Viewing entries in
Voertuig informatie

RDW Services

RDW Services

Hoe vraag ik RDW Services aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link, https://solera.nl/s/aanvraagformulier-rdw-services.pdf.


Hoe vraag ik de Audittrail, onderdeel van RDW Services aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link, https://solera.nl/s/aanvraagformulier-audit-trail-rdw-services.pdf.


Waar kan ik een overzicht vinden van de kosten voor het gebruik van RDW Services?

U kunt het transactieoverzicht downloaden via deze link, https://solera.nl/s/rdws-transacties-tarieven-overzicht.pdf.


Wat houdt RDW Services in het kort in?

Met de dienst RDW Services is het mogelijk om via Solera zowel het Basis Kentekenregister (BKR) als het Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (CR-WAM) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te raadplegen en mutaties zoals aan- en afmeldingen uit te voeren.


Op welke manieren kan ik aansluiten op RDW Services?

RDW Services is op twee manieren te gebruiken. De meest voorkomende manier van werken is het gebruiken van RDW Services via een backoffice-applicatie. De meeste grotere backoffice-leveranciers hebben een koppeling ingebouwd om RDW Services bij Solera te benaderen. Mocht uw backoffice leverancier RDW Services van Solera niet ondersteunen, vraag uw contactpersoon aldaar dan om te zien wat er mogelijk is.

U kunt RDW Services ook benaderen via het Solera Informatie portaal. Hiervoor heeft u naast een contract voor RDW Services, ook een digitaal paspoort nodig.


Wat wordt er bedoelt met 'doelbinding'.

Er zijn in het kader van het gebruik van RDW Services, twee doelbindingen.

1. Schadeafhandeling

2. Totstandkoming en instandhouding verzekeringen

Is de doelbinding van het gebruik van RDW Services 'Schadeafhandeling', dan mogen er bevragingen gedaan worden die persoons zowel als voertuiggegevens als resultaat hebben.

Is de doelbinding van het gebruik van RDW Services 'totstandkoming en instandhouding verzekeringen', dan zijn de bevragingen beperkt tot de functies die alleen voertuiggegevens teruggeven.


Kan ik de technische documentatie opvragen om de webservice-koppeling te programmeren met Solera t.b.v. RDW Services?

RDW Services bestaat uit meerdere bevragingen / vragen die via webservice-koppelingen aangeroepen kunnen worden. Informeer bij support@solera.nl naar de mogelijkheden.


Welke vragen / functionaliteiten bevat RDW Services?

Er zijn twee categorieën waarin de vragen onder te verdelen zijn. Namelijk: RDW Bevragingen & RDW Mutaties. Vraag support@solera.nl om een kopie van de handleiding 'handleiding solera informatieportaal rdw services.pdf' om een totaal overzicht hiervan te zien, vanaf pagina 10.


Waar staat de afkorting: "BKR" voor?

BKR staat voor Basis Kenteken Register. Dit is een centrale RDW database waarin alle voertuigen met kentekens, die nog op de weg mogen rijden zijn opgenomen. Tegenwoordig wordt dit CRWAM genoemd. Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.


Waar staat de afkorting "CRWAM" voor?

Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Dit is een RDW-register (database) met eigenaar en verzekeraarsinformatie.


Hoe kom ik aan testgegevens om bijvoorbeeld onze webservice-koppeling 'Controle kenteken en meldcode combinatie' te testen op de demo-omgeving van Solera?

U kunt een verzoek sturen naar support@solera.nl. Vermeld daarin voor welke functionaliteit / vraag, zoals 'Opvragen KM-Stand', u testgevallen zoekt. Wij zullen samen met de RDW opzoek gaan naar een set testgevallen.


Hoe worden de mutatiebestanden die ik middels ADN postbus berichten aanlever, verwerkt?

Een automatisch proces zorgt er aan onze kant voor dat de berichten die u aanlevert, elk half uur verstuurd worden naar de RDW. De RDW verwerkt zelf de ontvangen berichten van die dag in de avond. Het verwerkingsproces bij de RDW start elke werkdag tussen 21:30 en 22:00.


Hoe worden de mutatiebestanden die ik middels een webservicekoppeling aanlever, verwerkt?

Mutaties die middels een webservicekoppeling aangeboden worden, sturen wij 1 op 1 direct door naar de RDW. De RDW verwerkt zelf de ontvangen berichten van die dag in de avond. Het verwerkingsproces bij de RDW start elke werkdag tussen 21:30 en 22:00.


