Hoe kan ik zien welke wijzigingen in de verschillende releases hebben plaatsgevonden?

Zie het document ‘Release notes.pdf’ die u onder de ‘Info’ button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Hoe actueel zijn de sanctielijsten in Compliancy Check ?

Alle lijsten binnen Compliancy Check zijn up-to-date en worden automatisch vervangen zodra er een nieuwe update van een lijst beschikbaar is.


Hoe kan ik zien welke sanctielijsten voor mij aan staan?

In het ‘Standaardlijsten’menu van Compliancy Check OnWeb kunt u zien welke lijsten en zoekmethoden actief zijn.


Waarom staan alle sanctielijsten aan voor de toetsing? Kan ik lijsten uitzetten?

Per default staan alle sanctielijsten aan voor toetsing. Wanneer u lijsten uitgezet wilt hebben kunt u hiervoor een support verzoek indienen via ons Support Portaal.


Waarom wel een hit in CC, maar niet vanuit FISH?

In FISH wordt alleen gecontroleerd op de NL sanctie, UK sanction en EU sanctielijst. Hits op andere binnen Compliancy Check aanwezige lijsten worden niet in FISH OnWeb getoond.


Kan ik de Whitelist laten verwijderen/leegmaken/opschonen?

Wanneer u uw Whitelist wilt laten schonen kunt u hiervoor een support verzoek indienen via ons Support Portaal.


Hoe werkt de Whitelist?

Zie hoofdstuk 3.4 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Hoe toets je relatiebestanden aan de interne lijsten?

Zie hoofdstuk 4 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Hoe voeg je interne lijsten in CC toe?

Zie hoofdstuk 4 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ Button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Waar vind ik de specificaties van de Compliancy Check bevragingsbestanden?

Zie hoofdstuk 3.3.2 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ Button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Wat is de URL van Compliancy Check OnWeb DEMO omgeving?

De URL is https://demo.abzportal.nl/compliancycheck


Wat is de URL van Compliancy Check OnWeb?

De Url is https://www.abzportal.nl/compliancycheck


Waar kan ik de handleiding van Compliancy Check vinden?

In Compliancy Check OnWeb onder het menu ‘Info’


Waarom wordt bij Compliancy Check gecheckt op de volledige naam (voornamen en achternaam in één veld) en niet (eveneens) op voornamen en achternaam afzonderlijk?

In de sanctielijsten wordt niet consistent omgegaan met het gebruik van voornamen-velden (First-name, middle name) en achternaam-veld (Last name). Soms wordt b.v. de voornaam ook in het achternaam-veld geplaatst.


Geboortedatum: Bedrijven (als relatie) hebben geen geboortedatum: hoe wordt hiervan de score bepaald?

Omdat in de Sanctielijsten eveneens niet altijd een geboortedatum is gegeven, zal indien geen geboortedatum bij een relatie is ingevoerd, een score van 50 worden gegeven. Indien er wel geboortedatum is ingevoerd, wordt een score van 100 gegeven.  


Bij de Compliancy Check bevraging wordt gesproken over ‘plaats’. Is dit de geboorteplaats of de woonplaats?

Dit betreft de woonplaats


Hoe werken de zoekmethoden Woordbeeld, Matrix en Trigrammen vergelijking?

Bij Woordbeeld vergelijkingen wordt rekening gehouden met:

 • Omwisseling van letters uit een naam te halen (b.v. Vink, Vnik);
 • Toegevoegde en/of verwijderde letter uit een naam (b.v. Sama bin ladn)

Woordbeeld zoeken van belang om:

 • Andere schrijfwijze van namen in European Database toch te gebruiken (b.v. arabische, aziatische  namen)

Bij Trigrammen vergelijking worden aaneengesloten groepjes van drie letters vergeleken
Vergelijking van Jansen en Janssen levert een score van 5/7

Bij Matrix vergelijking wordt bij de vergelijking rekening gehouden met onder andere:

 • Initialen
 • Afkortingen
 • Organisatie-benamingen (groep, stichting, etc) 

Van welke zoekmethoden wordt in Compliancy Check gebruik gemaakt? 

Relaties in Compliancy Check worden vergeleken aan de hand van:

 • Naam
 • Fonetisch
 • Matrix vergelijking
 • Trigrammen vergelijking
 • Plaats: Woordbeeld vergelijking
 • Geboortedatum: datumvergelijking
 • Land:
 • Exact
 • Woordbeeld

Hoe groot mag het bestand zijn bij een Batch controle via AIMS ?

Bestand mag maximaal 2 Mb zijn.


Wat is de URL van Compliancy Check on Web?

https://www.abzportal.nl/compliancycheck/


Welke velden komen terug als output op een Compliancy Check on Web bevraging?

 • De bevragingscriteria
 • De gebruikte drempelscore (dit is de waarde waarboven een vergeleken record als treffer dient te worden beschouwd)
 • Het aantal treffers
 • Per treffer de naam van de lijst, de subjectgegevens in de lijst,  en de  scoredetails per veld.

Welke input velden zijn verplicht bij een Compliancy Check on Web bevraging?

 • Zoekmethode
 • Naam

Welke input kan worden gegeven bij een Compliancy Check on Web bevraging?

 • Zoekmethode
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Plaats
 • Land 

Welke vormen van toegang van Compliancy Check zijn er?

Batch controle via AIMS
Het controleren van meerdere relatiegegevens. Hierbij wordt door de klant een bestand aangeleverd, dit wordt door ABZ gecontroleerd en vervolgens wordt een lijst met hits in een bestand retour verzonden.


Transactionele controle via ISA/XML
Het controleren van individuele relatiegegevens. Hierbij wordt door de klant door middel van een XML bericht de gegevens aangeboden via de ISA stekker, deze wordt door ABZ gecontroleerd en vervolgens wordt in een XML bericht de eventuele hits retour verzonden.


On Web controle
Het controleren van individuele relatiegegevens. Hierbij wordt door de klant door middel van een Web interface de relatie ingevoerd, deze wordt door ABZ gecontroleerd en vervolgens wordt in de browers een pagina met de eventuele hits getoond.


Web interface t.b.v. onderhouden interne databronnen
Indien een klant interne databronnen heeft ondergebracht binnen de dienst Compliancy Check, kan de klant via een web-interface deze databronnen onderhouden. De webinterface biedt naast de mogelijkheid om een record aan een gegevenslijst toe  te voegen, te wijzigen of te verwijderen, ook de mogelijkheid om een hele gegevenslijst in één keer te vervangen middels het aanleveren van een elektronisch bestand. Het is ook mogelijk om een record in een interne gegevenslijst via een ID-nummer te zoeken.


Wat is Compliancy Check?

Compliancy Check is een dienst waarbij de relatiegegevens gecontroleerd worden op aanwezigheid van personen en entiteiten op centrale lijsten (European Database, NCCT-lijst, UN Sanction lijst, CPI, UK Sanctions lijst, OFAC SDN lijst, OFAC PLC lijst en NL Sanctielijst) en op door de klant aan te leveren lijsten.