TIME van Solera is de nieuwe dienst voor digitaal berichtenverkeer tussen verzekeraars, volmachtkantoren, serviceproviders, intermediairs en verzekeringsklanten. TIME brengt berichtenservice EMS van Colimbra samen met berichtenservice STS en voegt daar nieuwe slimme diensten en faciliteiten aan toe. TIME verbindt meer partijen dan ooit in de financiële dienstverlening en is daarmee de nieuwe norm voor maximale ketenintegratie. 

Wat verandert er?

Alle verzekeraars en intermediairs die nu werken met berichtenservice EMS van Colimbra en berichtenservices STS van Solera, gaan over naar TIME - Total Insurance Messaging Exchange. U staat dan online in verbinding met meer dan 150 verzekeraars, serviceproviders en duizenden intermediairs. U heeft toegang tot nieuwe slimme diensten (zoals dataopslag en beveiligde e-mail) en zit vooraan als nieuwe innovatieve functionaliteiten worden toegevoegd. 

Wat moet u als gebruiker doen?

De nieuwe Europese privacywetgeving GDPR –in Nederland onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – stelt eisen aan organisaties die met elkaar samenwerken en gegevens van personen uitwisselen. De uitwisseling van gegevens moet worden vastgelegd in een contract. Met elke organisatie die met TIME werkt (of nog met EMS of STS) moet dus een contract inclusief verwerkersovereenkomst afgesloten worden. Die heeft u inmiddels van Solera ontvangen. De ondertekende overeenkomst kunt u digitaal naar cco@soleranederland.nl of per post naar Huis ter Heideweg 30  3705 LZ Zeist / Postbus 124  3700 AC Zeist sturen. Heeft u nog geen contract ontvangen, neem dan contact met ons op. 


TIME-voordelen.jpeg

De vele voordelen van TIME

TIME is het platform voor het veilige uitwisselen van documenten en berichten tussen verzekeraars, intermediairs en consumenten. TIME verbindt meer partijen dan ooit in de ketenintegratie van de financiële dienstverlening. Bovendien is TIME het ideale platform om nieuwe diensten (voor professionals én particuliere en zakelijke klanten) te ontwikkelen

• Uw klantdata wordt op een veilige manier verwerkt

• U bespaart veel tijd door automatische verwerking van documenten en berichten

• TIME en alle aanvullende diensten voldoen volledig aan alle wet- en regelgeving rondom het uitwisselen van berichten en documenten;

• TIME is het platform voor het uitwisselen van berichten en documenten van meer dan 150 verzekeraars en/of service providers 


Q&A TIME Intermediair

 

1.    Ik ken Colimbra/Solera niet, Waarom krijg ik deze brief?

U maakt gebruik van een postbus die gekoppeld is in uw administratiepakker waarin u berichten en/of documenten ontvangt van verzekeraars. Wellicht heeft u deze aangevraagd bij Aplaza. Deze brief gaat over het gebruik van deze postbus. Wanneer u hier in de toekomst op ongewijzigde manier gebruik van wilt blijven maken, is het van belang dat u een contract afsluit met Solera Nederland. Hiervoor kunt u het ontvangen aanvraagformulier invullen.


2.    Moet ik technisch nog iets regelen/veranderen?

Afhankelijk van uw situatie dient u technisch wel of niet iets te regelen. 

Huidig contract
EMS Berichten Documenten

Nieuw contract
TIME Intermediair Berichten & Documenten

Technische wijziging
U kunt nu berichten van meer dan 150 verzekeraars ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken dan moet u, naast het EMS postbusnummer, ook het I09 postbusnummer  in uw administratiepakket  inrichten. U kunt hiervoor contact opnemen met uw assurantie software pakket leverancier.

Huidig contract
EMS Documenten

Nieuw contract
TIME Intermediair Documenten


Technische wijziging
U hoeft geen wijziging door te voeren. U ontving al documenten in de postbus.
 

Huidig contract
EMS Download

Nieuw contract
TIME Intermediair Portaal


Technische wijziging
U hoeft geen wijziging door te voeren. U kunt zoals u gewend bent, de documenten downloaden via het portaal.

Huidig contract
STS Berichtenverkeer

Nieuw contract
TIME Intermediair Berichten & Documenten

Technische Wijziging
U kunt nu ook documenten ontvangen van een aantal verzekeraars. Wilt u hiervan gebruik maken dan moet u, naast het I09 postbusnummer, ook het EMS postbusnummer in uw administratiepakket inrichten. U kunt hiervoor contact opnemen met uw assurantie software pakket leverancier.


