Na het downloaden en starten van de Teamviewer applicatie worden onderstaande voorwaarden aan u gepresenteerd. Als u klikt op ‘Accepteren’ geeft u toestemming voor een sessie waarbij een Solera-medewerker op afstand gedeeltelijke of volledige controle over uw computer krijgt.

Afronden van de sessie
Als u de ‘Meekijken op uw scherm sessie’, wilt afbreken kunt u op ieder moment drukken op 'Annuleren'. De sessie wordt dan direct beëindigd en u krijgt weer volledige controle over uw computer.

Bij het afronden van de hulpsessie wacht de medewerker totdat u de verbinding heeft verbroken. Druk hiervoor op 'Annuleren' om aan te geven dat u de hulp op afstand wilt beëindigen.

Disclaimer
Hoewel de programmatuur waarmee de support op afstand opgestart wordt met zorgvuldigheid is samengesteld, kan het voorkomen dat deze om welke reden dan ook niet functioneert zoals beoogd. Solera is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van Support op afstand.

Als u op enige wijze onzeker bent over de identiteit, technische kennis of vaardigheden van de persoon die uw sessie gaat opstarten, danwel over de programmatuur zelf, dan adviseren wij u geen akkoord te geven op de ‘hulp op afstand sessie’.

Start 'Meekijken op uw scherm'
Via onderstaande button kunt u TeamViewer opstarten.