Viewing entries in
Brancheoplossingen

Compliancy Check

Compliancy Check

Hoe kan ik zien welke wijzigingen in de verschillende releases hebben plaatsgevonden?

Zie het document ‘Release notes.pdf’ die u onder de ‘Info’ button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Hoe actueel zijn de sanctielijsten in Compliancy Check ?

Alle lijsten binnen Compliancy Check zijn up-to-date en worden automatisch vervangen zodra er een nieuwe update van een lijst beschikbaar is.


Hoe kan ik zien welke sanctielijsten voor mij aan staan?

In het ‘Standaardlijsten’menu van Compliancy Check OnWeb kunt u zien welke lijsten en zoekmethoden actief zijn.


Waarom staan alle sanctielijsten aan voor de toetsing? Kan ik lijsten uitzetten?

Per default staan alle sanctielijsten aan voor toetsing. Wanneer u lijsten uitgezet wilt hebben kunt u hiervoor een support verzoek indienen via ons Support Portaal.


Waarom wel een hit in CC, maar niet vanuit FISH?

In FISH wordt alleen gecontroleerd op de NL sanctie, UK sanction en EU sanctielijst. Hits op andere binnen Compliancy Check aanwezige lijsten worden niet in FISH OnWeb getoond.


Kan ik de Whitelist laten verwijderen/leegmaken/opschonen?

Wanneer u uw Whitelist wilt laten schonen kunt u hiervoor een support verzoek indienen via ons Support Portaal.


Hoe werkt de Whitelist?

Zie hoofdstuk 3.4 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Hoe toets je relatiebestanden aan de interne lijsten?

Zie hoofdstuk 4 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Hoe voeg je interne lijsten in CC toe?

Zie hoofdstuk 4 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ Button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Waar vind ik de specificaties van de Compliancy Check bevragingsbestanden?

Zie hoofdstuk 3.3.2 van het document ‘Functionele beschrijving Compliancy Check’ die u onder de ‘Info’ Button van Compliancy Check OnWeb kunt vinden.


Wat is de URL van Compliancy Check OnWeb DEMO omgeving?

De URL is https://demo.abzportal.nl/compliancycheck


Wat is de URL van Compliancy Check OnWeb?

De Url is https://www.abzportal.nl/compliancycheck


Waar kan ik de handleiding van Compliancy Check vinden?

In Compliancy Check OnWeb onder het menu ‘Info’


Waarom wordt bij Compliancy Check gecheckt op de volledige naam (voornamen en achternaam in één veld) en niet (eveneens) op voornamen en achternaam afzonderlijk?

In de sanctielijsten wordt niet consistent omgegaan met het gebruik van voornamen-velden (First-name, middle name) en achternaam-veld (Last name). Soms wordt b.v. de voornaam ook in het achternaam-veld geplaatst.


Geboortedatum: Bedrijven (als relatie) hebben geen geboortedatum: hoe wordt hiervan de score bepaald?

Omdat in de Sanctielijsten eveneens niet altijd een geboortedatum is gegeven, zal indien geen geboortedatum bij een relatie is ingevoerd, een score van 50 worden gegeven. Indien er wel geboortedatum is ingevoerd, wordt een score van 100 gegeven.  


Bij de Compliancy Check bevraging wordt gesproken over ‘plaats’. Is dit de geboorteplaats of de woonplaats?

Dit betreft de woonplaats


Hoe werken de zoekmethoden Woordbeeld, Matrix en Trigrammen vergelijking?

Bij Woordbeeld vergelijkingen wordt rekening gehouden met:

 • Omwisseling van letters uit een naam te halen (b.v. Vink, Vnik);
 • Toegevoegde en/of verwijderde letter uit een naam (b.v. Sama bin ladn)

Woordbeeld zoeken van belang om:

 • Andere schrijfwijze van namen in European Database toch te gebruiken (b.v. arabische, aziatische  namen)

Bij Trigrammen vergelijking worden aaneengesloten groepjes van drie letters vergeleken
Vergelijking van Jansen en Janssen levert een score van 5/7

Bij Matrix vergelijking wordt bij de vergelijking rekening gehouden met onder andere:

 • Initialen
 • Afkortingen
 • Organisatie-benamingen (groep, stichting, etc) 

Van welke zoekmethoden wordt in Compliancy Check gebruik gemaakt? 

