan bericht. Als u geen bericht hebt ontvangen, dan verandert er niets voor u. U blijft in dezelfde staffel. Het maandbedrag wordt alleen verhoogd met de eventuele jaarlijkse indexatie zoals aan u bericht in een separate mail eind oktober.


9. VAN WELKE PARTIJEN KAN IK BERICHTEN EN DOCUMENTEN ONTVANGEN?

U kunt van de partijen in bijgaande lijst berichten en documenten ontvangen.

Overzicht verzenders TIME


10. IK WIL OOK GRAAG DOCUMENTEN GAAN ONTVANGEN. HOE REGEL IK DIT?

Voor het ontvangen van documenten heeft u een EMS postbus nodig.

Als u al een EMS postbus heeft, maar het nummer/wachtwoord niet meer heeft, kunnen wij het nummer voor u opzoeken en u van een nieuw wachtwoord voorzien.

Als u nog geen EMS postbus heeft, dan kunnen wij deze voor u aanmaken. U ontvangt van ons de gegevens. Met het EMS postbusnummer en de inloggegevens kunt u contact opnemen met uw systeemhuis voor inrichting van de postbus in uw assurantiesoftwarepakket.


11. KAN IK AANGEVEN VAN WELKE VERZENDERS IK DOCUMENTEN WIL ONTVANGEN?

Wanneer u een EMS postbus hebt, ontvangt u van alle verzenders uit de lijst (zie vraag 9) documenten.


12. ER IS SPRAKE VAN 2 BEDRIJVEN BINNEN EEN HOLDING OF EEN FUSIE VAN 2 BEDRIJVEN. MOET IK 2 CONTRACTEN VOOR TIME AFSLUITEN?

Wanneer u voor 2 juridische entiteiten (dus 2 KvK - inschrijvingen) gebruik wilt maken van TIME, dan dient u 2 contracten af te sluiten. U kunt er ook voor kiezen meerdere postbussen aan 1 bedrijf te koppelen. In dat geval kunt u volstaan met 1 TIME contract. Postbussen kunnen administratief van het ene naar het andere bedrijf worden overgezet.


13. WIE MOET IK BELLEN/MAILEN WANNEER IK VRAGEN HEB OVER MIJN POSTBUS OF DE STATUS VAN MIJN BERICHTEN EN/OF DOCUMENTEN IN DE POSTBUS?

Voor vragen over uw berichten en documenten kunt u contact opnemen met onze Service Beheerders via het telefoonnummer 0800 – 225 52 29 (optie 2) of via het Support Portaal.


VRAGEN M.B.T. DE VERWERKERSOVEREENKOMST

 

14. WAAROM WORDT UNIT4 GENOEMD IN DE VERWERKERSOVEREENKOMST?

Unit4 is de partij die door Colimbra wordt ingeschakeld voor hosting en beheer. Solera staat ervoor in dat deze partij aan dezelfde contractuele verplichtingen voldoet als waaraan Solera zich behoort te voldoen.


15. WAT GEBEURT ER ALS IK DE VERWERKERSOVEREENKOMST NIET TEKEN EN RETOURNEER?

Onze klanten zijn onder de huidige- en toekomstige wetgeving verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten in geval van het uitbesteden van verwerken van persoonsgegevens  (art. 14 Wet bescherming persoonsgegevens). Doet u dit niet, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten die Solera maakt bij deze verwerking. Het niet ondertekenen is om die reden zeer onverstandig en in het nadeel van uw bedrijf en uw klanten.

Wanneer u de verwerkersovereenkomst niet ondertekent, dan zullen wij dit vastleggen.


16. WELKE KOSTEN WORDEN BEDOELD IN ARTIKEL 7 VAN DE VERWERKERSOVEREENKOMST?

Dit betreft bijvoorbeeld kosten die voortkomen uit de tijd die gemoeid gaat met het opsporen en overhandigen van de persoonsgegevens van de betrokkene. Mogelijk is deze data versleuteld of moeilijk terug te vinden in onze systemen. Hier kan veel tijd mee gemoeid gaan.

Deze tijd willen we vergoed zien worden door de verantwoordelijke. Dat is immers de partij die voor de betrokkene een dienst levert.


17. IN ARTIKEL 8 WORDT GESPROKEN OVER DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OVEREENKOMST. WAT WORDT HIERMEE BEDOELD?

De geldigheidsduur van de verwerkersovereenkomst loopt gelijk met de overeenkomst die we met de klant hebben. De ondertekening van het aanvraagformulier leidt tot een overeenkomst. Oftewel op het moment dat u het aanvraagformulier hebt ondertekend, gaat de overeenkomst in. De verwerkersovereenkomst duurt totdat de overeenkomst wordt beëindigd.


Dw Werkplaats app: ondersteunde devices

Dw Werkplaats app: ondersteunde devices

Dw Werkplaats App is de werkplaats app van Dw. Afhankelijk van uw wensen kunt u er mee klokken, foto's maken, checklists bijwerken en nog veel meer. 


De volgende tablets zijn door ons getest en geschikt om gebruik te maken van de Werkplaats App.

 • Apple iOS
 • Alle devices met iOS8 en hoger.
 • Android
 • Android versie 4.4 en hoger.

Ondersteunde tablets, niet meer leverbaar volgens Samsung.com, peildatum 9-3-2017:

 • Samsung SM-T110
 • Samsung SM-T113
 • Samsung SM-T530

Ondersteunde tablets, leverbaar volgens Samsung.com, peildatum 9-3-2017:

 • Samsung SM-T280
 • Samsung SM-T713

Let op:

Overige devices en besturingssystemen worden niet ondersteund.
Download de app via de Google Play Store (Android)
Download de app via de Apple App Store (iOS)

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Machtiging doorlopende SEPA incasso

t.b.v. facturatie Commerce Delta diensten door Solera Nederland

Vul het onderstaande formulier in om Solera Nederland toestemming te geven de verschuldigde bedragen automatisch te incasseren voor de afgenomen diensten

Om het formulier optimaal te laten werken vragen we u het formulier te openen in Adobe Acrobat. 

Atricom

Atricom

Wat is Atricom?
Atricom is een programma waarmee u berichten kunt verzenden en ontvangen.

Dw intake

Dw intake

Naar welke herstellers kan ik als dealer mijn intake versturen?

