Dienst

AudaFlow, DWgo, DW intake, AudaPadWeb, Qapter, AudaID, Filters, Ruit-/Glascalculatie, Calculeren via Schademelden portaal

Wanneer

17 januari 2018

Tijdstip

07.00 uur


Wat / Toelichting

Diverse diensten waren verminderd beschikbaar en functioneerden niet naar behoren.
Dit is nu weer verholpen.

Gevolgen

U kunt niet inloggen of u kunt in sommige gevallen na inloggen niet verder werken.
Er is een verstoring verholpen bij een Internet Service Provider waardoor alle communicatie weer correct werkt.