Dienst

Kvk uittreksels
(ABZ Bedrijfsinformatie)

Wanneer

18-12-2018

Tijdstip

08:30


De verstoring is afgemeld op 20-12-2018 om 09:09 uur

Wat/Toelichting

Er was een verstoring op de KvK uittrekselbevraging (via ABZ Bedrijfsinformatie).
De reden was een hardware falen bij onze leverancier - er was een kabellock kapot gegaan waardoor de kabel los was gekomen. Dit was niet zichtbaar bij visuele inspectie.

Er worden verbetervoorstellen gedaan door onze leverancier om dit in de toekomst te voorkomen.

Gevolgen

Het opvragen van een KvK uittreksel was niet mogelijk.
U ontving een foutmelding bij de bevraging.