Met het herstelplatform van Solera, bieden wij verzekeraars, herstellers en overige partijen de mogelijkheid om herstel dossier snel, efficiënt en middels een gestandaardiseerd proces aan herstelbedrijven aan te bieden.

U kunt herstel opdrachten versturen en de volledige schade afhandeling tussen alle betrokken organisaties en personen ondersteunen en monitoren.

 

Herstel Verzekerd wordt: Solera Property Solutions

 

Wat verandert er?

Het huidige SCS Herstel platform wordt vervangen door het Property platform. Als u gebruik maakt van het platform via www.vervangenherstel.nl/herstelverzekerd-hub/ zult u in de toekomst de volgende link moeten gebruiken; www.spsportal.nl. Het uiterlijk van het platform zal er anders uitzien, ook kunt u gebruik maken van nieuwe functionaliteiten. Om u snel op weg te helpen hebben we een Quick start gemaakt, deze kunt u hieronder downloaden.

Wellicht maakt u ook gebruik van het platform via een backoffice koppeling, aan de werking van de koppeling is op dit moment niets gewijzigd. Wel zullen we in overleg met u andere eindbestemmingen van de berichten moeten afstemmen.

Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op via het support portaal.

Dynamische toewijzing van opdrachten

Wanneer een herstelopdracht vanuit de backoffice of vanuit het portaal is aangemaakt, kan deze vervolgens volledig geautomatiseerd worden verzonden naar de juiste hersteller conform de door opdrachtgever aangeleverde instellingen. Op basis van diverse gegevens uit de opdracht wordt de juiste hersteller bepaald.

 • Werkgebied van de hersteller op basis van postcode;
 • Verdeling op gebied van expertise als (glas, bouw, parketvloer, etc);
 • Op basis van klantbeoordeling (periodiek aangeleverd door opdrachtgever);
 • Op basis van overeengekomen mandaten tussen de opdrachtgever en de hersteller;
 • Werkverdeling op basis van contractuele afspraken de opdrachtgever en de hersteller.
 
property8.png

Via één centraal communicatie dossier

Wij bieden alle betrokken partijen rondom herstel één communicatie platform aan waarop zij met elkaar binnen het dossier kunnen communiceren. Daarbij hebben alle partijen als verzekeraar, alarmcentrale, expert en hersteller direct zicht op alle informatie over het dossier binnen de gestelde rechten.

Notificaties

U kunt van elke update op het dossier op de hoogte worden gebracht door de notificaties die geautomatiseerd naar alle betrokkene verstuurd kunnen worden. De opdrachtgever kan deze communicatie momenten zelfstandig inrichten en beheren

 • Claim informatie;
 • Status en voortgang;
 • Communicatie tussen de partijen middels chat;
 • Bijlage album (foto’s, documenten, etc.) en bijhorende editor;
 • Overzicht van betrokken partijen..

Slim en snel calculeren

We bieden experts en herstellers de mogelijkheid om op diverse manieren een calculatie aan te leveren.

 • U kunt inloggen in het platform en in het specifieke dossier handmatig een calculatie starten of gebruik maken van uw partner prijslijst;
 • U kunt een calculatie in uw eigen calculatiepakket te maken en deze in Calculatie Uitwisselings Formaat (CUF) formaat te exporteren. De hersteller kan vervolgens heel gemakkelijk de calculatie in CUF formaat importeren in het platform. Dit zorgt ervoor dat een herstelbedrijf heel snel en eenvoudig haar calculatie kan aanbieden bij de verzekeraar, zonder dat zij alle data opnieuw moet invoeren.

Het platform is gekoppeld met diverse backoffice systemen via het Solera TIME platform. Dit berichtenplatform zorgt ervoor dat alle berichten gestandaardiseerd (op basis van SIVI Standaard) worden. Hierdoor zorgen wij dat alle dossier informatie direct STP verwerk wordt.

Toepassen van geautomatiseerde filter technologie

Via onze bewezen filter technologie, zijn wij in staat om voor de opdrachtgever geautomatiseerd deze calculaties te beoordelen. De door de opdrachtgever aangeleverde CUF bestanden en of manuele input (door de hersteller op het platform), worden in de filter module bij iedere claim ingezet om te controleren of de hersteller voldoet aan de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen opdrachtgever en haar herstellers.

Management informatie

Het platform biedt de aangesloten opdrachtgevers en herstelbedrijven de mogelijkheid om inzage te krijgen in haar specifieke management informatie.

De management informatie bevat informatie die betrekking heeft op onder andere:

 • informatie over de partner selectie;
 • informatie over de lopende, gecalculeerde en gefactureerde dossiers;
 • de doorlooptijd van de afwikkeling van de opdrachten;
 • detail informatie over de gecalculeerde herstelkosten per opdracht;
 • detailinformatie over de gefactureerde herstelkosten per opdracht.

Support

Heeft u vragen over Solera Property Solutions, neem dan contact op via
Support Portaal