Ik maak gebruik van het ADN-netwerk om middels electronische postbusberichten, mutaties aan te leveren. Hoe kan ik berichten opnieuw door Solera klaar laten zetten wanneer mijn backoffice-applicatie dit niet toelaat?

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij support@solera.nl. Geef hierbij aan, van welke dagen u de berichten opnieuw wilt laten aanbieden. De berichten worden nadat deze opnieuw zijn aangeboden aan de RDW, dezelfde nacht verwerkt. M.u.v. van weekend -en feestdagen.


Wat betekent de melding "RDW account is geblokkeerd of RDW wachtwoord is verlopen"?

Als het wachtwoord van het RDW-account is verlopen, kan niemand van die organisatie gebruik meer maken van de dienst Solera RDW Services. Het RDW-account dient in dat geval door RDW te worden teruggezet naar het oorspronkelijk uitgegeven initiële wachtwoord. Dit is door de (functioneel) beheerder binnen uw organisatie destijds schriftelijk ontvangen.

Voor het terugzetten dient contact opgenomen te worden met de ICT Servicedesk van de RDW via telefoonnummer 0598-693369, optie 4.

Nadat dit is gedaan dient de (functioneel) beheerder een nieuw wachtwoord te registeren bij het RDW account, via de ISA Beheerapplicatie. De url hiervoor is https://isa.solera.nl/isa-webclient/index.html

Het RDW wachtwoord dient telkens binnen 28 dagen gewijzigd worden. Via de ISA Beheerapplicatie kan er voor gekozen worden om dit automatisch te laten vernieuwen door Solera.


Wat beteken de melding "Er is geen centraal RDW account beschikbaar"?

U heeft het de accountgegevens van uw RDW account nog niet opgevoerd in ons systeem. Wilt u de gegevens opvoeren, maar weet u niet hoe? Stuur dan een mail naar support@solera.nl en vraag ons u de handleiding voor ISA-Management toe te sturen.


Wat is de url van de RDW Services beheerapplicatie?

Let op: U heeft, om deze pagina te mogen benaderen, een Digitaal Paspoort nodig met de autorisatie 'RDW Wachtwoord'. Vraag uw Self Service Portaal beheerder voor meer informatie, of stuur een email naar support@solera.nl

Productie-omgeving : https://www.abzportal.nl/isamgnt/ui/

Demo-omgeving : https://demo.abzportal.nl/isamgnt/ui/


Wat is de url van het Solera Informatie Portaal?

Productie-omgeving: https://isa.solera.nl/isa-webclient/index.html

Demo-omgeving: https://isa.dem.solera.nl/isa-webclient/index.html


Kunnen wij ook nagaan wie een handeling middels RDW Services heeft verricht?

De Audittrail functionaliteit kan dit voor u faciliteren. Dit is een apart aan te vragen onderdeel van RDW Services. De Audittrail houdt de details bij van de bevragingen. Zo kan u, wanneer bijvoorbeeld de RDW u vraagt in het kader van een deelwaarneming, aantonen wie, wanneer, welke bevraging heeft gedaan.

AudaScan

AudaScan

Hoe vraag ik Audascan 360 aan?

Voor meer informatie over het aanvragen en aansluiten op Audascan 360, kunt u hiervoor een verzoek sturen naar support@solera.nl


Wat houdt Audascan 360 in het kort in?

Met de dienst Audascan 360 ontvangt u voertuiginformatie ter ondersteuning en vereenvoudiging van uw bedrijfsprocessen op basis van een kenteken. Het Audascan antwoord-bericht is een verzameling van voertuiginformatie, gewonnen uit verschillende bronnen. Waaronder Autotelex, de RDW en eigen bronnen.


Op welke manieren kan ik aansluiten op Audascan 360?

Audascan 360 is op twee manieren te gebruiken. De meest voorkomende manier van werken is het gebruiken van Audascan 360 via een backoffice-applicatie. De meeste grotere backoffice-leveranciers hebben een koppeling ingebouwd om Audascan bij Solera te benaderen. Mocht uw backoffice leverancier Audascan niet ondersteunen, vraag dan uw contactpersoon aldaar om te zien wat er mogelijk is.

U kunt RDW Services ook benaderen via het Solera Informatie portaal. Hiervoor heeft u naast een contract voor RDW Services, ook een digitaal paspoort nodig.


Waar kan ik de technische documentatie opvragen om de webservice-koppeling te programmeren met Solera t.b.v. Audascan 360?

