Het Certification Practice Statement (CPS) heeft tot doel afnemers van Digitale Paspoorten en Bedrijfscertificaten inzicht te geven in de handelswijze van Solera. Het beschrijft de geleverde diensten, de gehanteerde procedures en de rechten en plichten van de bij deze diensten betrokken partijen.

De CPS is opgesteld volgens het raamwerk dat is neergelegd in de RFC 2527-standaard.

Zie: http://www.ietf.org/rfc/rfc2527.txt.


Digitaal Paspoort

Vanaf 7 augustus 2015 is versie 4.3 van het CPS voor het Digitaal Paspoort van toepassing. Deze vervangt versie 4.2 van januari 2015. In versie 4.3 zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Aanscherping van normen conform ETSI TS 102042 (Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates).

Daarnaast is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Op basis van artikel 8.1.2 is derhalve een nieuwe versie van het CPS noodzakelijk.
Met inachtneming van artikel 8.1.2 is vanaf de publicatiedatum van 7 juli 2015 een termijn van 30 dagen voor inwerkingtreding in acht genomen.

Omschrijving

Publicatie

In werking


07-07-2015
19-01-2015
01-01-2014

07-08-2015
19-02-2015
01-02-2014


Bedrijfscertificaten

Vanaf 1 januari 2017 is versie 1.9 van het CPS voor ABZ Bedrijfscertificaten van toepassing. Deze vervangt versie 1.8 van augustus 2015. In versie 1.9 zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Upgrade Bedrijfscetificaten van SHA-1 naar SHA-2.

Daarnaast is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Op basis van artikel 8.1.3 lid 1 is derhalve een nieuwe versie van het CPS noodzakelijk. Met inachtneming van artikel 8.1.2 is vanaf de publicatiedatum van 1 december 2016 een termijn van 30 dagen voor inwerkingtreding in acht genomen.

Omschrijving

Publicatie

In werking


01-12-2016
07-07-2015
19-01-2015

01-01-2017
07-08-2015
19-02-2015