Oplossingen overzicht

Als onafhankelijke en vertrouwde partner werkt Solera nauw samen met alle spelers in de verzekerings- en automotive branche. Wij brengen partijen bij elkaar die zo samen tot een grotere efficiëntie kunnen komen bij procesimplementaties.  Solera levert hiervoor vaak zowel de infrastructuur als de technologie.

RDW services

Met RDW Services is het mogelijk om via Solera zowel het Basis Kentekenregister (BKR) als het Centraal Register Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (CR-WAM) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te raadplegen en mutaties zoals aan- en afmeldingen uit te voeren.

Audascan 360

Met de dienst Audascan360 ontvangt u voertuiginformatie ter ondersteuning en vereenvoudiging van uw bedrijfsprocessen.

Audascan bevat informatie die van toegevoegde waarde is voor iedereen die behoefte heeft aan gestandaardiseerde commerciële, technische en/of financiële informatie over voertuigen.

TIME messaging

TIME is het platform voor het veilig uitwisselen van documenten en berichten tussen verzekeraars, intermediairs en consumenten.

 

Product-images-23.png

Mobiel schademelden

Mobielschademelden is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Politie en VIA om op een eenvoudige wijze te komen tot een centrale ongevallenregistratie in Nederland en het melden van verkeersschades aan verzekeraars, volmachten of leasemaatschappijen.

Product-images-24.png

UBO Check

Weet met wie u zaken doet.

Eenvoudig vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van uw zakelijke relatie en of deze voorkomen op één van de sanctielijsten. Alle informatie die u moet achterhalen over uw zakelijke relaties wordt in één keer voor u ontsloten.

Product-images-25.png

Clearinghuis Regres

Onderlinge aansprakelijkstelling voor motorrijtuigenverzekeringen automatisch afhandelen.

Met Clearinghuis Regres kunt u alle relatief eenvoudige regresgevallen  snel en zonder tussenkomst van personen of correspondentie automatisch afhandelen.