3.    Het gebruik van EMS was gratis, waarom moet ik nu gaan betalen voor berichten en documenten?

Het gebruik was niet gratis, maar werd tot nu betaald door de verzenders. Toenemende wet- en regelgeving leidt tot toename van de kosten  die we evenrediger willen verdelen in de keten. Vandaar dat we ook de ontvangers gaan belasten. Hier staat tegenover dat u (in de toekomst) van meer verzekeraars berichten kunt ontvangen.


4.    Wat betekent de wijziging naar TIME voor mij?

Afhankelijk van uw situatie zijn de onderstaande verschillen van toepassing.

Huidig contract
EMS Berichten Documenten

Nieuw contract
TIME Intermediair Berichten & Documenten

Wat verandert er voor u?

  • U kunt nu berichten van meer dan 150 verzekeraars ontvangen
  • U gaat een contract aan met Solera
  • De prijs voor het abonnement TIME Intermediair Berichten & Documenten is €83,70 per maand excl. BTW

Huidig contract
EMS Documenten

Nieuw contract
TIME Intermediair Documenten


Wat verandert er voor u?

  • U gaat een contract aan met Solera
  • De prijs voor het abonnement TIME Intermediair Document is €29 per maand excl. BTW

Huidig contract
EMS Download

Nieuw contract
TIME Intermediair Portaal


Wat verandert er voor u?

  • Er veranderd niets voor u

Huidig contract
STS Berichtenverkeer

Nieuw contract
TIME Intermediair Berichten & Documenten

Wat verandert er voor u?

  • U kunt nu ook documenten ontvangen van een aantal verzekeraars

5.    Wat zijn de kosten van TIME voor het intermediair?

U heeft de keuze uit 3 pakketten binnen TIME Intermediair..

Pakket A: TIME Intermediair Berichten & Documenten
Met het uitgebreide pakket TIME Intermediair Berichten & Documenten kunt u de volgende berichten ontvangen van verzekeraars, serviceproviders en volmachten:
o   Prolongatieberichten (PPR)
o   Mutatieberichten (PMB)
o   Bestands Interface berichten (PBI)
o   Rekening Courant berichten (INSPRI)
o   Documenten

De abonnementsprijs van dit pakket wordt bepaald door het berichtenvolume van uw kantoor. Op basis van het jaarlijks volume wordt u ingedeeld in één van de vier staffels. Documenten tellen hierbij niet mee: deze kunt u onbeperkt ontvangen. Jaarlijks op een vast moment wordt uw abonnement getoetst aan het werkelijke berichtenvolume en indien nodig  vindt aansluitend herijking  van het abonnement voor het komende jaar plaats. Er vindt geen verrekening plaats van abonnementskosten over het afgelopen jaar, ongeacht of de werkelijke aantallen onder of boven de staffel vallen.

Staffel 1: Minder dan 50.000 eenheden per jaar:              €  83,70 per maand

Staffel 2: Van 50.000 tot 500.000 eenheden per jaar:      € 155,30 per maand

Staffel 3: Van 500.000 tot 1.000.000 eenheden per jaar: € 298,45 per maand

Staffel 4: Meer dan 1.000.000 eenheden per jaar:            € 805,40 per maand

Pakket B: TIME Intermediair Documenten
Binnen dit pakket kunt u automatisch onbeperkt digitale documenten in uw assurantiesoftwarepakket ontvangen van verzekeraars, serviceproviders en volmachten. De prijs is € 29,00 per maand exclusief btw.


6.    Wie moet ik bellen/mailen wanneer ik vragen heb over de status van mijn berichten in de postbus?

Voor vragen over uw berichten kunt u contact opnemen met onze Support desk via het telefoonnummer 0800 – 225 52 29 of via support@solera.nl.


7.    Ik heb een aanbod gekregen voor TIME Intermediair Berichten & Documenten/Documenten/Portaal? Is er ook een alternatief?

U kunt ook kiezen voor TIME Intermediair Documenten. Zie hiervoor de informatie onder vraag 5.


8.    Wat moet ik doen als ik geen gebruik wil maken van uw aanbod voor TIME ?

 U kunt dan een email sturen naar support@solera.nl ovv uw naam en EMS-nummer. Tot 1 januari 2018 kunt u gebruik blijven maken van de postbus. Daarna wordt de toegang tot de postbus geblokkeerd.


9.    Ik heb een aanbod ontvangen voor Time berichten & documenten, maar ik maak geen gebruik van de berichten. Kan ik ook alleen een time documenten abonnement afsluiten?

Ja, dat kan. Wij hebben het aanbod gebaseerd op de activiteiten die wij in uw EMS postbus hebben gezien. Wanneer u de berichten niet verwerkt, kunt u ook kiezen voor het pakket TIME intermediair Documenten. U ontvangt dan alleen documenten en betaalt €29 per maand, excl. BTW. U kunt het aanvraagformulier invullen en duidelijk erop vermelden dat u gebruik wil maken van het pakket TIME Intermediair Documenten.