TIME van Solera is de nieuwe dienst voor digitaal berichtenverkeer tussen verzekeraars, volmachtkantoren, serviceproviders, intermediairs en verzekeringsklanten. TIME brengt berichtenservice EMS van Colimbra samen met berichtenservice STS en voegt daar nieuwe slimme diensten en faciliteiten aan toe. TIME verbindt meer partijen dan ooit in de financiële dienstverlening en is daarmee de nieuwe norm voor maximale ketenintegratie. 

TIME-voordelen.jpeg

De vele voordelen van TIME

TIME is het platform voor het veilige uitwisselen van documenten en berichten tussen verzekeraars, intermediairs en consumenten. TIME verbindt meer partijen dan ooit in de ketenintegratie van de financiële dienstverlening. Bovendien is TIME het ideale platform om nieuwe diensten (voor professionals én particuliere en zakelijke klanten) te ontwikkelen

• Uw klantdata wordt op een veilige manier verwerkt

• U bespaart veel tijd door automatische verwerking van documenten en berichten

• TIME en alle aanvullende diensten voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving rondom het uitwisselen van berichten en documenten;

• TIME is het platform voor het uitwisselen van berichten en documenten van meer dan 150 verzekeraars en/of service providers 

 

Wat verandert er?

Alle verzekeraars en intermediairs die nu werken met berichtenservice EMS van Colimbra en berichtenservices STS van Solera, gaan over naar TIME - Total Insurance Messaging Exchange. U staat dan online in verbinding met meer dan 150 verzekeraars, serviceproviders en duizenden intermediairs. U heeft toegang tot nieuwe slimme diensten (zoals dataopslag en beveiligde e-mail) en zit vooraan als nieuwe innovatieve functionaliteiten worden toegevoegd. 

FISH & Roydatat

TIME verwerkt ook FISH en Roydata berichten. Deze worden doorgestuurd, na aanlevering van de verzender, naar de betreffende applicatie.

Voor intermediairs

Intermediairs die beschikken over een administratiepakket met een koppeling met het TIME platform kunnen de berichten en documenten geautomatiseerd ophalen en verwerken in hun administratie. Intermediairs die hierover niet beschikken kunnen documenten downloaden via een webportaal indien de maatschappij deze module heeft afgenomen. 

De berichten en documenten die door verzender worden aangeleverd, worden batchgewijs op afgesproken tijdstippen ingelezen door de het TIME platform en klaar gezet in de postbus voor het intermediair. Waarna deze die vervolgens kan ophalen.


Gezien de grote hoeveelheden gevoelige data wordt veel aandacht besteed aan veiligheid van deze data. Voor autorisatie wordt gebruik gemaakt van bedrijfscerticaten. TIME wordt jaarlijks geaudit en voldoet aan de security policies van Solera. TIME en alle aanvullende diensten voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving rondom het uitwisselen van berichten en documenten.


WAT MOET U ALS GEBRUIKER DOEN?

De nieuwe Europese privacywetgeving GDPR –in Nederland onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – stelt eisen aan organisaties die met elkaar samenwerken en gegevens van personen uitwisselen. De uitwisseling van gegevens moet worden vastgelegd in een contract. Met elke organisatie die met TIME werkt (of nog met EMS of STS) moet dus een contract inclusief verwerkersovereenkomst afgesloten worden. Die heeft u inmiddels van Solera ontvangen. De ondertekende overeenkomst kunt u digitaal naar cco@soleranederland.nl of per post naar Huis ter Heideweg 30  3705 LZ Zeist / Postbus 124  3700 AC Zeist sturen. Heeft u nog geen contract ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Support

Voor TIME is er een Q&A opgesteld met betrekking tot de informerende brief over de overgang naar TIME en de verwerkersovereenkomst.
Deze kunt u hier vinden.