Viewing entries in
Schadebehandeling Auto

Dw intake

Dw intake

Naar welke herstellers kan ik als dealer mijn intake versturen?

Als dealer kunt u een intake versturen naar alle herstellers die gebruik maken van DWgo! of DW pro als backoffice pakket. Hierbij dient de hersteller die gebruik maakt van DW pro ook te beschikken over AudaMobile om het dossier in goede order te kunnen ontvangen.


Waar kan ik de software downloaden die nodig is voor het aansturen van de kentekenkaart lezer?

De software is geschikt voor Windows versies vanaf windows 7 en hoger. U kunt de software downloaden vanaf de volgende locatie: http://www.dwsecure.nl/SoleraApps/Downloads/setup.exe


De kenteken card reader werkt niet goed, wat kan ik doen?

Als de kentekenkaart niet goed wordt ingelezen; ontkoppel dan de kenteken card reader (uit de USB poort) en sluit de kenteken card app af (in Windows). Sluit vervolgens de kentekencard reader opnieuw aan op de USB poort om daarna de kenteken card app opnieuw op te starten.


Kan ik als hersteller een ontvangen intake ook met AudaMobile verwerken?

Ja, dat kan. Hiervoor is wel een aanvullende handeling vereist in AudaMobile omdat de intake in AudaMobile nog niet als schadedossier wordt herkend. Hiervoor is het nodig om in AudaMobile het type schadeinvoer op ‘AudaMobile’ te zetten. Open hiervoor het dossier in AudaMobile en wijzig het type schadeinvoer onderin het eerste tabblad van het dossier. Klik vervolgens op opslaan en het dossier zal vervolgens als schadedossier worden herkend.  

Audatex Help

Audatex Help

ESA

ESA

ESA

ESA (Elektronische Schade Afhandeling) ondersteunt het schadeafhandelingsproces tussen leasemaatschappijen en schadeherstelbedrijven. Met ESA is het mogelijk om elektronisch standaardberichten uit te wisselen om het schadeafhandelingsproces voor leasevoertuigen efficiënt en volgens een vaste volgorde te doorlopen, van schademelding tot en met facturatie.


Na verzending ESA010 bericht aan de opdrachtgever heb ik direct een ESA021 ontvangen

Neem contact op met de opdrachtgever om te overleggen over:

 1. of de opdrachtgever een  ESA020 bericht kan verzenden
 2. of u anders een nieuwe ESA010 mag verzenden zodat deze wel wordt geaccepteerd.

De auto wordt bij een ander schadeherstelbedrijf gerepareerd. Kunnen wij via ESA een vestigingswissel doen?

Het is niet mogelijk om via ESA een vestigingswissel uit te voeren. Daarom adviseren wij u om contact op te nemen met de opdrachtgever, zodat deze een nieuwe opdracht kan verzenden naar het juiste schadeherstelbedrijf.


Ik heb een ESA050 bericht (reparatie gereed) verzonden maar wil het bedrag planning nog wijzigen in de ESA030/ESA031. 

 1. Als u de mogelijkheid heeft om een ESA035 bericht te verzenden, dan kunt u dit doen. Daarna kunt u opnieuw een ESA031 bericht (opgave planning en kosten) opstellen.
 2. Werkt u voor deze schade via het AudaFlow proces, dan is dit niet mogelijk. U moet dan contact opnemen met uw opdrachtgever.

Ik ontvang een ESA040/ESA041 bericht waarin staat dat de calculatie een afwijkend bedrag heeft.

Zorg ervoor dat het schadebedrag van de gemaakte Audatex calculatie overeenkomt met het afgegeven bedrag in het ESA030/ESA031 bericht. Hercalculeer vervolgens deze calculatie en stuur deze los naar de Audabox van de opdrachtgever (dus zonder ESA bericht).


Mijn ESA030 bericht met calculatie en foto’s worden niet goed verwerkt in AudaFlow

Controleer de volgende onderdelen:

 1. heeft u een notitie ontvangen in uw Backoffice pakket?
 2. Is het Audabox-nummer van de ontvanger juist?
 3. Is het dossiernummer juist?  Dit is met name van belang als er meerdere schades bestaan op dit kenteken.

Expertise Hub/SCS Expertise

Expertise Hub/SCS Expertise

Als Expert kan ik geen opdracht verzenden naar een verzekeraar

Een verzekeraar moet uw expertise bedrijf eerst toevoegen aan het overzicht met experts vanuit hun eigen SCS Expertise software. Daarna kunt u deze verzekeraar wel adresseren. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar.


Hoe kan ik op alle dossier statussen tegelijkertijd zoeken vanuit het dossieroverzicht?

 • Selecteer met uw muis alle statussen van ‘Nieuw’ t/m ‘Toewijzen’
 • Klik op ‘zoeken’.

AudaIntake

AudaIntake

Kan ik ook vanuit AudaMobile naar AudaIntake?

Ja, u kunt vanuit AudaMobile ook naar AudaIntake via het eerste scherm:
Kies onderaan voor AudaIntake.


Moet ik alle items in AudaIntake invoeren?

Dit is niet nodig. U hoeft alleen de delen die ontbreken of beschadigd zijn, in te voeren.


Ik kan niet meer inloggen op AudaIntake

Lukte dit eerder wel? En heeft u onlangs uw Digitaal Paspoort vervangen? Controleer of u het vinkje bij ‘Mobile Acces’ weer moet aanzetten.
Ga naar: https://dp.abz.nl/mijn-digitaal-paspoort/test/index.php?page-name=mobile-access om uw paspoort te testen.

Of controleer de volgende zaken:

 • is uw paspoort op de PC aanwezig.
 • Is uw paspoort misschien verlopen. Ga naar het platform om het Digitaal Paspoort te testen.
 • U heeft nog geen autorisatie om deze dienst te kunnen gebruiken.U kunt dit aanvragen via het autorisatieformulier.

Opstarten en inloggen op AudaIntake

Doorloop de volgende stappen:

Audaflow

Audaflow

Mijn dossier komt niet aan in mijn systeem.

Als het om een Aegon dossier gaat, heeft u misschien nog niet op repareren gedrukt onder details nadat de dekking is goedgekeurd?


Mijn dossier komt niet aan bij de opdrachtgever.

Hiervoor zijn twee mogelijke oplossingen:

 1. Heeft u een notitie  teruggekregen? Volg de aanwijzigingen in de notitie.
 2. Heeft u deze naar de audabox  gestuurd waarvan deze vandaan komt? Controleer of het om een volmacht of de hoofdbox van Aegon gaat (601112).

Ik kan niet inloggen op het platform AudaFlow

Controleer de volgende zaken:

 • is uw paspoort op de PC aanwezig.
 • Is uw paspoort niet verlopen. Ga naar het platform om het Digitaal Paspoort te testen.
 • U heeft nog geen autorisatie om deze dienst te kunnen gebruiken.U kunt dit aanvragen via het autorisatieformulier.