U kunt een verzoek indienen bij support@solera.nl om zodoende de documentatie van Audascan 360 te ontvangen.


Hoe kom ik aan testgegevens om bijvoorbeeld mijn webservice-koppeling 'Audascan 360' te testen op de demo-omgeving van Solera?

U kunt een verzoek sturen naar support@solera.nl. Vermeld daarin wat voor testgevallen u zoekt. Vermeldt in het verzoek dat u bijvoorbeeld opzoek bent naar 10 kentekens met de merknaam "X", waarbij 5 kentekens een cataloguswaarde hebben van >20.000,-. Of dat u vijf testkentekens zoekt van voor 1990, die 5 of 3-deurs zijn.


Waarom wijkt de datum eerste toelating af met de kenteken datum deel 1?

Dit komt omdat het een voertuig is dat geïmporteerd is.

- Datum eerste toelating geeft aan wanneer het voertuig voor het eerst op de weg is toegelaten. (dit kan buiten Nederland plaatsvinden.)
- Kenteken datum deel 1 geeft aan wanneer het voertuig in Nederland voor het eerst op naam is gezet.


De dagwaarde verschilt tussen een bevraging op kenteken en kilometerstand en wanneer ik op een Autotelex-code doorklik. Hoe kan dat?

Doordat de kilometerstand wordt ingevoerd wijkt de dagwaarde bij de eerste bevraging af van wanneer er een bevraging wordt gedaan aan de hand van een Autotelex-code. Hierin wordt namelijk de kilometerstand niet meegenomen.


Waarom kloppen de foto’s niet van het voertuig?

De foto’s die getoond worden zijn afkomstig van een catalogus of een brochure. De foto’s geven slechts een indicatie van het voertuig weer.


Waarom komt er geen informatie terug bij het invoeren van een kenteken van een driewielig motorvoertuig, caravan of aanhanger?

Voor deze categorieën is alleen RDW informatie beschikbaar.


Een gegeven in Audascan wijkt af van wat RDW opgeeft.

Audascan geeft voertuigdata, op basis van een kenteken. De data is afkomstig van RDW en is aangevuld met specifieke uitvoeringsdata afkomstig van importeurs.

Als de aangevulde data van de importeur niet juist is, deze is te vinden onder de kop "Uitvoeringsgegevens", moet de eigenaar/berijder zelf via de importeur of dealer de gegevens opvragen en deze doorsturen naar Solera. De provider van de importeursdata zal, na onderzoek van deze gegevens, vervolgens het type/model wijzigen.

Als de data afkomstig van RDW, te vinden onder de kop "Algemene gegevens", niet juist is, dient de eigenaar/berijder contact op te nemen met RDW.


Hoe kan ik een kenteken laten koppelen met een Autotelex sleutel/data?

Doorloop de volgende stappen:

Meld het betreffende kenteken via automotive@solera.nl.

Solera zorgt ervoor dat het koppelverzoek bij de provider wordt verwerkt.


Waarom kan een bepaald kenteken niet gekoppeld worden?

Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken: 

Het is een zgn.. "grijs import-voertuig". Dit zijn type voertuigen die niet in NL zijn geleverd. Hiervoor is te weinig technische en prijs-technische informatie bekend.

Kenteken kan "te jong" zijn. Recent uitgegeven kentekens moeten nog worden verwerkt bij RDW. Het kan een paar dagen duren voordat die informatie ook bij VWE en Autotelex bekend zijn.

SchadeVerledenPas

SchadeVerledenPas

Ik wil een Schade Verleden Pas opvragen, maar krijg geen resultaat

Deze dienst is alleen toegankelijk voor Verzekeraars en Experts, Niet voor schadeherstellers of particulieren.

AudaID

AudaID

Ik krijg de melding dat ik niet geautoriseerd ben voor deze dienst

U heeft nog geen autorisatie om AudaID te kunnen gebruiken. U kunt dit aanvragen via het autorisatieformulier.


Ik krijg geen resultaat in AudaID terug op een kenteken.

Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken:

  1. Op het merk of model is geen AudaID beschikbaar. U kunt de beschikbaarheid checken op Assortiment Personen- en Bestelautos. Zou het kenteken wel beschikbaar moeten zijn? Dan kunt u dit melden via het Support Portaal. Voorlopig kunt u deze handmatig selecteren.
  2. U heeft geen autorisatie om AudaID te kunnen gebruiken. U kunt dit aanvragen via het autorisatie formulier.