Relaties in Compliancy Check worden vergeleken aan de hand van:

 • Naam
 • Fonetisch
 • Matrix vergelijking
 • Trigrammen vergelijking
 • Plaats: Woordbeeld vergelijking
 • Geboortedatum: datumvergelijking
 • Land:
 • Exact
 • Woordbeeld

Hoe groot mag het bestand zijn bij een Batch controle via AIMS ?

Bestand mag maximaal 2 Mb zijn.


Wat is de URL van Compliancy Check on Web?

https://www.abzportal.nl/compliancycheck/


Welke velden komen terug als output op een Compliancy Check on Web bevraging?

 • De bevragingscriteria
 • De gebruikte drempelscore (dit is de waarde waarboven een vergeleken record als treffer dient te worden beschouwd)
 • Het aantal treffers
 • Per treffer de naam van de lijst, de subjectgegevens in de lijst,  en de  scoredetails per veld.

Welke input velden zijn verplicht bij een Compliancy Check on Web bevraging?

 • Zoekmethode
 • Naam

Welke input kan worden gegeven bij een Compliancy Check on Web bevraging?

 • Zoekmethode
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Plaats
 • Land 

Welke vormen van toegang van Compliancy Check zijn er?

Batch controle via AIMS
Het controleren van meerdere relatiegegevens. Hierbij wordt door de klant een bestand aangeleverd, dit wordt door ABZ gecontroleerd en vervolgens wordt een lijst met hits in een bestand retour verzonden.


Transactionele controle via ISA/XML
Het controleren van individuele relatiegegevens. Hierbij wordt door de klant door middel van een XML bericht de gegevens aangeboden via de ISA stekker, deze wordt door ABZ gecontroleerd en vervolgens wordt in een XML bericht de eventuele hits retour verzonden.


On Web controle
Het controleren van individuele relatiegegevens. Hierbij wordt door de klant door middel van een Web interface de relatie ingevoerd, deze wordt door ABZ gecontroleerd en vervolgens wordt in de browers een pagina met de eventuele hits getoond.


Web interface t.b.v. onderhouden interne databronnen
Indien een klant interne databronnen heeft ondergebracht binnen de dienst Compliancy Check, kan de klant via een web-interface deze databronnen onderhouden. De webinterface biedt naast de mogelijkheid om een record aan een gegevenslijst toe  te voegen, te wijzigen of te verwijderen, ook de mogelijkheid om een hele gegevenslijst in één keer te vervangen middels het aanleveren van een elektronisch bestand. Het is ook mogelijk om een record in een interne gegevenslijst via een ID-nummer te zoeken.


Wat is Compliancy Check?

Compliancy Check is een dienst waarbij de relatiegegevens gecontroleerd worden op aanwezigheid van personen en entiteiten op centrale lijsten (European Database, NCCT-lijst, UN Sanction lijst, CPI, UK Sanctions lijst, OFAC SDN lijst, OFAC PLC lijst en NL Sanctielijst) en op door de klant aan te leveren lijsten.

FISH

FISH

Hoe verwijder of corrigeer ik een IVR?

Door in de geautomatiseerde aanlevering hetzelfde referentienummer, meldingsoort en code “AL_FISFUNC, 03” op te geven wordt de betreffende melding verwijderd.
Handmatig kan de melding verwijderd worden door in het ‘InvoerOnWeb’ scherm te kiezen voor de betreffende meldingsoort en vervolgens het betreffende referentienummer in te voeren. Hierdoor wordt de bestaande melding geopend en middels de verwijder button in het scherm kan de melding verwijderd worden.


Hoe selecteer ik een Kennisregelpakket?

De Fish gebruiker-beheerder kan via de functie ‘Selectie Kennisregelpakket’ in FISH OnWeb het gewenste kennisregelpakket selecteren.


Hoe stel ik een kennisregel in?

De Fish gebruiker-beheerder kan kennisregels instellen.


Hoe zet ik in FISH OnWeb het Compliancy Check vinkje default aan?

Het Compliancy Check vinkje kan niet per default aan gezet worden.


Hoe kan je een CC bevraging meenemen in de webservice bevraging FISH?

Dit is mogelijk door de gecombineerde FISH-Compliancy Check webservice bevraging. De WSDL/XSD informatie zijn op te vragen via ons Support Portaal.


Hoe kan ik zien welke wijzigingen in de verschillende releases hebben plaatsgevonden?

In FISH OnWeb onder het menu ‘Handleidingen’ > ‘Archief functionele wijzigingen’.


Waarom heb ik een porcode?

Elke deelnemer heeft een unieke porcode aan de hand waarvan de deelnemer kan worden geidentificeerd. Deze codes worden uitgegeven door SIVI (www.sivi.org).


