ESA

ESA (Elektronische Schade Afhandeling) ondersteunt het schadeafhandelingsproces tussen leasemaatschappijen en schadeherstelbedrijven. Met ESA is het mogelijk om elektronisch standaardberichten uit te wisselen om het schadeafhandelingsproces voor leasevoertuigen efficiënt en volgens een vaste volgorde te doorlopen, van schademelding tot en met facturatie.


Na verzending ESA010 bericht aan de opdrachtgever heb ik direct een ESA021 ontvangen

Neem contact op met de opdrachtgever om te overleggen over:

  1. of de opdrachtgever een  ESA020 bericht kan verzenden
  2. of u anders een nieuwe ESA010 mag verzenden zodat deze wel wordt geaccepteerd.

De auto wordt bij een ander schadeherstelbedrijf gerepareerd. Kunnen wij via ESA een vestigingswissel doen?

Het is niet mogelijk om via ESA een vestigingswissel uit te voeren. Daarom adviseren wij u om contact op te nemen met de opdrachtgever, zodat deze een nieuwe opdracht kan verzenden naar het juiste schadeherstelbedrijf.


Ik heb een ESA050 bericht (reparatie gereed) verzonden maar wil het bedrag planning nog wijzigen in de ESA030/ESA031. 

  1. Als u de mogelijkheid heeft om een ESA035 bericht te verzenden, dan kunt u dit doen. Daarna kunt u opnieuw een ESA031 bericht (opgave planning en kosten) opstellen.
  2. Werkt u voor deze schade via het AudaFlow proces, dan is dit niet mogelijk. U moet dan contact opnemen met uw opdrachtgever.

Ik ontvang een ESA040/ESA041 bericht waarin staat dat de calculatie een afwijkend bedrag heeft.

Zorg ervoor dat het schadebedrag van de gemaakte Audatex calculatie overeenkomt met het afgegeven bedrag in het ESA030/ESA031 bericht. Hercalculeer vervolgens deze calculatie en stuur deze los naar de Audabox van de opdrachtgever (dus zonder ESA bericht).


Mijn ESA030 bericht met calculatie en foto’s worden niet goed verwerkt in AudaFlow

Controleer de volgende onderdelen:

  1. heeft u een notitie ontvangen in uw Backoffice pakket?
  2. Is het Audabox-nummer van de ontvanger juist?
  3. Is het dossiernummer juist?  Dit is met name van belang als er meerdere schades bestaan op dit kenteken.