Als dealer kunt u een intake versturen naar alle herstellers die gebruik maken van DWgo! of DW pro als backoffice pakket. Hierbij dient de hersteller die gebruik maakt van DW pro ook te beschikken over AudaMobile om het dossier in goede order te kunnen ontvangen.


Waar kan ik de software downloaden die nodig is voor het aansturen van de kentekenkaart lezer?

De software is geschikt voor Windows versies vanaf windows 7 en hoger. U kunt de software downloaden vanaf de volgende locatie: http://www.dwsecure.nl/SoleraApps/Downloads/setup.exe


De kenteken card reader werkt niet goed, wat kan ik doen?

Als de kentekenkaart niet goed wordt ingelezen; ontkoppel dan de kenteken card reader (uit de USB poort) en sluit de kenteken card app af (in Windows). Sluit vervolgens de kentekencard reader opnieuw aan op de USB poort om daarna de kenteken card app opnieuw op te starten.


Kan ik als hersteller een ontvangen intake ook met AudaMobile verwerken?

Ja, dat kan. Hiervoor is wel een aanvullende handeling vereist in AudaMobile omdat de intake in AudaMobile nog niet als schadedossier wordt herkend. Hiervoor is het nodig om in AudaMobile het type schadeinvoer op ‘AudaMobile’ te zetten. Open hiervoor het dossier in AudaMobile en wijzig het type schadeinvoer onderin het eerste tabblad van het dossier. Klik vervolgens op opslaan en het dossier zal vervolgens als schadedossier worden herkend.  

AutoOnline

AutoOnline

Met ruim een miljoen aangeboden voertuigen per jaar en meer dan 10.000 tevreden klanten is AUTOonline de grootste restwaardebeurs van Europa. Onze schaalgrootte garandeert u een eerlijke restwaardebepaling of u profiteert van het ruime aanbod. Bent u een opkoper, expert, leasemaatschappij, verzekeraar of andere geïnteresseerde: laat de markt voor u werken en kies AUTOonline!

Hier vind u de algemene voorwaarden voor het gebruik van AutoOnline

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS)

Het Certification Practice Statement (CPS) heeft tot doel afnemers van Digitale Paspoorten en Bedrijfscertificaten inzicht te geven in de handelswijze van Solera. Het beschrijft de geleverde diensten, de gehanteerde procedures en de rechten en plichten van de bij deze diensten betrokken partijen.

De CPS is opgesteld volgens het raamwerk dat is neergelegd in de RFC 2527-standaard.

Zie: http://www.ietf.org/rfc/rfc2527.txt.


Digitaal Paspoort

Vanaf 7 augustus 2015 is versie 4.3 van het CPS voor het Digitaal Paspoort van toepassing. Deze vervangt versie 4.2 van januari 2015. In versie 4.3 zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Aanscherping van normen conform ETSI TS 102042 (Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates).

Daarnaast is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Op basis van artikel 8.1.2 is derhalve een nieuwe versie van het CPS noodzakelijk.
Met inachtneming van artikel 8.1.2 is vanaf de publicatiedatum van 7 juli 2015 een termijn van 30 dagen voor inwerkingtreding in acht genomen.

Omschrijving

Publicatie

In werking


07-07-2015
19-01-2015
01-01-2014

07-08-2015
19-02-2015
01-02-2014


Bedrijfscertificaten

Vanaf 1 januari 2017 is versie 1.9 van het CPS voor ABZ Bedrijfscertificaten van toepassing. Deze vervangt versie 1.8 van augustus 2015. In versie 1.9 zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Upgrade Bedrijfscetificaten van SHA-1 naar SHA-2.

Daarnaast is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Op basis van artikel 8.1.3 lid 1 is derhalve een nieuwe versie van het CPS noodzakelijk. Met inachtneming van artikel 8.1.2 is vanaf de publicatiedatum van 1 december 2016 een termijn van 30 dagen voor inwerkingtreding in acht genomen.

Omschrijving

Publicatie

In werking


01-12-2016
07-07-2015
19-01-2015

01-01-2017
07-08-2015
19-02-2015

Audatex Help

Audatex Help

Solera algemeen

Solera algemeen

Een klacht indienen

Solera wil graag dat u tevreden bent. Kunnen wij iets verbeteren aan onze services en dienstverlening? Of bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen bent? Vertel het ons, dan zoeken wij naar een passende oplossing.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven.

1. Online via deze website
Geef uw klacht online aan ons door via ons klachtenformulier.

2. Schriftelijk
Stuur u liever een brief? Bijvoorbeeld omdat u informatie wilt meesturen?
Stuur uw klacht dan naar:

Solera
Postbus 124
3700 AC Zeist

U kunt binnen vijf werkdagen een reactie van ons verwachten.

Handleidingen

Handleidingen

Handleiding Audamobile - Uw eigen wachtwoord beheren met uw DP

Download de handleiding Audamobile - Uw eigen wachtwoord beheren met uw DP


Handleiding Audamobile - Starten met de app

Download de handleiding Audamobile - Starten met de app


Handleiding SCS Expertise

Download de handleiding SCS Expertise


Handleiding UBO Check

Download de handleiding UBO Check


Handleiding ABC-tool

Download de Gebruikershandleiding ABC-tool.


Handleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal

Download de Handleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal.


Handleiding Digitaal Paspoort

Download de Handleiding Digitaal Paspoort.


Handleiding AudaPadWeb 3

Download de Handleiding AudaPadWeb 3.

RDW Services

RDW Services

Hoe vraag ik RDW Services aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link, https://solera.nl/s/aanvraagformulier-rdw-services.pdf.


Hoe vraag ik de Audittrail, onderdeel van RDW Services aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link, https://solera.nl/s/aanvraagformulier-audit-trail-rdw-services.pdf.


Waar kan ik een overzicht vinden van de kosten voor het gebruik van RDW Services?

U kunt het transactieoverzicht downloaden via deze link, https://solera.nl/s/rdws-transacties-tarieven-overzicht.pdf.


Wat houdt RDW Services in het kort in?

Met de dienst RDW Services is het mogelijk om via Solera zowel het Basis Kentekenregister (BKR) als het Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (CR-WAM) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te raadplegen en mutaties zoals aan- en afmeldingen uit te voeren.


Op welke manieren kan ik aansluiten op RDW Services?

