ABC-tool downloaden voor intrekken, ophalen en verlengen van Bedrijfscertificaat

De ABC-tool is een applicatie voor het ophalen, intrekken en verlengen van het Bedrijfscertificaat. Er zijn twee versies beschikbaar. Te weten, een versie gebaseerd op Java 1.8 en een Javaloze versie. De eerste is verreweg de meest gebruikte versie. Echter voor die bedrijven die de tool willen integreren met een eigen applicatie, bestaat er de andere versie. In dat laatste geval verzoeken wij u een support verzoek in te sturen via het Support Portaal onder vermelding van 'Javaloze versie ABC-tool'.

Installatie
Volg de volgende stappen om de ABC-tool (Java 1.8 versie) te installeren:

  • Download de ABC-tool.

  • Maak een folder abctool aan waarin de ABC-tool definitief geplaatst moet worden.

  • Pak het zip-bestand uit naar de betreffende folder.

  • Ga naar de folder abctool.

  • Dubbelklik op het script ABC-tool.bat om de tool te starten.

Documentatie
Meer informatie over het gebruik van de ABC-tool kunt u vinden in de Gebruikershandleiding ABC-tool.


Wat merk ik als ik mijn ABC na 1 januari 2017 ga verlengen?

Alvorens u uw ABC gaat verlengen dient u eerst de laatste versie (4.1) van de ABC Tool te downloaden (klik hier) van de Solera website. Hiermee kunt u uw oude ABC vernieuwen (achtereenvolgens intrekken en weer ophalen).


Waarom gaat Solera over naar een ander type certificaten?

Solera biedt klanten door het gebruik van ABZ Bedrijfscertificaten (ABC’s) een veilige toegang tot de Solera diensten. Een ABC is een “Digitaal” identiteitsbewijs dat wordt verstrekt door een Certificate Authority. Solera voert als Trusted Third Party het door de CA geformuleerde verstrekkingsbeleid uit. De Certificate Authority namens wie Solera de certificaten uitgeeft heeft in november 2016 aan Solera meegedeeld dat per 1 januari 2017 geen ABC’s meer mogen worden uitgegeven van het type SHA-1, het type dat t/m 31 december 2016 door Solera wordt verstrekt. Per die datum gaat Solera over naar het verstrekken van ABC’s van type SHA-2.


Wat is het verschil tussen een SHA-1 en een SHA-2 certificaat?

SHA-1 (of Secure Hash Algorithm version 1) is ontwikkeld door de National Safety Agency (NSA) en wordt gebruikt als wereldwijde standaard voor het beveiligen van berichtenverkeer. SHA-2 (of Secure Hash Algorithm version 2) ABC’s bieden een hoger niveau van beveiliging dan SHA-1 certificaten.


Kan ik het nieuwe SHA-2 certificaat ondermeer gebruiken?

De diensten van Solera zijn geschikt voor het gebruik van SHA-2 certificaten (ABC’s). De systemen van Solera zijn geschikt voor het gebruik van SHA-2 certificaten. Solera heeft in samenwerking met pakketleveranciers en de leveranciers van communicatie software uitgebreid getest en ook hierbij zijn geen problemen aan het licht gekomen.


Ik heb al een versie van de ABC Tool op mijn computer. Kan ik deze versie gewoon gebruiken?

Nee, versie 3.0.3 van de ABC tool is niet geschikt voor het ophalen van de ABC’s met het hoge beveiligingsniveau.


Ik heb het certificaat vernieuwd met de oude versie van de ABC Tool en van Solera een ABC ontvangen, kan ik dit met ABC gebruiken?

Nee, een ABC dat is opgehaald met versie 3.0.3 van de ABC tool is niet te gebruiken. U dient met versie 4.0 van de ABC Tool het ABC certificaat in te trekken en een nieuwe op te halen met de ABC tool.


Welke melding krijg ik als het ABC succesvol is opgehaald?

U krijgt onderstaande boodschap op het scherm:

FAQABC1.png

Let op!! Maakt u gebruik van versie 3.0.3 (de “oude” versie) van de ABC tool dan krijgt u dezelfde melding. Het ABC dat u heeft ontvangen is echter niet te gebruiken. Download in dit geval versie 4.0 van de ABC Tool, trek het ABC hiermee in en haal het opnieuw op. U ontvangt dan een correct certificaat.


Geldt een wijziging ook van de Solera Digitale Paspoorten (DP's)?

Nee, de Solera DP’s zijn al van het type SHA-2.


Wat te doen met de volgende foutboodschap bij ABC's

Het betreft hier de volgende foutboodschap.

FAQABC2.png

De volgende situaties zijn mogelijk:
1. U maakt gebruik van een verouderde versie van de ABC Tool. Download de nieuwste versie ABC tool (klik hier).
2. U heeft geen verbinding met het Internet.
3. Tijdens het verlengen van het ABC heeft zich een fout voorgedaan. Begin opnieuw met het intrekken van het ABC en haal het opnieuw op. Als de fout zich blijft voordoen neem dan contract op met de helpdesk van Solera.