Geen "zoek rechtspersoon" o.b.v. KvK nummer in FISH Extract?

Zoeken op KvK nummer in FISH EXTRACT is niet mogelijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van de functie ‘Zoek Rechtspersoon in FISH OnWeb.


Hoe verwijder ik een gebruiker uit FISH OnWeb?

De Self Service Portaal beheerder kan door het verwijderen van de FISH autorisaties op een digitaal paspoort ervoor zorgen dat een gebruiker niet meer kan deelnemen aan FISH OnWeb.


Toelichting abonnementsoverzicht

In het abonnementsscherm kunt u zien in welke branches u Schademeldingen heeft aangeleverd. Wanneer een branche leeg is zult u bij het bevragen van een melding in de bewuste branche geen resultaat terugkrijgen (reciprociteit).


Hoe verwijder of corrigeer ik een IVR?

Door in de geautomatiseerde aanlevering hetzelfde referentienummer, meldingsoort en code AL_FISFUNC, 03 op te geven wordt de betreffende melding verwijderd.
Handmatig kan de melding verwijderd worden door in het ‘InvoerOnWeb’ scherm te kiezen voor de betreffende meldingsoort en vervolgens het betreffende referentienummer in te voeren. Hierdoor wordt de bestaande melding geopend en middels de 'verwijder' knop in het scherm kan de melding verwijderd worden.


Waarom zijn bij het invoeren van een melding niet alle risicodragers zichtbaar?

Uw volmachtgever heeft u nog niet gemachtigd om namens haar aan te mogen leveren, zie ‘Overzicht machtigingen’ in FISH OnWeb. U dient zich te richten tot uw volmachtgever om deze machtiging in te laten stellen.


Waarom kan ik geen meldingen aanleveren met rechtsvorm coöperatie?

De rechtsvorm coöperatie is niet ingericht als rechtsvorm. Voor toegestane rechtsvormen zie de FISH-views.


Hoe werkt de nacontrole?

De werking wordt beschreven in hoofdstuk 11 van de FISH Handleiding, die u in het ‘Handleidingen en FAQ’s’ menu van FISH OnWeb kunt vinden.


Welke oorzaakcodes zijn in FISH aanwezig?

Zie het FISH-views.pdf document in het handleidingmenu van FISH OnWeb.


Waarom bevat de FISH verwerkingsresultaten de foutmelding "Fatal" (geen BA en Gi, wel IBAN)?

Sinds 30 april 2014 is het niet meer toegestaan om BAnk- of GIronummers aan te leveren. Hiervoor is de code IB van IBAN in de plaats gekomen.


Bij welk aantal meldingen geeft FISH Extract een ERR resultaat terug?

Wanneer meer dan 20 resultaten gevonden worden wordt de code ERR als resultaat op een FISH Extract bevraging terug gegeven.


Wat is een stuurparameter?

Een stuurparameter is een bundeling van meerdere kennisregels.


Waarom kan een medewerker geen bevragingen doen in FISH OnWeb

De FISH gebruiker-beheerder dient de rollen voor deze medewerker nog in te stellen.


Hoe kunnen rollen worden ingesteld in FISH OnWeb?

Degene met de rol van FISH gebruiker-beheerder kan in het ‘Gebruikersrollen instellen’ scherm rollen instellen voor de gebruikers binnen de eigen organisatie. Door op een naam van een gebruiker te klikken kunnen specifieke functies voor deze gebruiker aan of uit gezet worden.


Waar vind ik de aanleverspecificaties van de FISH aanleverbestanden?

In FISH OnWeb onder het menu ‘Handleidingen’ > ‘Handleidingen en FAQ’s ‘ > ‘Fish_views.pdf’.


Wat is de URL van FISH OnWeb DEMO omgeving?

De URL is https://demo.abzportal.nl/fish/portal/Start.do


Wat is de URL van FISH OnWeb?

De URL is https://www.abzportal.nl/fish/portal/Start.do


Waar kan ik de handleiding van FISH vinden?

In FISH OnWeb onder het menu ‘Handleidingen’.


Mag een verzekeringsmaatschappij iemand weigeren als klant?

Ja, verzekeringsmaatschappijen hebben geen acceptatieplicht (alleen zorgverzekeraars moeten iedereen als klant accepteren voor de basisverzekering). Verzekeraars mogen zelf bepalen wie zij wel of niet als klant willen hebben.


Hoe gaan verzekeraars en gevolmachtigden om met meldingen?

