In oktober 2017 hebben wij onze klanten geïnformeerd over de overname van Digidentity B.V. door Solera Holding. Digidentity is een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale identiteiten voor online identificatie en authenticatie. Dankzij deze overname heeft Solera de mogelijkheid om de kennis en technologie van Digidentity in te zetten voor de Solera diensten. In het bestaande domein gaat dit met name om de certificaatdiensten zoals Digitale Paspoorten en Bedrijfscertificaten.

Deze inzet van kennis en technologie van Digidentity wordt stapsgewijs geïntroduceerd. Om één en ander mogelijk te maken, wordt eerst een aantal randvoorwaarden ingevuld. Zo zijn de contracten met betrekking tot de certificaatdiensten per maart 2018 overgezet van Solera Nederland B.V. naar Digidentity B.V. Wel zal Solera Nederland B.V. de komende periode de facturatie nog namens Digidentity blijven verzorgen. De overzetting van de contracten heeft plaatsgevonden onder gelijkblijvende condities.

Daarnaast wordt medio dit jaar de Servicedesk voor certificaatdiensten door Solera Nederland overgedragen aan Digidentity. Vanaf nu wordt u door Digidentity geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van de certificaatdiensten.  U ontvangt van Digidentity o.a. bericht hoe u straks de Servicedesk Digidentity kunt bereiken en wanneer u de certificaten bij Digidentity kunt aanvragen in plaats van bij Solera Nederland.

Mocht u vragen hebben over dit nieuwsbericht, dan kunt u contact opnemen met Digidentity via 088 - 7787888  of met Solera Nederland via  0800 - 2255229.