SHA-2 rootcertificaat voor ABC

Klik hier voor het downloaden van het SHA-2 rootcertificaat t.b.v. het ABZ Bedrijfscertificaat (ABC) .

Na het downloaden dient u de zip-file te openen en kunt het bestand installeren.


SHA-2 testcertificaat voor ABC zonder postbus

Klik hier voor het downloaden van het SHA-2 testcertificaat t.b.v. het ABZ Bedrijfscertificaat (ABC).

Dit betreft de versie zonder postbus. Binnen de Kennisbank vindt u ook een SHA-2 testcertificaat met postbus.

Na het downloaden dient u de zip-file te openen en kunt het bestand installeren.
Het wachtwoord van de ZIP is: 123456


SHA-2 testcertificaat voor ABC met postbus

Klik hier voor het downloaden van het SHA-2 testcertificaat t.b.v. het ABZ Bedrijfscertificaat (ABC).

Dit betreft de versie met postbus. Binnen de Kennisbank vindt u ook een SHA-2 testcertificaat zonder postbus.

Na het downloaden dient u de zip-file te openen en kunt het bestand installeren.
Het wachtwoord van de ZIP is: 123456
Het wachtwoord van de postbus is 0T2RVJN5


Waarom wordt mijn ABC een SHA-2 certificaat?

Vanwege wereldwijd toenemende security eisen gaat Solera het veiligheidsniveau van de ABC’s verhogen naar SHA-2. Dit is des te belangrijker omdat onze leveranciers de levering van SHA-1 certificaten per 1 januari 2017 gaan staken. Vanaf die datum worden alleen nog certificaten uitgeleverd met een SHA-2 beveiligingsniveau.

Het wel of niet accepteren van SHA-2 certificaten is sterk afhankelijk van uw eigen applicatie(s), technische infrastructuur en update beleid. Solera stelt om deze reden een SHA-2 testomgeving beschikbaar vanaf 19 december 2016.

Hieronder vindt u een samenvatting van belangrijke data met betrekking tot de SHA-2 wijziging.

Belangrijke data
30-11-2016Nieuwe (SHA-2) rootcertificaten beschikbaar voor downloaden op de website van ABZ. 
Het gebruik van deze rootcertificaten is noodzakelijk voor het "herkennen" van het certificeringspad naar ABZ 
19-12-2016SHA2 testcertificaat beschikbaar voor download op de website van ABZ.
Het SHA-2 testcertificaat biedt toegang tot de testomgeving van ABZ. Tegen deze omgeving kunt u uw applicatie(s) testen.
1-1-2017Aanvragen en verlengen SHA-1 certificaten niet meer mogelijk. 
Het gebruik van de "oude" ABC tool (versie 3.0.3) is per die datum niet meer mogelijk. Vanaf deze datum zal de ABC tool beschikbaar zijn.
2017SHA-1 certificaten worden in de loop van 2017 niet meer geaccepteerd op bijv. Microsoft omgevingen (browsers, .Net framework e.d.). Voor meer informatie zie o.a.:
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/32288.windows-enforcement-of-sha1-certificates.aspx

Deze wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op ABZ bedrijfscertificaten. De Solera Digitale paspoorten zijn al van het type SHA-2.

Heeft u vragen naar aanleiding hiervan, meldt dit dan a.u.b. via ons Support Portaal.


Wijzigen beheerder Bedrijfscertificaten

Uw portaalbeheerder kan dit zelf wijzigen via het Selfservice Portaal, mits u gebruik maakt van DP-Xtra.

Maakt u geen gebruik van DP-Xtra, vul dan het Wijzigingsformulier Beheerder Bedrijfscertificaat in.


Waar vind ik de expiratiedatum (vervaldatum) van mijn Bedrijfscertificaat?

Na het ingeven van uw certificaten in de ABC-tool kunt u de vervaldatum zien door te klikken op ‘Tonen’.


Geldigheidsduur en verlengen Bedrijfscertificaat

Na uitgifte is uw Bedrijfscertificaat één jaar geldig. Voor de vervaldatum (expiratiedatum) ontvangt de beheerder van het Bedrijfscertificaat  een herinneringsbericht per e-mail. U kunt vanaf 14 dagen voor de expiratiedatum uw Bedrijfscertificaat verlengen met behulp van de ABC-tool.


Ontvang ik een wachtwoord van Solera voor mijn Bedrijfscertificaat?

Bij het gebruik van een Bedrijfscertificaat inclusief een postbus, ontvangt u naast de BCC ook een wachtwoord van Solera. Dit wachtwoord heeft u nodig voor het Ophalen en Vernieuwen van uw Bedrijfscertificaat.

Maakt u geen gebruik van een postbus, dan kiest u zelf een wachtwoord voor het Ophalen en Vernieuwen van uw Bedrijfscertificaat.

In beide gevallen is het van belang dat u de gegevens goed bewaart.