De informatie in de  databank wordt gebruikt om informatie die een (nieuwe) verzekerde heeft gegeven, te controleren. De informatiebron is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van een risico of bijvoorbeeld voor controle of iets voor een tweede keer wordt gedeclareerd.

Bijvoorbeeld:
als een nieuwe verzekerde verklaart nooit schades te hebben ingediend bij zijn vorige verzekering, terwijl wel claimmeldingen in de CIS databank staan, dan zou de verzekeraar de klant een nieuwe verzekering kunnen weigeren omdat hij hem niet betrouwbaar vindt.


Hoe lang worden meldingen bewaard?

De duur van de registratie is afhankelijk van het soort melding.

 • Een claimmelding van een schade of een registratie van de opzegging van de verzekering blijft vijf jaar staan.
 • Een melding van een rijontzegging wordt tot vijf jaar na afloop van de ontzeggingsperiode verwijderd.
 • Speciale meldingen blijven tot maximaal acht jaar raadpleegbaar inde CIS databank. 

Wat kan ik doen als ook na inzage niet duidelijk is waarom ik ben afgewezen?

Als u na een inzageverzoek de informatie uit de CIS databank heeft ontvangen, kan nog steeds onduidelijkheid bestaan over de reden van de afwijzing. U kunt altijd bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of volmacht vragen om een toelichting op de afwijzing.


Kan ik een correctie vragen van een registratie van een rijontzegging?

Nee, een registratie van een rijontzegging is altijd gebaseerd op een vonnis van de rechter. Als de rijontzegging niet terecht was, had dit door het indienen van een hoger beroep tegen het vonnis aangevochten moeten worden.


Wat kan ik doen als mijn correctieverzoek wordt afgewezen?

In dat geval kunt u een klacht voorleggen bij de klachtencommissie van de betrokken deelnemer.
Als u dat al heeft gedaan, bestaat voor u nog de mogelijkheid om een klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Uiteraard kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter maar daar moeten over het algemeen (meer) kosten voor worden gemaakt.


Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De deelnemer die een melding in de CIS databank plaatst, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Als ergens een fout in staat, moet de maatschappij die de gegevens heeft vastgelegd, zorgen voor de correctie van de fout.

Een lijst van deelnemers vindt u op stichtingcis.nl.


Wat kan ik doen als de gegevens niet kloppen?

Nadat u een verzoek tot inzage heeft ingediend, en onze reactie heeft gekregen, kunt u een verzoek tot correctie indienen. Het daarvoor benodigde formulier wordt u tegelijkertijd met onze reactie toegestuurd. Daarbij moet duidelijk worden aangegeven welke gegevens verkeerd zijn en waarom u dat vindt.

Het is ook van belang dat u hierbij het referentienummer van de melding opgeeft waarvan u vindt dat deze gecorrigeerd moet worden. Team Inzage van CIS zal na ontvangst het verzoek tot correctie voorleggen aan de deelnemer die verantwoordelijk is voor de melding in onze databank.

De deelnemer bepaalt dan of de correctie wordt uitgevoerd.


Waar kan ik het verzoek tot inzage naar toe sturen?

Het schriftelijk verzoek kunt u sturen naar:

Stichting CIS
Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG.


Wie mogen meldingen in de databank raadplegen? 

De meldingen in onze databank kunnen worden geraadpleegd door deelnemers van Stichting CIS. De lijst van deelnemers vindt u de CIS website. Daarnaast kunnen gegevens worden verstrekt aan opsporingsinstanties, zoals politie en justitie.


Kan ik voor iemand anders een verzoek tot inzage doen?

Nee, de inzage is persoonsgebonden. De betrokkene moet zelf het verzoek insturen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De reactie van ons team Inzage wordt alleen naar de betrokkene gestuurd.


Welke gegevens worden vastgelegd in de CIS databank?

Er zijn verschillende soorten registraties.

1. Schademeldingen
In de databank worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade volgens de polisvoorwaarden niet wordt vergoed. Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

2. Eigenaren en bestuurders van onverzekerde motorvoertuigen met schade
Als een onverzekerde auto, motor, bromfiets e.d. betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en bestuurder van dat voertuig in de databank opgenomen.

3. Opzeggingen van verzekeringsproducten door de verzekeraar
De verzekeraar heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Die mogelijkheid voor opzegging moet dan wel in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt, kan een verzekeraar besluiten om de verzekering te beëindigen. Als een maatschappij een polis opzegt omdat de verzekerde zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan deze opzegging ook worden opgenomen in de CIS databank.

Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet opgenomen in de databank.

