Waarom RDW Services?

RDW Services kunnen door bij de RDW ingeschreven organisaties worden gebruikt in het proces van het afsluiten van een voertuig verzekering en bij het afwikkelen van schades. Binnen de RDW Services zijn verschillende transacties voor het opvragen of invoeren van gegevens beschikbaar.

Doelgroep

Beide RDW registers bevatten informatie die van toegevoegde waarde zijn in het bedrijfsproces van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden.

Wat nog meer? 

Uniek binnen de RDW Services dienstverlening is dat, buiten de opvraging van actuele technische gegevens, ook verzekeringsgegevens en informatie over de kentekenhouder beschikbaar zijn binnen het schadeafhandelingsproces.

Opvragen:

  • KM-stand historie;

  • Opvragen van persoons- en verzekerings-gegevens van een kentekenhouder (ten behoeve van het schadeproces van verzekeraars en gevolmachtigden);

  • Controle op meldcode;

  • Opvragen van verzekeringsgegevens door verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden ten behoeve van risicobepaling in geval van offerteaanvragen, polisaanvragen en polismutaties;

  • Opvragen van historische verzekeringsgegevens van een voertuig.

Invoeren:

  • Aan- en afmelden van kentekens in het CR-WAM register;

  • Wijzigen gegevens CR-WAM register;

  • Wijzigen RDW autorisatie gegevens .

 

blob

AUDITTRAIL SERVICE

Een apart aan te vragen onderdeel van RDW Services is de Audit Trail.

Wij leggen vast welke bevragingen door wie op welk moment dan ook zijn uitgevoerd. Zo kan er bewijs overgedragen worden aan de RDW wanneer zij hier om vraagt tijdens een zogenoemde deelwaarneming.

Door het in gebruik nemen van de Audit Trail, wordt het mogelijk om te allen tijde te voldoen aan de richtlijnen van de RDW, die stellen dat de verzekeraar of gevolmachtigde aan moet kunnen tonen dat de informatie gewonnen is met schadeafwikkeling als doel.


AANVRAAGFORMULIEREN & DOCUMENTATIE

Als u uw organisatie wilt aansluiten op RDW Services dan kunt u de onderstaande 2 aanvraagformulieren, compleet ingevuld, versturen naar support@solera.nl. Na het insturen van het aanvraagformulier voor RDW Services en de Audittrail wordt er met u contact opgenomen.

Aanvraagformulier RDW Services

Aanvraagformulier Audittrail

Transacties en tarievenoverzicht


Support

Voor ondersteuning bij een implementatie of het gebruik van RDW Services kunt u contact opnemen support@solera.nl