U heeft er ongetwijfeld al van gehoord in het nieuws of binnen uw eigen organisatie. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vanaf die datum geldt voor de gehele EU dezelfde privacywetgeving. Eén van de vereisten van de aanstaande privacywetgeving is dat organisaties die persoonsgegevens verwerken hierover afspraken maken en vastleggen in een Verwerkersovereenkomst. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel, hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en hoe dit controleerbaar is voor de verantwoordelijke organisatie.Voor de dienstverlening tussen u en Solera Nederland is dit het geval.


Samen met ons heeft u naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op het gebied van Privacy, een gedeelde verantwoordelijkheid om tijdig deze Verwerkersovereenkomst af te sluiten. Om die reden is het ook voor u van groot belang om deze Verwerkersovereenkomst met ons aan te gaan vóór 25 mei a.s. Wij verzoeken u dan ook om de Verwerkersovereenkomst in te vullen en op korte termijn getekend te retourneren. Dit kan digitaal via aanvraag@solera.nl.

De Solera Nederland Verwerkersovereenkomst die al voldoet aan de huidige en toekomstige wetgeving kunt u hieronder downloaden

You can download the Personal Data Processing Agreement in English here

Open de verwerkersovereenkomst in Adobe Acrobat voor het gemakkelijk invullen..

 

Heeft u nog vragen aan ons, stuur die dan in via het support portaal