4. Ontzeggingen van de rijbevoegdheid
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in onze databank. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen van belang te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie nadat de betrokkene door een rechter is veroordeeld tot een rijontzegging.

Let op:
Als een ontzegging van de rijbevoegdheid in onze databank is opgenomen en u bent het daar niet mee eens, kan Stichting CIS geen bemiddelende rol spelen. Voor discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging moet u contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd. Een verzoek tot verwijdering kan bijna alleen succes hebben als nog een juridische procedure tegen de veroordeling (hoger beroep bijvoorbeeld) kan worden gevolgd.

5. Speciale meldingen
Naast alle hiervoor genoemde categorieën is er nog de opname van speciale meldingen in de databank. Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigden. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of hebben geprobeerd de verzekeraar op te lichten. Ook de gegevens van iemand die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering opzettelijk niet de waarheid heeft opgegeven over zijn verzekeringsverleden of bewust zijn strafrechtelijk verleden heeft verzwegen, kunnen als speciale melding worden opgenomen in de databank. 


Wat is Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekerings-maatschappijen (CIS) beheert een databank met gegevens die voor verzekeraars van belang kunnen zijn. Onder strenge voorwaarden stelt CIS de opgeslagen gegevens beschikbaar aan haar deelnemers, of bijvoorbeeld aan politie en justitie. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Uiteraard kunnen ook betrokken consumenten een verzoek tot inzage doen.

Zijn meldingen bij Stichting CIS wettelijk toegestaan?
Ja, de meldingen die onze deelnemers in onze databank plaatsen, voldoen aan de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld en geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wie mogen meldingen in de databank plaatsen?
De meldingen in onze databank kunnen worden gedaan door onze deelnemers. De lijst van deelnemers vindt u op www.stichtingcis.nl. Daarnaast ontvangt CIS ook  meldingen onder verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en van Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen.

Clearinghuis Regres

Clearinghuis Regres

Waarom moet ik voor CR een apart bedrijfscertificaat en een aparte postbus aanvragen?

Als u gebruik wilt maken van CR dmv een backofficekoppeling, dan heeft U een bedrijfscertificaat en een postbus nodig. Het is een eis van Stichting EPS dat dit een apart bedrijfscertificaat en een aparte postbus is.


Wat is de url voor de CR demo-omgeving?

https://demo.abzportal.nl/CrWeb/ActionServlet


Functies Clearinghuis Regres

Clearinghuis Regres kent twee functies: 1. Aanmelden. Het aanmelden is het op de hoogte brengen van de verzekeraars dat er een schade is waarbij zij tegenpartij zijn. Dit betekent dat verzekeraars sneller geïnformeerd zijn en bijvoorbeeld contact kunnen leggen met de desbetreffende verzekeringsnemer. 2. Matchen. Het matchen is het op voorhand controleren in welke mate de verzekeraars het eens zijn over de (mate van) aansprakelijkheid.


Voordelen Clearinghuis Regres

Clearinghuis Regres maakt het voor u mogelijk om de onderlinge aansprakelijkstelling voor motorrijtuigenverzekeringen, verhaalstransacties met rechtsbijstandverzekeraars en regres dienstverleners op geautomatiseerde wijze af te handelen. Hiermee bereikt u een kortere doorlooptijd en een efficiëntere afhandeling van uw regresschades.


Kenmerken en eigenschappen Clearinghuis Regres

Voor afwikkeling binnen Clearinghuis Regres komen alleen schades in aanmerking, die voldoen aan onderstaande voorwaarden: • het betreft alleen materiële en/of persoonlijke materiële schade tot een bedrag van € 50.000,-; • bij de schade zijn twee motorvoertuigen betrokken (niet meer, niet minder); • er is sprake van een cascodekking bij tenminste één van de voertuigen; • het betreft voertuigen met een Nederlands kenteken; • er zijn alleen Nederlandse verzekeraars en/of gevolmachtigden bij betrokken.


Waarom Clearinghuis Regres?

De traditionele processen bij schadeverzekeraars, gevolmachtigden en rechtsbijstandverzekeraars voor het aansprakelijk stellen en regresvoering zijn zeer bewerkelijk. Per schadegeval wordt er veel gecorrespondeerd en / of getelefoneerd. De doorlooptijden voor het afhandelen van de schade worden daardoor onnodig verlengd en de onnodig hoge interne kosten van de schadebehandeling zetten het resultaat van de partijen onder druk. Om de afhandeling van regresschades automatisch te kunnen ondersteunen met behulp van een applicatie is Clearinghuis Regres ontstaan. Hiermee kunnen alle relatief eenvoudige regresgevallen snel, zonder tussenkomst van personen en zonder correspondentie worden afgehandeld.


