Geachte relatie,

Solera Nederland heeft op vrijdag 18 januari 2019 de spuitmateriaalvergoeding in het AZT-spuitsysteem (tekstzonecode 51) in het Audatex-systeem geactualiseerd.

Daartoe heeft AZT (Allianz Zentrum für Technik) de prijswijzigingen voor het kalenderjaar 2019 ontvangen van alle Paint en NonPaint leveranciers, die opgenomen zijn in het AZT/Audatex-systeem in Nederland.

In de voorgaande jaren heeft Solera een percentage gemeld inzake het procentueel te verwachten verschil in spuitmateriaalvergoeding tussen het vorige en nieuwe kalenderjaar. In overleg met een aantal betrokken stakeholders heeft Solera besloten dit percentage niet meer te berekenen en te melden.

 

Met vriendelijke groet,

Solera Nederland