RDW Services is op twee manieren te gebruiken. De meest voorkomende manier van werken is het gebruiken van RDW Services via een backoffice-applicatie. De meeste grotere backoffice-leveranciers hebben een koppeling ingebouwd om RDW Services bij Solera te benaderen. Mocht uw backoffice leverancier RDW Services van Solera niet ondersteunen, vraag uw contactpersoon aldaar dan om te zien wat er mogelijk is.

U kunt RDW Services ook benaderen via het Solera Informatie portaal. Hiervoor heeft u naast een contract voor RDW Services, ook een digitaal paspoort nodig.


Wat wordt er bedoelt met 'doelbinding'.

Er zijn in het kader van het gebruik van RDW Services, twee doelbindingen.

1. Schadeafhandeling

2. Totstandkoming en instandhouding verzekeringen

Is de doelbinding van het gebruik van RDW Services 'Schadeafhandeling', dan mogen er bevragingen gedaan worden die persoons zowel als voertuiggegevens als resultaat hebben.

Is de doelbinding van het gebruik van RDW Services 'totstandkoming en instandhouding verzekeringen', dan zijn de bevragingen beperkt tot de functies die alleen voertuiggegevens teruggeven.


Kan ik de technische documentatie opvragen om de webservice-koppeling te programmeren met Solera t.b.v. RDW Services?

RDW Services bestaat uit meerdere bevragingen / vragen die via webservice-koppelingen aangeroepen kunnen worden. Informeer bij support@solera.nl naar de mogelijkheden.


Welke vragen / functionaliteiten bevat RDW Services?

Er zijn twee categorieën waarin de vragen onder te verdelen zijn. Namelijk: RDW Bevragingen & RDW Mutaties. Vraag support@solera.nl om een kopie van de handleiding 'handleiding solera informatieportaal rdw services.pdf' om een totaal overzicht hiervan te zien, vanaf pagina 10.


Waar staat de afkorting: "BKR" voor?

BKR staat voor Basis Kenteken Register. Dit is een centrale RDW database waarin alle voertuigen met kentekens, die nog op de weg mogen rijden zijn opgenomen. Tegenwoordig wordt dit CRWAM genoemd. Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.


Waar staat de afkorting "CRWAM" voor?

Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Dit is een RDW-register (database) met eigenaar en verzekeraarsinformatie.


Hoe kom ik aan testgegevens om bijvoorbeeld onze webservice-koppeling 'Controle kenteken en meldcode combinatie' te testen op de demo-omgeving van Solera?

U kunt een verzoek sturen naar support@solera.nl. Vermeld daarin voor welke functionaliteit / vraag, zoals 'Opvragen KM-Stand', u testgevallen zoekt. Wij zullen samen met de RDW opzoek gaan naar een set testgevallen.


Hoe worden de mutatiebestanden die ik middels ADN postbus berichten aanlever, verwerkt?

Een automatisch proces zorgt er aan onze kant voor dat de berichten die u aanlevert, elk half uur verstuurd worden naar de RDW. De RDW verwerkt zelf de ontvangen berichten van die dag in de avond. Het verwerkingsproces bij de RDW start elke werkdag tussen 21:30 en 22:00.


Hoe worden de mutatiebestanden die ik middels een webservicekoppeling aanlever, verwerkt?

Mutaties die middels een webservicekoppeling aangeboden worden, sturen wij 1 op 1 direct door naar de RDW. De RDW verwerkt zelf de ontvangen berichten van die dag in de avond. Het verwerkingsproces bij de RDW start elke werkdag tussen 21:30 en 22:00.


Ik maak gebruik van het ADN-netwerk om middels electronische postbusberichten, mutaties aan te leveren. Hoe kan ik berichten opnieuw door Solera klaar laten zetten wanneer mijn backoffice-applicatie dit niet toelaat?

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij support@solera.nl. Geef hierbij aan, van welke dagen u de berichten opnieuw wilt laten aanbieden. De berichten worden nadat deze opnieuw zijn aangeboden aan de RDW, dezelfde nacht verwerkt. M.u.v. van weekend -en feestdagen.


Wat betekent de melding "RDW account is geblokkeerd of RDW wachtwoord is verlopen"?

Als het wachtwoord van het RDW-account is verlopen, kan niemand van die organisatie gebruik meer maken van de dienst Solera RDW Services. Het RDW-account dient in dat geval door RDW te worden teruggezet naar het oorspronkelijk uitgegeven initiële wachtwoord. Dit is door de (functioneel) beheerder binnen uw organisatie destijds schriftelijk ontvangen.

Voor het terugzetten dient contact opgenomen te worden met de ICT Servicedesk van de RDW via telefoonnummer 0598-693369, optie 4.

Nadat dit is gedaan dient de (functioneel) beheerder een nieuw wachtwoord te registeren bij het RDW account, via de ISA Beheerapplicatie. De url hiervoor is https://isa.solera.nl/isa-webclient/index.html

Het RDW wachtwoord dient telkens binnen 28 dagen gewijzigd worden. Via de ISA Beheerapplicatie kan er voor gekozen worden om dit automatisch te laten vernieuwen door Solera.


Wat beteken de melding "Er is geen centraal RDW account beschikbaar"?

U heeft het de accountgegevens van uw RDW account nog niet opgevoerd in ons systeem. Wilt u de gegevens opvoeren, maar weet u niet hoe? Stuur dan een mail naar support@solera.nl en vraag ons u de handleiding voor ISA-Management toe te sturen.


Wat is de url van de RDW Services beheerapplicatie?

Let op: U heeft, om deze pagina te mogen benaderen, een Digitaal Paspoort nodig met de autorisatie 'RDW Wachtwoord'. Vraag uw Self Service Portaal beheerder voor meer informatie, of stuur een email naar support@solera.nl

Productie-omgeving : https://www.abzportal.nl/isamgnt/ui/

Demo-omgeving : https://demo.abzportal.nl/isamgnt/ui/


Wat is de url van het Solera Informatie Portaal?

Productie-omgeving: https://isa.solera.nl/isa-webclient/index.html

Demo-omgeving: https://isa.dem.solera.nl/isa-webclient/index.html


Kunnen wij ook nagaan wie een handeling middels RDW Services heeft verricht?

De Audittrail functionaliteit kan dit voor u faciliteren. Dit is een apart aan te vragen onderdeel van RDW Services. De Audittrail houdt de details bij van de bevragingen. Zo kan u, wanneer bijvoorbeeld de RDW u vraagt in het kader van een deelwaarneming, aantonen wie, wanneer, welke bevraging heeft gedaan.

