For English see below

Market Scan

Market Scan functioneert binnen de verzekeringsmarkt als “Hub” tussen verzekeraars en volmacht kantoren. Market Scan is sinds 1993 actief binnen de verzekeringsbranche en heeft een sterke focus op het ontwikkelen van cruciale, innovatieve, en gebruiksvriendelijke producten voor de verzekeringsmarkt rondom thema’s als schadelastbeheersing, procesoptimalisatie, informatiemanagement en distributie. Sinds april 2010 maakt Market Scan onderdeel uit van Solera Nederland.

Solera Nederland is onderdeel van het Amerikaanse Solera Holding Inc., de wereldwijde marktleider in data en software waarmee het bezit van auto’s en huizen gefaciliteerd wordt en digitale identiteiten beschermd worden. De Solera bedrijven bieden een volledig assortiment aan met name de verzekerings- en automotive sector. In Nederland zijn meer dan 200 Solera-medewerkers actief bij een van de Solera bedrijven (AUTOonline, Colimbra, Commerce Delta, Autodata, Digidentity, Market Scan en Volmacht Beheer). Voor meer informatie, zie de website http://www.marketscan.nlhttp://www.solera.nl/ of http://www.solera.com/.

Wij zijn op zoek naar een Project Manager Market Scan. Als Project Manager Market Scan geef je o.a. sturing aan projecten op het gebied van CHV (Clearing House Volmachten), VRA (Volmacht Resultaat Analyse), VPI (Volmacht Producten Interface), R.O.A. (Rekenen, Offreren, Accepteren) en Workflow support.


Project Manager Market Scan

Als Project Manager Market Scan ben je verantwoordelijk voor het realiseren van meerdere projectopdrachten en/of activiteiten binnen het team Service & Delivery van Market Scan, volgens de daaraan gestelde tijds-, budget-, en kwaliteitseisen. Daarnaast draag je mede zorg voor de sturing van het ontwikkelteam (9 medewerkers) en zorg je voor de planning van werkzaamheden en verdeling van taken. Verder ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van klantvragen conform de met de klant overeengekomen SLA. Standplaats voor deze functie is Zeist.

In de rol van Project Manager Market Scan voer je o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • Vastleggen van afspraken met opdrachtgevers, leveranciers en gebruikers over functionaliteit, kwaliteit, doorlooptijd, kosten en planning;
 • Organiseren van mensen en middelen voor het realiseren van het afgesproken projectresultaat conform de daarvoor vastgelegde processen en procedures;
 • Bewaking van het voor het project vastgestelde budget;
 • Communicatie richting de klant inzake planning en voortgang
 • Dagelijkse operationele leiding over de leden van het ontwikkelteam;
 • Verzorgen van diverse rapportages;

Kennis / ervaring:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van verzekeringsbranche (in het bijzonder acceptatieprocessen en premie bepalingen)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider, bij voorkeur in een IT omgeving;
 • Vermogen om meerdere projecten tegelijkertijd te managen;
 • Een klantgerichte, resultaatgerichte en ondernemende instelling;
 • Overtuigingskracht, executiekracht en besluitvaardigheid;
 • Vermogen om een team te motiveren, stimuleren en coachen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Kennis van Prince 2 Practioner en/of Agile Project Management is een pré

Stuur je motivatie, gegevens en CV in naar hrm@solera.nl


Market Scan

Market Scan operates within the insurance market as a "Hub" between insurers and authorised agents. Market Scan has been active in the insurance industry since 1993 and has a strong focus on developing crucial, innovative, and user-friendly products for the insurance market around topics such as claims management, process optimization, information management and distribution. Since April 2010 Market Scan is part of Solera Netherlands.

Solera Netherlands is part of the American Solera Holding Inc., the global market leader in data and software that facilitates the ownership of cars and houses and protects digital identities. The Solera companies are mainly active in the insurance and automotive sector. In the Netherlands, more than 200 Solera employees are active at one of the Solera companies (AUTOonline, Colimbra, Commerce Delta, Autodata, Digidentity, Market Scan and VolmachtBeheer). For more information, see the website http://www.marketscan.nlhttp://www.solera.nl/ or http://www.solera.com/.

We are looking for a Project Manager Market Scan. As Project Manager Market Scan, you coordinate projects in the area of HV (Clearing House Volmachten), VRA (Authoring Result Analysis), VPI (Power of Attorney Products Interface), R.O.A. (Calculate, Offer, Accept) and Workflow support.


Project Manager Market Scan

As Project Manager Market Scan you are responsible for the realization of multiple project assignments and / or activities within the Service and delivery team of Market Scan, according to the set time, budget and quality requirements. You also are responsible for co-managing the development team (9 employees) and are responsible for the planning of activities and the distribution of tasks. Furthermore you are in charge of handling customer requests in accordance with the SLA agreed with the customer. The location for this function is Zeist.

In the role of Project Manager Market Scan you will perform the following activities:

 • Documenting agreements with clients, suppliers and users about functionality, quality, time, costs and planning;
 • Organizing people and resources for realizing the agreed project result in accordance with the processes and procedures of Market Scan;
 • Monitoring the budget set for the project;
 • Communication towards the customer regarding planning and progress
 • Daily operational management of the members of the development team;
 • Taking care of various reports;

Knowledge / experience:

 • At least HBO work and thinking level;
 • Knowledge of the insurance sector (in particular acceptance processes and premium calculations)
 • At least 3 years work experience as a Project Leader, preferably in an IT environment;
 • Ability to manage multiple projects simultaneously;
 • A customer-oriented, result-oriented and entrepreneurial attitude;
 • Persuasiveness, execution power and decisiveness;
 • Ability to motivate, stimulate and coach a team;
 • Excellent oral and written skills;
 • Knowledge of Prince 2 Practioner and / or Agile is an advantage

You can send your application and CV towards hrm@solera.nl