Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag samen met kenniscentrum SIVI en ICT-bedrijf Solera Nederland een Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie getekend. In dit memorandum zijn de kaders voor toekomstige samenwerking op het gebied van  digitaal zakendoen vastgelegd. Met het memorandum wil de verzekeringssector volgens Leo de Boer, directeur van het Verbond, zelf de regie houden op data. 

Belangrijke thema’s

Directeur Fred Slikker van Solera Nederland onderstreept de woorden van Mols. “Als wij meer afspraken maken over belangrijke thema’s die een bijdrage leveren aan optimalisatie, dan heeft de klant daar baat bij. Ik denk bijvoorbeeld aan authenticatie. Dat thema wordt steeds belangrijker en dan rijst de vraag hoe we daar als partijen het beste mee om kunnen gaan.”


"We moeten meer praten en vooral meer doen"
 

Meer partijen

Hij noemt het voor Solera met name belangrijk om deel uit te maken van een partnership als dit memorandum, ‘omdat we dan aangesloten zijn’. “In die zin pleiten wij ook voor meer partijen die bij partnerships worden betrokken. We moeten meer praten en vooral meer doen.”

Lees het volledige artikel op AM:WEB