AudaScan

AudaScan

Hoe vraag ik Audascan 360 aan?

Voor meer informatie over het aanvragen en aansluiten op Audascan 360, kunt u hiervoor een verzoek sturen naar support@solera.nl


Wat houdt Audascan 360 in het kort in?

Met de dienst Audascan 360 ontvangt u voertuiginformatie ter ondersteuning en vereenvoudiging van uw bedrijfsprocessen op basis van een kenteken. Het Audascan antwoord-bericht is een verzameling van voertuiginformatie, gewonnen uit verschillende bronnen. Waaronder Autotelex, de RDW en eigen bronnen.


Op welke manieren kan ik aansluiten op Audascan 360?

Audascan 360 is op twee manieren te gebruiken. De meest voorkomende manier van werken is het gebruiken van Audascan 360 via een backoffice-applicatie. De meeste grotere backoffice-leveranciers hebben een koppeling ingebouwd om Audascan bij Solera te benaderen. Mocht uw backoffice leverancier Audascan niet ondersteunen, vraag dan uw contactpersoon aldaar om te zien wat er mogelijk is.

U kunt RDW Services ook benaderen via het Solera Informatie portaal. Hiervoor heeft u naast een contract voor RDW Services, ook een digitaal paspoort nodig.


Waar kan ik de technische documentatie opvragen om de webservice-koppeling te programmeren met Solera t.b.v. Audascan 360?

U kunt een verzoek indienen bij support@solera.nl om zodoende de documentatie van Audascan 360 te ontvangen.


Hoe kom ik aan testgegevens om bijvoorbeeld mijn webservice-koppeling 'Audascan 360' te testen op de demo-omgeving van Solera?

U kunt een verzoek sturen naar support@solera.nl. Vermeld daarin wat voor testgevallen u zoekt. Vermeldt in het verzoek dat u bijvoorbeeld opzoek bent naar 10 kentekens met de merknaam "X", waarbij 5 kentekens een cataloguswaarde hebben van >20.000,-. Of dat u vijf testkentekens zoekt van voor 1990, die 5 of 3-deurs zijn.


Waarom wijkt de datum eerste toelating af met de kenteken datum deel 1?

Dit komt omdat het een voertuig is dat geïmporteerd is.

- Datum eerste toelating geeft aan wanneer het voertuig voor het eerst op de weg is toegelaten. (dit kan buiten Nederland plaatsvinden.)
- Kenteken datum deel 1 geeft aan wanneer het voertuig in Nederland voor het eerst op naam is gezet.


De dagwaarde verschilt tussen een bevraging op kenteken en kilometerstand en wanneer ik op een Autotelex-code doorklik. Hoe kan dat?

Doordat de kilometerstand wordt ingevoerd wijkt de dagwaarde bij de eerste bevraging af van wanneer er een bevraging wordt gedaan aan de hand van een Autotelex-code. Hierin wordt namelijk de kilometerstand niet meegenomen.


Waarom kloppen de foto’s niet van het voertuig?

De foto’s die getoond worden zijn afkomstig van een catalogus of een brochure. De foto’s geven slechts een indicatie van het voertuig weer.


Waarom komt er geen informatie terug bij het invoeren van een kenteken van een driewielig motorvoertuig, caravan of aanhanger?

Voor deze categorieën is alleen RDW informatie beschikbaar.


Een gegeven in Audascan wijkt af van wat RDW opgeeft.

Audascan geeft voertuigdata, op basis van een kenteken. De data is afkomstig van RDW en is aangevuld met specifieke uitvoeringsdata afkomstig van importeurs.

Als de aangevulde data van de importeur niet juist is, deze is te vinden onder de kop "Uitvoeringsgegevens", moet de eigenaar/berijder zelf via de importeur of dealer de gegevens opvragen en deze doorsturen naar Solera. De provider van de importeursdata zal, na onderzoek van deze gegevens, vervolgens het type/model wijzigen.

Als de data afkomstig van RDW, te vinden onder de kop "Algemene gegevens", niet juist is, dient de eigenaar/berijder contact op te nemen met RDW.


Hoe kan ik een kenteken laten koppelen met een Autotelex sleutel/data?

Doorloop de volgende stappen:

Meld het betreffende kenteken via automotive@solera.nl.

Solera zorgt ervoor dat het koppelverzoek bij de provider wordt verwerkt.


Waarom kan een bepaald kenteken niet gekoppeld worden?

Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken: 

Het is een zgn.. "grijs import-voertuig". Dit zijn type voertuigen die niet in NL zijn geleverd. Hiervoor is te weinig technische en prijs-technische informatie bekend.

Kenteken kan "te jong" zijn. Recent uitgegeven kentekens moeten nog worden verwerkt bij RDW. Het kan een paar dagen duren voordat die informatie ook bij VWE en Autotelex bekend zijn.

SchadeVerledenPas

SchadeVerledenPas

Ik wil een Schade Verleden Pas opvragen, maar krijg geen resultaat

Deze dienst is alleen toegankelijk voor Verzekeraars en Experts, Niet voor schadeherstellers of particulieren.

AudaID

AudaID

Ik krijg de melding dat ik niet geautoriseerd ben voor deze dienst

U heeft nog geen autorisatie om AudaID te kunnen gebruiken. U kunt dit aanvragen via het autorisatieformulier.


Ik krijg geen resultaat in AudaID terug op een kenteken.

Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken:

 1. Op het merk of model is geen AudaID beschikbaar. U kunt de beschikbaarheid checken op Assortiment Personen- en Bestelautos. Zou het kenteken wel beschikbaar moeten zijn? Dan kunt u dit melden via het Support Portaal. Voorlopig kunt u deze handmatig selecteren.
 2. U heeft geen autorisatie om AudaID te kunnen gebruiken. U kunt dit aanvragen via het autorisatie formulier.

Dw go!

Dw go!

Wanneer wordt DWgo! geïntroduceerd?

DWgo! is inmiddels bij de reguliere bedrijven, die alleen met e-Calc werkten, geïntroduceerd.


Met welke systemen is DWgo! gekoppeld?

DWgo! is gekoppeld met eXchange, Dispatch en Audaflow. Voor Dispatch hoeft u niet te exporteren en importeren, dat is voortaan mogelijk vanuit de applicatie.