Doelgroep Clearinghuis Regres

De doelgroep van Clearinghuis Regres is schadeverzekeraars, gevolmachtigden en rechtsbijstandverzekeraars.


Clearinghuis Regres

Met Clearinghuis Regres wordt de onderlinge aansprakelijkheidsstelling voor motorrijtuigenverzekeringen tussen partijen op eenvoudige wijze afgehandeld. Clearinghuis Regres is bedoelt voor en richt zich op schadeverzekeraars, gevolmachtigden en rechtsbijstandverzekeraars. Voor meer informatie over de activiteiten van de Stichting EPS, kunt u terecht op de website van de Stichting EPS: www.seps.nl.


Contact en meer informatie over Clearinghuis Regres

•   Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot een regresvoering kunt u terecht bij Stichting EPS: T 088 - 778 11 22 E-mail: secretariaat@seps.nl

•    Technische vragen kunt bij Solera stellen via het Support portaal.


Uitleg opzoeken van een regres

Door een Kenteken of een Ongeval-ID in CR Informatie opgeeft, kunt u  het verloop van een regres  bekijken. U doorloopt hiervoor de volgende stappen:

Ga naar URL: https://www.abzportal.nl/cr/informatie/pages/zoekOngeval.faces

CR-informatie-1.png

Hieronder een voorbeeld van het regres horende bij kenteken 88XTBX

CR-informatie-2.png

In dit scherm wordt het volgende weergegeven:
1: het Kenteken waarop gezocht is
2: het Ongeval-ID en de beide Kentekens horende bij dit Ongeval-ID
3: Status van dit regres
4: Beide partijen horende bij dit regres
5: Schadenummers van beide partijen (niet verplicht)

CR-informatie-3.png

6: De standpuntdata en -percentages van beide partijen
7: Start van het regres door CR-00820000 (Interpolis)
8: Antwoord van tegenpartij CR-00731105 (CB Bedrijven)
9: Bericht dat er een match heeft plaatsgevonden
10: Verdere verloop van het regres. In bovenstaand voorbeeld is zichtbaar dat er meerdere schadebedragen rappel berichten naar beide partijen verstuurd zijn. Ook is zichtbaar welke systeemmeldingen zijn verstuurd met een toelichting onder ‘Extra Info’ waarom deze systeemmeldingen verstuurd zijn.


Hoe kan ik de status van een regres nagaan?

De status van een regres kunt u nagaan met behulp van Clearinghuis Regres Informatie. Hiervoor moet u een autorisatie aanvragen  op uw digitale paspoort. Een autorisatie kunt u aanvragen via e-mail:  support@abz.nl


Wat zijn de systeeminstellingen van Clearinghuis Regresschades?

Systeeminstellingen Clearinghuis Regresschades 

OVS             Percentages       
0                   0%        50%        100%
1                    0%                       100%
2                   0%                       100%
3                   0%                       100%
4                   0%                       100%
5                   0%                       100%
6                                50%  

Afbreekcodes    
code            reden
M11               Verkeerde TP
M12              Letsel schade
M13              Regresvoering reeds gemeld
M14              Meer dan twee gemotoriseerde voertuigen betrokken
M15              Verkeerde schadedatum
M16              WAM uitsluiting  
M17              Technisch probleem
M18              Claim Vervallen


Instelling                                                        Aantal      
Maximum aantal aansprakelijkheden            3     
Maximum kosten autohuur                            750 euro
Maximum bedrag bedrijfsregelingen            2500 euro
Maximum schadebedrag casco                    50000 euro
Maximum eigen risico                                   5000 euro
Maximum bedrag overig                               2500 euro
Maximum waardevermindering                    1000 euro
Rappeltijd aansprakelijkheid                         21    dagen
Rappeltijd schadebedrag                              21    dagen
Maximum tijd passief                                    150   dagen
Minimum bewaartermijn vroege berichten  100   seconden
Pagina grootte                                              9 


Aansluitprocedure voor Clearinghuis Regresschades

Aansluiting op Clearinghuis Regresschades verloopt via Stichting EPS. Op de website van Stichting EPS  vindt u de benodigde formulieren om aan te sluiten op Clearinghuis Regresschades. 


Via https://www.seps.nl/home/clearinghuis/aansluitprocedure/ komt u direct bij de juiste formulieren.

