Hoe vraag ik RDW Services aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link, https://solera.nl/s/aanvraagformulier-rdw-services.pdf.


Hoe vraag ik de Audittrail, onderdeel van RDW Services aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link, https://solera.nl/s/aanvraagformulier-audit-trail-rdw-services.pdf.


Waar kan ik een overzicht vinden van de kosten voor het gebruik van RDW Services?

U kunt het transactieoverzicht downloaden via deze link, https://solera.nl/s/rdws-transacties-tarieven-overzicht.pdf.


Wat houdt RDW Services in het kort in?

Met de dienst RDW Services is het mogelijk om via Solera zowel het Basis Kentekenregister (BKR) als het Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (CR-WAM) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te raadplegen en mutaties zoals aan- en afmeldingen uit te voeren.


Op welke manieren kan ik aansluiten op RDW Services?

RDW Services is op twee manieren te gebruiken. De meest voorkomende manier van werken is het gebruiken van RDW Services via een backoffice-applicatie. De meeste grotere backoffice-leveranciers hebben een koppeling ingebouwd om RDW Services bij Solera te benaderen. Mocht uw backoffice leverancier RDW Services van Solera niet ondersteunen, vraag uw contactpersoon aldaar dan om te zien wat er mogelijk is.

U kunt RDW Services ook benaderen via het Solera Informatie portaal. Hiervoor heeft u naast een contract voor RDW Services, ook een digitaal paspoort nodig.


Wat wordt er bedoelt met 'doelbinding'.

Er zijn in het kader van het gebruik van RDW Services, twee doelbindingen.

1. Schadeafhandeling

2. Totstandkoming en instandhouding verzekeringen

Is de doelbinding van het gebruik van RDW Services 'Schadeafhandeling', dan mogen er bevragingen gedaan worden die persoons zowel als voertuiggegevens als resultaat hebben.

Is de doelbinding van het gebruik van RDW Services 'totstandkoming en instandhouding verzekeringen', dan zijn de bevragingen beperkt tot de functies die alleen voertuiggegevens teruggeven.


Kan ik de technische documentatie opvragen om de webservice-koppeling te programmeren met Solera t.b.v. RDW Services?

RDW Services bestaat uit meerdere bevragingen / vragen die via webservice-koppelingen aangeroepen kunnen worden. Informeer bij support@solera.nl naar de mogelijkheden.


Welke vragen / functionaliteiten bevat RDW Services?

Er zijn twee categorieën waarin de vragen onder te verdelen zijn. Namelijk: RDW Bevragingen & RDW Mutaties. Vraag support@solera.nl om een kopie van de handleiding 'handleiding solera informatieportaal rdw services.pdf' om een totaal overzicht hiervan te zien, vanaf pagina 10.


Waar staat de afkorting: "BKR" voor?

BKR staat voor Basis Kenteken Register. Dit is een centrale RDW database waarin alle voertuigen met kentekens, die nog op de weg mogen rijden zijn opgenomen. Tegenwoordig wordt dit CRWAM genoemd. Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.


Waar staat de afkorting "CRWAM" voor?

Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Dit is een RDW-register (database) met eigenaar en verzekeraarsinformatie.


Hoe kom ik aan testgegevens om bijvoorbeeld onze webservice-koppeling 'Controle kenteken en meldcode combinatie' te testen op de demo-omgeving van Solera?

U kunt een verzoek sturen naar support@solera.nl. Vermeld daarin voor welke functionaliteit / vraag, zoals 'Opvragen KM-Stand', u testgevallen zoekt. Wij zullen samen met de RDW opzoek gaan naar een set testgevallen.


Hoe worden de mutatiebestanden die ik middels ADN postbus berichten aanlever, verwerkt?

Een automatisch proces zorgt er aan onze kant voor dat de berichten die u aanlevert, elk half uur verstuurd worden naar de RDW. De RDW verwerkt zelf de ontvangen berichten van die dag in de avond. Het verwerkingsproces bij de RDW start elke werkdag tussen 21:30 en 22:00.


Hoe worden de mutatiebestanden die ik middels een webservicekoppeling aanlever, verwerkt?

Mutaties die middels een webservicekoppeling aangeboden worden, sturen wij 1 op 1 direct door naar de RDW. De RDW verwerkt zelf de ontvangen berichten van die dag in de avond. Het verwerkingsproces bij de RDW start elke werkdag tussen 21:30 en 22:00.


Ik maak gebruik van het ADN-netwerk om middels electronische postbusberichten, mutaties aan te leveren. Hoe kan ik berichten opnieuw door Solera klaar laten zetten wanneer mijn backoffice-applicatie dit niet toelaat?

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij support@solera.nl. Geef hierbij aan, van welke dagen u de berichten opnieuw wilt laten aanbieden. De berichten worden nadat deze opnieuw zijn aangeboden aan de RDW, dezelfde nacht verwerkt. M.u.v. van weekend -en feestdagen.


Wat betekent de melding "RDW account is geblokkeerd of RDW wachtwoord is verlopen"?

Als het wachtwoord van het RDW-account is verlopen, kan niemand van die organisatie gebruik meer maken van de dienst Solera RDW Services. Het RDW-account dient in dat geval door RDW te worden teruggezet naar het oorspronkelijk uitgegeven initiële wachtwoord. Dit is door de (functioneel) beheerder binnen uw organisatie destijds schriftelijk ontvangen.

Voor het terugzetten dient contact opgenomen te worden met de ICT Servicedesk van de RDW via telefoonnummer 0598-693369, optie 4.

Nadat dit is gedaan dient de (functioneel) beheerder een nieuw wachtwoord te registeren bij het RDW account, via de ISA Beheerapplicatie. De url hiervoor is https://isa.solera.nl/isa-webclient/index.html

Het RDW wachtwoord dient telkens binnen 28 dagen gewijzigd worden. Via de ISA Beheerapplicatie kan er voor gekozen worden om dit automatisch te laten vernieuwen door Solera.


Wat beteken de melding "Er is geen centraal RDW account beschikbaar"?

U heeft het de accountgegevens van uw RDW account nog niet opgevoerd in ons systeem. Wilt u de gegevens opvoeren, maar weet u niet hoe? Stuur dan een mail naar support@solera.nl en vraag ons u de handleiding voor ISA-Management toe te sturen.


Wat is de url van de RDW Services beheerapplicatie?

Let op: U heeft, om deze pagina te mogen benaderen, een Digitaal Paspoort nodig met de autorisatie 'RDW Wachtwoord'. Vraag uw Self Service Portaal beheerder voor meer informatie, of stuur een email naar support@solera.nl

Productie-omgeving : https://www.abzportal.nl/isamgnt/ui/

Demo-omgeving : https://demo.abzportal.nl/isamgnt/ui/


Wat is de url van het Solera Informatie Portaal?

Productie-omgeving: https://isa.solera.nl/isa-webclient/index.html

Demo-omgeving: https://isa.dem.solera.nl/isa-webclient/index.html


Kunnen wij ook nagaan wie een handeling middels RDW Services heeft verricht?

De Audittrail functionaliteit kan dit voor u faciliteren. Dit is een apart aan te vragen onderdeel van RDW Services. De Audittrail houdt de details bij van de bevragingen. Zo kan u, wanneer bijvoorbeeld de RDW u vraagt in het kader van een deelwaarneming, aantonen wie, wanneer, welke bevraging heeft gedaan.