Kan ik e-Calc 4 of e-Calc 5 blijven gebruiken?

Nee, alle gebruikers zullen worden gemigreerd naar DWgo! Na een succesvolle migratie zullen wij e-Calc 4 en 5 “uit de lucht” halen.


Wat gebeurt er met mijn bestaande dossiers in e-Calc 4 of e-Calc 5?

U krijgt vanuit DWgo! toegang tot uw historische dossiers in E-calc 4/5.
Voor “overloop” dossier krijgt u van ons een handleiding zodra u over gaat op DWgo!


Wanneer kan ik in DWgo! gebruik maken van applicaties zoals: Thatcham, Audamobile, Vehicle Safety Check, mobiel foto’s toevoegen, Xpress calculaties?

Xpress calculaties zullen direct vanaf de introductie beschikbaar zijn, de overige applicaties zullen stapsgewijs geïntroduceerd worden.


Kan ik in DWgo! meer foto’s toevoegen dan in e-Calc 4/5?

Ja, u kunt 20+ foto’s toevoegen. Houd er wel rekening mee dat er nog steeds beperkingen zijn aan het aantal foto’s dat u naar een opdrachtgever kunt verzenden.


Op welke systemen werkt DWgo! eigenlijk?

Voor het gebruik van DWgo! heeft u alleen een gangbare Internet browser nodig. U bent niet langer gebonden aan Internet Explorer van Microsoft.


Moet ik iets installeren om DWgo! te kunnen gebruiken?

Nee in principe niet, DWgo! is web-based. Wij kunnen u eventueel verder ondersteunen bij instellingen die u moet doen om bijv. te koppelen met Dispatch of eXchange.


Wat moet ik doen om van e-Calc 4/5 naar DWgo! te gaan?

Niets, wij zullen u benaderen zodra DWgo! voor u beschikbaar is en u een persoonlijk migratieplan opsturen.

Centrum SC

Centrum SC

Centrum: "401 error" / "unexpected exception" bij verzenden van berichten naar Audabox

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door ontbrekende rechten op het bedrijfscertificaat. Meld uw probleem via het Support Portaal. Wij helpen u dan verder.


Kan ik mijn logo ook weergeven in Centrum?

Dat kan. Onder het menu-item ’Opties’ vindt u een mogelijkheid om een logo te uploaden. Uw logo komt alleen terug in de applicatie zelf. Niet op de documenten.


Centrum: de exportbestanden komen niet in de juiste directory

De doeldirectory kunt u in Centrum aanpassen onder het menu: 

 • 'Opties' > 'Financieel'

Hierna moet u Centrum opnieuw opstarten, voordat u opnieuw exporteert.


Centrum: "no file was matched" bij verwerken van een bericht in het postvak

Hiervoor zijn twee mogelijke oplossingen:

 1. Het externe referentienummer is niet ingevuld in het bestaande dossier.  Vul het aangegeven referentienummer in het dossier aan bij de verzekeringsgegevens.
 2. Afhankelijk van de leverancier kan het bericht niet altijd verwerkt worden. Het aangeleverde bericht is niet gestructureerd (Ariscom).

Geen resultaten bij een zoekopdracht

Misschien staat er per ongeluk een filter aan. Dit kunt u onder in uw scherm zien. Verwijder de filter en zoek opnieuw.

Dw pro

Dw pro

Documenten en foto’s plaatsen in een gearchiveerd dossier

In Dw pro wordt er vanuit gegaan dat een dossier wordt gearchiveerd als dit geheel is afgehandeld. Met het archiveren is een dossier gesloten.

Toevoegen van gegevens kan alleen aan een actief dossier. De functie heeft de afgelopen periode ten onrechte open gestaan. Met de update van 30 mei 2016 is het toevoegen van documenten en foto’s aan een gearchiveerd dossier niet meer mogelijk.


Model niet kunnen openen in AudapadWeb

Allereerst moet u er zeker van zijn dat van het model grafische zones beschikbaar zijn. U kunt dit controleren via 'Assortiment Personenautos'. Indien dit wel het geval is, dient u op het dossier de mmt + US-codes te knippen en te plakken bij schade-omschrijving:

APW1.jpg

Vervolgens dient u via de knop details naar de objectdetails te gaan en te klikken op ‘verwijderd Audatex-gegevens':

APW2.jpg

Sta vervolgens de mutaties op en klik op de knop ‘verwijder AudaPad:

APW3.jpg

Als laatste stap dient u AudapadWeb op te starten zodat er de melding komt of de bestaande gegevens van het dossier verwijderd moeten worden. Op deze melding moet u ‘ja’ te klikken om vervolgens AudaPadWeb op te starten. Let op: selecteert u handmatig de MMT-code op AudapadWeb op te starten. Als de grafische zones worden getoond, slaat u AudaPadWeb op sluit deze om de US-codes opnieuw terug te plakken:

APW4.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Objecteigenaar aanpassen

U kunt vanuit het dossier naar de stamgegevens gaan van het object. Dit kan ook vanuit de objectenlijst zelf:

objecteigenaar1.jpg

Vervolgens klikt u op de dubbele puntjes bij de eigenaar wijzigen:

objecteigenaar2.jpg
objecteigenaar3.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Betalingstermijn aanpassen op factuur

U kunt op iedere factuur de betalingsherinnering aanpassen door midden van het aantal dagen aan te passen:

betterm.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Foto's werkplaats-app opslaan vanuit de fotogalerij

Via het galerij-icoontje komt u in de galerij van de werkplaats-app. Tevens kunt u aanvinken dat als u foto’s maakt via de werkplaats-app, dat de foto’s automatisch in uw galerij worden opgeslagen. Let wel op, uw schijfruimte zal hierdoor aanzienlijk groeien.

wap1.jpg
wap3.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Kenteken reeds aanwezig

U krijgt onderstaande melding:

objectdubbel1.jpg

Stopt u dan vooral met het aanmaken van het nieuwe object en selecteer het juiste objectnummer. Als de deze niet gevonden krijgt zal deze na alle waarschijnlijkheid de status ‘archief’ hebben. U kun het object weer actief maken door de status archief uit te vinken tabblad administratief in het object.

objectdubbel2.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


IP-adres onbekend in Dispatch

dispatchip.jpg

Log met uw handmatige code in Dispatch en haal het IP-adres opnieuw op. Neemt u anders per mail of telefonisch contact op met Dispatch om uw nieuwe IP-adres door te geven.
Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