Voor aansluiting op het Clearinghuis Regresschades moet u de ingevulde aansluitformulieren  met bijlagen opsturen naar de Stichting EPS: 

T 088 - 778 11 22
F: 088 - 778 11 99
E-mail: secretariaat@seps.nl
http://www.seps.nl

Nadat de formulieren en bijlagen in goede orde zijn ontvangen, wordt u binnen twee weken aangesloten. 

Ten behoeve van de vaststelling van de juiste WAM-volmachtcode is het document WAM-volmachtcodes opgenomen .

Voor technische vragen rond uw aansluiting kunt u terecht bij Solera, telefoon 0800-255 52 29 (optie 5). Voor uw inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de Stichting EPS.

UBO Check

UBO Check

Hoe kan ik bepalen welke KvK-nummers er in monitoring staan voor mijn organisatie?

Download alle bevragingsresultaten via de Audit Trail functionaliteit. Door middel van een filter (KvK=J) te plaatsen in kolom G van het betreffende bestand kunt u eenvoudig bepalen welke KvK-nummers uw organisatie in Monitoring heeft staan. Zie hiervoor Hoofdstuk 9 van de handleiding van de webapplicatie.


UBO Check: Is er een of meerdere technische document(en) beschikbaar ten behoefte van de Webservice?

De technische documentatie bestaat uit een aantal .xsd en een .wsdl. Neem contact op met Solera via het support portaal om de set te ontvangen


UBO Check: Wanneer ik een KvK-nummer invoer in de demo omgeving krijg ik geen resultaat terug. Hoe kan dit?

De data binnen de demo omgeving is fictief. Dit om de privacy persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Voor de demo omgeving is een aparte dataset gemaakt. Neem contact op met Solera via het support portaal om de set te ontvangen


Is er een demo omgeving beschikbaar van de UBO Check?

De url is https://demo.abzportal.nl/ubo/
Download de generieke testcertificaten set die u kunt vinden op https://dp.abz.nl/
Kies voor de map “verzekeraar_test_b” en gebruik certificaat “verzekeraar-medewerkerb.pfx”
Mocht u een eigen test certificaat willen gebruiken, dan kunt u het aanvraag formulier invullen. Het formulier kunt u vinden op: de pagina "formulieren"


Wat is de URL van UBO Check?

https://www.abzportal.nl/ubo/


Wordt de gevonden UBO('s) bij een UBO verklaring automatisch meegenomen in de periodieke toetsing?

Nee deze personen dienen zelf handmatig getoetst te worden binnen Compliancy Check.


Geeft de UBO monitoring ook een update als een bedrijf failliet gaat?

Ja de status wordt dan “Geen data-Failliet” met als calamiteit “Failliet”.


Welke UBO gegevens worden in werk vorm beschikbaar gesteld bij voorgaande 4 vragen?

Zie o.a. Handleiding webapplicatie UBO Check, Resultaten UBO Check.
De volgende gevens worden (indien gevonden) per zoekpad beschikbaar gesteld: Status, Naam, M/V, Geboortedatum, Functie, Label, Direct belang, Uiteindelijke belang, Startdatum
De gegevens worden beschikbaar gesteld in het door u ingegestelde UBO Check uitvoerformaat (XML of CSV) via het door u ingestelde kanaal (UBO On Web, STS Postbus of Postbus van Derden.


Is er een mogelijkheid om per bedrijfsonderdeel van een Erkende Deelnemer een eigen Whitelist te hanteren?

Alleen voor de bedrijfsonderdelen van een Erkende Deelnemer die afzonderlijk Erkende Deelnemer zijn van  Stichting CIS en als aparte bedrijven zijn ingericht bij Solera voor de dienst Compliancy Check.


Heeft Solera een mogelijkheid om. van door een Erkende Deelnemer eerder aangeboden KvK's, wijzigingen in de UBO's of UBO statussen door te geven zodra die ontstaan?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk ”3.3 Monitoring”

Elke nieuwe relatie waarvoor een UBO Check is uitgevoerd, wordt automatisch in de monitoring opgenomen. Het totale relatiebestand dat is gevormd wordt dagelijks gemonitord op wijzigingen in de UBO database. Bij een wijziging krijgt u de nieuwe UBO Check resultaten automatisch aangeleverd op de wijze die u heeft aangegeven in de Instellingen.


