Wat is Atricom?

Atricom is een programma waarmee u berichten kunt verzenden en ontvangen.


Hoe installeer ik Atricom?

Solera heeft op 20 juni 2016 een nieuwe versie (6.2.8) van de Atricom cliënt uitgebracht met een hoger beveiligingsniveau.

Hierdoor:

 •  zijn alle certificaten in de keten langer geldig.
 •  zijn gebruikte certificaten in de keten (intermediate) nu SHA2
 •  en communiceert Atricom 6.2.8 met veilige Cipher Suites.

Voor wie is de Atricom installatie van belang? Voor leveranciers van back-office systemen die via de Atricom client koppelen met www.abzportal.nl en demo.abzportal.nl. Daarnaast voor organisaties die Atricom als losstaande communicatie cliënt gebruiken.

Let op: deze versie dient voor 1 augustus 2016 geïnstalleerd te zijn. Na deze datum zullen oudere versies niet meer te gebruiken zijn.

Installatie instructies:

 1. Download de Atricom software via deze link.
 2. Pak de Atricom software uit naar een lokale schijf.
 3. Ga naar de directory waar uw huidige Atricom versie geïnstalleerd staat (voorbeeld: c:\atricom 6.2.7\...) en controleer of in de rootdirectory het Atricom.exe bestand staat en de subdirectory’s JRE en LIB. Zo ja, dan kun u naar stap 5.
 4. Indien in de JRE en LIB subdirectory’s niet aanwezig zijn dient u te achterhalen waar deze staan.
 5. Maak een back-up van de huidige Atricom installatie.
 6. Kopieer de bij 2) uitgepakt software naar de Atricom directory: overschrijf hierbij alle bestanden in de Atricom directory en de sub mappen JRE & LIB.
 7. Het kan voorkomen dat er een JAVA foutmelding optreedt waarna in ADN400.log het volgende staat: ‘Fout bij API_open 0’. Verwijder dan alle losse bestanden in de Atricom directory, behalve Atricom.exe en eventueel adncom.gns en uw batch bestanden.
  U kunt nu gebruik maken van de nieuwe Atricom client 6.2.8.

Noot: alle voorgaande functionaliteiten van Atricom zijn opgenomen in de 6.2.8 versie.


Waarom krijg ik na de Atricom 6.2.8 upgrade een foutmelding (update)?

Het kan voorkomen dat er na de upgrade naar Atricom versie 6.2.8 een fout optreedt bij het versturen van ADN berichten (update).
In ADN400.log zijn dan onder andere de volgende regels terug te vinden:

can't connect to server, cause: java.lang.UnsatisfiedLinkError thrown, cause: update

En verderop in ADN400.log staat ook nog de melding:

Fout bij API_open 0

Hoe kunt u dit verhelpen?

Bij het uitpakken van Atricom 6.2.8 zult u een directory die bestaat uit een aantal directories (jre, lib, ontvangen) en twee bestanden (atricom.exe, proxy.properties-example). Als deze directories en bestanden worden geplaatst (overschreven) in de oude Atricom configuratie is het mogelijk dat er een aantal oude bestanden zijn blijven staan die de problemen veroorzaken.
Dit is op te lossen door eerst een backup te maken waarna de losse bestanden, behalve atricom.exe en optioneel adncom.gns en batch bestanden, verwijderd kunnen worden.
De nieuwe versie van Atricom zal nu werken.

Update!

We hebben ontdekt wat het probleem was en de nodige aanpassingen gedaan. Als nu dialogstatus.dll wordt vervangen door het bestand wat u hier kunt downloaden - het bestand wel eerst unzippen - zal alles werken zonder foutmeldingen.