AudaID niet werkend

Controleert u allereerst of uw digitaal paspoort is verlopen. Indien u uw digitaal paspoort heeft verlengt, verwijderd u dan het oude digitaal paspoort. Ga naar internet > internet opties > inhoud > certificaten en selecteer het certificaat wat verlopen c.q. verwijderd kan worden:

AudaID.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Platformcheck

check1.jpg

Als u via tools > informatie naar platformcheck gaat, en deze aanklikt, krijgt u exact te zien om welke controle het gaat. Indien u de instellingen heeft aangepast en de check opnieuw uitvoert, zijn alle controlepunten akkoord en krijgt u bij het opnieuw inloggen in Dw pro, geen platformcheck meer.

check2.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


SMS-tekst aanpassen

U kunt in uw dossier bij het overzicht van de ingevulde relaties, via de knop ‘stuur SMS’ een SMS versturen en de standaardtekst aanpassen. U dient hiervoor wel het 06-nummer van de relatie te hebben ingevuld.

sms1.jpg

In de standaardvelden kunt u de nieuwe tekst invoeren. Deze wordt opgeslagen indien u via de knop ‘tekst’ toevoegt aan het bericht:

sms2.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Ophalen en verwerken ESA-bericht 20

Dw pro haalt zelf automatisch om de 5 minuten ESA-berichten op. Indien er 1 opdracht van is, wordt het ESA-bericht automatisch gekoppeld. In geval van meerdere schades of dat er al een reeds bestaand dossier aanwezig is, dient u via het berichtencentrum zelf het ESA-bericht te koppelen. U dienst allereerst naar het berichtencentrum te gaan en op ‘ESA’ te klikken:

ESA20.jpg

Via de knop ‘importeer bericht’ kunt u via het pop-upscherm het ESA-bericht 20 koppelen aan het schadedossier:

ESA201.jpg

Vervolgens kunt u het bericht verwerken op het door u gewenste dossier:

ESA202.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Ophalen en verwerken van Audabox-berichten

Dw pro haalt zelf automatisch om de 5 minuten audabox-berichten op. Indien er een audabox-bericht is ontvangen, wordt deze automatisch verwerkt. In geval van meerdere schades, of teveel afwijkende gegevens, dient u via het berichtencentrum zelf de notificatie c.q. filterresultaat te koppelen. U dienst allereerst naar het berichtencentrum te gaan en op ‘audabox’ te klikken:

audabox1.jpg

Via de knop ‘importeer bericht’ kunt u via het pop-upscherm de notificatie c.q. filterresultaat koppelen aan het schadedossier:

audabox2.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Wisselen eXchange-opdracht

Indien u een verkeerde dekking heeft aangevraagd, dan wel dat u een tweede opdracht van een verzekeraar c.q. tussenpersoon ontvang, kunt u de opdrachten met elkaar wisselen. Via de schadedossiers kunt u via ‘exchange’ naar alle eXchange-opdrachten gaan:

exchange1.jpg

U selecteert het dossier waarmee u wilt verder werken (waarop u de meeste gegevens heeft staan). Via de knop ‘wissel dossier met ander eXchange-dossier’, komt er een pop-up waarmee u de dekking van het andere dossier, op het juiste dossier kunt zetten:

exchange2.jpg

Vervolgens klikt u deze dubbel en loopt u alle stappen door. Indien de dossiers een afwijkende dekking hebben, krijgt u een extra controlemelding:

exchange3.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Update uitvoeren

update1.jpg

Door op de knop ‘update’ te klikken komt u in het updateveld van w pro. Het is belangrijk alle gebruikers zijn uitgelogd behalve uzelf. Als de enigste gebruiker bent, licht het knopje van ‘update’ op en kunt de update uitvoeren.

update2.jpg
update3.jpg

LET OP: Indien u met een citrix of terminalserver werkt, dient u contact op te nemen met uw systeembeheer.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Opzoeken gearchiveerde relatie/object

In het overzicht van relaties en van objecten vind u rechts bovenaan de opties ‘actueel’, ‘archief’ en ‘beide’. Kies hier voor ‘beide’ om alles te zien.

relatieenobjectkwijt.jpg

Vervolgens kunt u op verschillende kolommen zoeken om de betreffende relatie of het betreffende object te vinden.

Bij de kolommen ‘zoeknaam’ en ‘naam’ (bij relaties) kunt u ook op ‘willekeurig’ zoeken, waarbij Dw pro ook kijkt naar relatie waar de zoekterm in de (zoek)naam voorkomt.

relatieenobjectkwijt1.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Object archiveren

In het tabblad ‘administratief’ bij de auto ziet u bovenaan ‘gearchiveerd’. U zet het vinkje aan en drukt op opslaan.

objectinarchief1.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Relatie archiveren

In de details van de relatie ziet u bovenaan ‘gearchiveerd’. U drukt op de knop ‘wijzig’ (1), u zet het vinkje aan (2) en drukt op opslaan.

relatiearchief1.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Relatie wijzigingen op factuur

Wanneer de factuur nog niet definitief is, kunt u de relatie wijzigen, door op de knop met puntjes naast het relatienummer te drukken en daar de juiste relatie te selecteren:

factuur1.jpg

Wanner de factuur wel definitief is, kunt u de inhoud niet meer wijzigen, alleen de opmaak, zoals het factuurmodel.
Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Beeldscherminstellingen in Dw pro

U gaat naar Tools, waar u meteen in de gebruikersinstellingen komt (1). Hier ziet u het lettertype staan (2).

beeld1.jpg

‘Standaard’ is het kleinste formaat. Door dit lettertype op ‘Verdana’ of ‘Microsoft sans serif’ te zetten kunt u ook het formaat aanpassen.

beeeld2.jpg

Hiermee wordt ook Dw pro groter.
Let op: Als u dit te groot maakt, kunt u de knoppen aan de onderkant niet meer zien. Probeer dit in kleine stappen.
Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Nacalculeren / archiveren van dossier

Via ‘Nacalculeren dossiers’ kunt u een groot gedeelte van de actuele dossiers in een keer in het archief zetten.

nacalc1.jpg

U kiest de gewenste gereeddatum en voor offertes de gewenste intake datum (1), u kiest de gewenste(2) vestiging en klikt op ‘start selectie’(3).

nacalc2.jpg

Vervolgens genereert Dw pro een lijst met dossiers die aan deze criteria voldoen. Hier kiest u voor ‘selecteer alles’ en vervolgens voor ‘start nacalculeren’.

nacalc3.jpg

Mogelijkerwijs krijgt u vervolgens deze pop-up:

nacalc4.jpg

Nadat u de wachtwoorden hebt ingevuld, gaat onderaan het scherm een teller lopen.

nacalc5.jpg

Als het nacalculeren afgerond is, krijgt u een melding van het aantal nagecalculeerde dossiers en een overzicht met overgeslagen dossier, met daarbij de uitleg. U kunt deze lijst uitprinten via de knop met het vraagteken, om de meldingen te corrigeren of controleren en de dossiers handmatig na te calculeren zoals u gewend bent.

nacalc6.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Printerinstellingen

printerinst1.jpg

Hier maakt u een nieuwe regel aan(1) , kiest het document wat u automatisch wil afdrukken(2) , kiest de juiste printer(lade)(3) , vult de marges (standaard allemaal op 10) in(4) en drukt op opslaan(5). Wilt u twee keer op (bijvoorbeeld) blanco papier afdrukken, dan kopieert u de regel(6+7) .Wilt u eenmaal op blanco en eenmaal op bedrukt papier afdrukken, dan kopieert u deze regel en wijzigt de printer(lade). Het aantal keer dat u de regel toevoegt is het aantal kopieën die uit de printer komen.

printerinst2.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Auditfile maken

U gaat naar ‘exporteer auditfile’:

audit1.jpg

U kiest hier welk bedrijf u wil exporteren(1), welk boekjaar(2) , hoe u het bestand wil noemen(3) en waar u het bestand wil opslaan(4) en klikt op ‘maak auditfile’(5) .

audit2.jpg

LET OP: Dit is een .xaf bestand. Uw accountant of boekhouder moet een geschikt programma hebben om dit te kunnen lezen.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Dossier kwijt in archief

In het archief is een optie gemaakt, waarmee u kunt selecteren van welke periode u de dossiers wilt zien.

archief.jpg

Deze optie is gebaseerd op de gereeddatum. Dossiers waarvan de gereeddatum niet is ingevuld, kunt alleen zien als u de optie aanpast naar ‘alle’.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Lege  factuur maken

lege1.jpg

Deze vraag ontstaat, doordat het bedrag ‘nog te factureren’ 0 is.

lege2.jpg

Dit kan komen, doordat u de factuur al gemaakt heeft, maar bijvoorbeeld nog niet definitief. U kunt dit zien in het subtabblad ‘Reeds gefactureerd’.

lege3.jpg

Het kan ook voorkomen, doordat datgene waarop de factuur gebaseerd wordt, bijvoorbeeld de voorcalculatie, nog niet gevuld is.

lege4.jpg

Dit kunt u oplossen door of de voorcalculatie te vullen, of door de factuurbasis te wijzigen. Dit doet u in het tabblad ‘algemeen’, subtabblad ‘facturering’.

lege5.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Opzoeken bekeuring

Bij de vervangend vervoer objecten zoekt u het betreffende object op

vervoer1.jpg

In het tabblad ‘vervangend vervoer’ drukt u op de knop ‘Toon alle contracten/reserveringen’

vervoer2.jpg

In deze lijst kunt u zien op welk dossier de auto was uitgegeven ten tijde van de bekeuring.

vervoer3.jpg

Via dit dossier kunt u vervolgens de bekeuring doorbelasten aan de betreffende klant.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Wijzigen object vanuit een dossier

Het object kunt u wijzigen door op de knop met de puntjes naast het kenteken te klikken en uit de lijst het juiste object te kiezen.

object1.jpg

Als de auto niet in deze lijst voorkomt, kunt u deze toevoegen door op het witte a4-tje rechts te klikken.

object2.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Foto open in Dw pro

U kunt fot's op drie manieren in Dw pro openen:

foto1.jpg

1. Via Dw pro, hiermee kunt u ook pijlen, cirkels en tekst toevoegen

foto12jpg.jpg

2. Via verkenner, hiermee opent u de foto in een apart scherm in de browser, waarna u in Dw pro verder kunt werken.

3. Via een gekoppeld Windowsprogramma, dit is het programma wat als standaard in Windows is ingesteld om JPG’s te openen. Dit kan per PC anders zijn, uw systeembeheerder kan u hierbij helpen.

Om ‘door de foto’s te bladeren’ moet dit Windows photoviewer zijn.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Terugdraaien verkoopfactuur

Een definitieve verkoopfactuur kunt u terugdraaien in het tabblad ‘facturering’, subtabblad reeds gefactureerd.

verkoop1.jpg

 

Selecteer de betreffende factuur en druk op de knop ‘Terugdraaien factuur’.

Vervolgens krijgt u de controle-vraag:

verkoop2.jpg

Waarbij u op ja drukt. Vervolgens kunt u ervoor kiezen de creditfactuur direct af te drukken.

Een concept-factuur kunt u niet terugdraaien. Wel kunt u deze verwijderen met de knop ‘Verwijder concept/offerte’.

verkoop3.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Terugdraaien inkoopfacturen

U kunt een inkoopfactuur van onderdelen terugdraaien door deze nogmaals in te boeken, met negatieve ontvangsten.

De meest eenvoudige manier is door de inkooporder nogmaals op te roepen en de aantallen in de min te zetten:

Ga naar ‘boeken goederen ontvangst’, selecteer de leverancier (1) en klik op ‘kies inkooporder’(2).

inkoop1.jpg

U krijg niet gelijk de inkooporder te zien, omdat deze al is ontvangen. U kiest in de pop-up voor alle orders en vervolgens voor de betreffende order.

inkoop2.jpg

Vervolgens kiest u voor ‘alle regels’ en selecteert u alle te crediteren regels. U krijgt dan de volgende melding:

inkoop3.jpg

U klikt op ja en op ‘ontvang geselecteerde regels’.

inkoop4.jpg

Vervolgens past u de regel ‘ontvangen aantal’ aan naar een negatieve van het aantal dat u in eerste instantie ontvangen heeft.

inkoop5.jpg

Als laatste rond u de inkoopfactuur af zoals u gewend bent.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Afsluiten Boekjaar

Het afsluiten van een boekjaar is tweedelig:

1. Het afsluiten van het boekjaar doet u in 'Financiele aansturing:

boekjaar1.jpg

In het tabblad diverse instellingen vind u het veld ‘laatst afgesloten boekjaar’. Door op de knop ‘wijzig’ te klikken, kunt u het boekjaar wijzigen in het boekjaar wat u wilt afsluiten.

boekjaar2.jpg

2. Nadat u het boekjaar heeft afgesloten, moet de beginbalans worden overgenomen: 

boekjaar3.jpg

U kiest hier voor het opvolgende boekjaar (bijvoorbeeld als u 2015 afgesloten heeft kiest u voor 2016) en klikt op ‘neem deze openingsbalans over’.

boekjaar4.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Geen grafische zone in Audapadweb

Allereerst moet u er zeker van zijn dat van het model grafische zones beschikbaar zijn. U kunt dit controleren via Assortiment Personenautos.

Is dit wel het geval, dan moet u op het dossier de mmt + US-codes knippen en plakken bij de schade-omschrijving:

US.jpg

Ga naar de knop ‘Details’ naar de objectdetails te gaan en te klik op ‘verwijderd Audatex-gegevens’.  

verwijder.jpg

Sla vervolgens de mutaties op en klik op de knop ‘Verwijder AudaPad’.   

verwijderaudapad.jpg

Tenslotte moet u AudapadWeb opstarten zodat er de melding komt of de bestaande gegevens van het dossier verwijderd moeten worden. Klik ‘ja’ om AudaPadWeb op te starten.
Let op: selecteer handmatig de MMT-code om AudapadWeb op te starten. Als de grafische zone’s juist worden getoond, slaat u Audapadweb op en sluit u af. In Dw pro bij de vraag of u de wijzigingen in audapadweb wil opslaan kiest u voor ja. Dan kunt u de US-codes terug zetten, zodat in Audapadweb de juiste uitvoeringsspecificaties heeft.

verwijder2.png

Als de grafische zone’s juist worden getoond, slaat u Audapadweb op en sluit u af. In Dw pro bij de vraag of u de wijzigingen in audapadweb wil opslaan kiest u voor ja. Dan kunt u de US-codes terug zetten, zodat in Audapadweb de juiste uitvoeringsspecificaties heeft.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Dispatch exporteren naar Dw pro

U heeft de opdracht geëxporteerd vanuit Dispatch naar Dw pro, maar het komt niet binnen, wat is er aan de hand?

Bij nieuwere versies van Internet Explorer worden bestanden automatisch in een map opgeslagen, wanneer u kiest voor ‘Opslaan’. Kies voor ‘Opslaan als’ en kies vervolgens de juiste map. Wanneer u niet weet welke map de juiste is, kunt u dit opzoeken via Instellingen -> parameters, op de regel DISPATCH_INPUTPATH.

dispatch2.jpg

Let op: De waarde die in de kolom ‘geselecteerde computer’ staat is leidend. Pas wanneer hier niets is ingevuld wordt er gekeken naar de waarde in de kolom ‘bedrijfsstandaard’.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Niet exporteren naar Dispatch

U kunt niet exporteren naar Dispatch, wat is er aan de hand?

dispatch1.jpg

 

Dit kan betekenen dat de map C:\dispatch\imp (bijvoorbeeld) niet aanwezig is. U maakt in dat geval deze map aan.

Dit kan ook betekenen dat de map C:\dispatch\imp wel aanwezig is, maar tegen schrijven beveiligd. Zorg er in dat geval voor dat alle rechten opengezet worden voor gebruikers. Uw systeembeheerder kan u hierbij ondersteunen.

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Ik krijg de melding ‘Datum 25-02-2015’(bijvoorbeeld) niet toegestaan’, wat moet ik doen?

 Dit is een waarschuwing, die u krijgt bij alle handelingen, van waaruit journaalposten kunnen ontstaan, waarbij een datum is ingegeven die ligt in de vorige maand, een afgesloten periode of een afgesloten boekjaar. Vraagt u zich allereerst af, of de datum wel juist is.

Klopt de datum niet, dan past u deze aan.

Klopt de datum wel, dan geeft u het correspondeerde wachtwoord in, welke u kunt vinden in de financiële aansturing:

datum1.jpg
datum2.jpg

1 hoort bij deze melding:

datum3.jpg

2 hoort bij deze melding:

datum4.jpg

3 hoort bij deze melding:

datum5.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Relatie is geen klant

Wanneer u de factuur definitief wil maken, krijgt u de melding ‘Deze relatie is geen klant’, wat is er aan de hand?

Relatieisgeenklant1.jpg

Bij alle relaties waar u een factuur naartoe wil sturen moet het vinkje ‘relatie is klant’ aanstaan

Relatieisgeenklant2a.png

U kunt dit voor deze relatie aanpassen in het tabblad algemeen. U klikt achter de relatie op de puntjes en vervolgens op ‘details’.

Relatieisgeenklant3.jpg
Relatieisgeenklant4.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Inlognaam bij openen AudapadWeb

InlogschermAPW.jpg

Dit betekent dat op deze pc geen (geldig) digitaal paspoort is geïnstalleerd. Kijk hiervoor op dp.abz.nl

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


Kolom kwijt in Dw pro

Voor het weer zichtbaar maken van een kolom:

 • Klik rechts onderin het overzicht op de knop met daarin een vraagteken
 • Dan verschijnt een pop-up met 'Extra grid'mogelijkheden. Voor het zichtbaar maken van een kolom heeft u nu 2 opties:
 1. Zolang u het betreffende programma nog niet heeft afgesloten, kunt u kiezen voor ‘Annuleer wijzigingen’ (1).
 2. Heeft u dit echter wel gedaan, worden de wijzigingen automatisch opgeslagen en moet u kiezen voor ‘Standaard instellingen’ (2). Deze knop zit in elke lijst en/of elk overzicht in Delta/W 7.
extra_grid_screenshot_deltaW.png

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal


U krijgt de melding "niet toegestaan"

niettoegestaan.jpg

Dit betekent dat voor de gebruikersnaam waarmee u bent ingelogd deze knop is geblokkeerd in de rechtenstructuur zoals deze binnen uw bedrijf is ingericht. Degene die in ‘autorisatiemenu /speciale functies’ kan binnen uw bedrijf, kan dit voor u aanzetten.

niettoegestaan1.jpg

Komt u er niet uit stel dan uw vraag via ons support portaal