Met welke frequentie worden wijzigingen van geteste bedrijven doorgegeven?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk ”3.3 Monitoring”

Elke nieuwe relatie waarvoor een UBO Check is uitgevoerd, wordt automatisch in de monitoring opgenomen. Het totale relatiebestand dat is gevormd wordt dagelijks gemonitord op wijzigingen in de UBO database. Bij een wijziging krijgt u de nieuwe UBO Check resultaten automatisch aangeleverd op de wijze die u heeft aangegeven in de Instellingen.


Op welke manier worden wijzigingen van getoetste bedrijven doorgegeven?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk “7 Wijzigingen die terug komen uit de monitoring”

Bij een wijziging krijgt u de nieuwe UBO Check resultaten automatisch aangeleverd op de wijze die u heeft aangegeven in de Instellingen.


Worden de UBO Check resultaten die zijn gegenereerd na een bedrijfswijziging ook automatisch getoetst aan de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check?

Zie Handleiding “Webapplicatie UBO Check” hoofdstuk “5.5.8 Compliancy Check”.

De resultaten van de UBO Check kunnen worden doorgetoetst tegen Compliancy Check. Voorwaarde is dat u een Erkende Deelnemer bent van Stichting CIS, een Compliancy Check contract heeft en Compliancy Check is ingericht door ABZ. Ook dient uw Digitaal Paspoort geautoriseerd te zijn voor Compliancy Check.

Indien dit niet het geval is dan is op de Instellingenpagina de optie 'Toetsing met Compliancy Check' niet zichtbaar en is de knop Compliancy Check niet zichtbaar bij de resultaten van Bevraging UBO Check.

Als optie 'Toetsing met Compliancy Check' wel zichtbaar is en dit is aangevinkt, dan worden de gevonden relaties in UBO Check door Compliancy Check gecontroleerd tegen de sanctielijsten. U kunt aangeven of u alle gevonden bedrijven en personen door Compliancy Check laat toetsen tegen de sanctielijsten of alleen het gezochte bedrijf en de gevonden UBO’s.
Voor de communicatie tussen UBO Check en Compliancy Check is een postbus aangemaakt, waarin UBO Check uw te toetsen relaties aanlevert aan Compliancy Check. In Compliancy Check On Web kunt u de verwerking van de door UBO Check aangeleverde batch volgen. Eventuele hits komen in Compliancy Check On Web ter beoordeling in het menu-item ‘Whitelist’ en kunnen door u op de Whitelist worden gezet. De functionele beschrijving van Compliancy Check vindt u in Compliancy Check On Web in het menu-item ‘Info’.
Het nummer van de postbus voor de Compliancy Check resultaten ontvangt u van ABZ en dient u hier te selecteren.


Kent UBO Check de mogelijkheid om van, door een Erkende Deelnemer eerder aangeboden UBO's, wijzigingen in de Sanctiewet status door te geven zodra die ontstaan vanuit wijziging(en) op sanctielijst?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check Hoofdstuk 3.4. Periodieke toetsing uitvoeren

Hiervoor is de functionaliteit Periodieke toetsing. Als deze optie aanstaat, worden alle KvK-nummers maandelijks opnieuw gecheckt


Wat is de frequentie van de periodieke toetsing binnen UBO Check?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check Hoofdstuk 3.4. Periodieke toetsing uitvoeren

Als de optie Periodieke toetsing aanstaat binnen UBO Check dan worden alle KvK-nummers elke 3e zondag van de maand opnieuw gecheckt.


Op welke manier worden de resultaten van de periodieke toetsing binnen UBO Check doorgegeven?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 3.6 UBO Check uitvoerformaat

UBO Check uitvoerformaat: hier kunt u een keuze maken of u standaard de UBO Check resultaten wenst te ontvangen in XML of CSV formaat. Dit geldt zowel voor de resultaten die u via UBO Check On Web als via een postbus ontvangt.

De resultaten kunt u terugontvangen ion de webapplicatie of via een post (van derden).


Is het mogelijk om dagelijks bestanden t.b.v. afgesproken dienstverlening aan te bieden, te verwerken en terug te ontvangen?

Zie o.a. Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 3.2 Terugkoppeling resultaat batch bevraging / monitoring / periodieke toetsing

Terugkoppeling resultaat batch bevraging / monitoring / periodieke toetsing kunt u instellingen bij Instellingen in de webapplicatie: 
Hier dient u te kiezen of u de UBO Check resultaten retour wenst te ontvangen via:
‒ UBO Check On Web
‒ STS Postbus. In dit geval dient u de postbus te selecteren waarin u de resultaten wenst te ontvangen.
‒ Postbus van derden. In dit geval dient u de postbus van derden te selecteren waarin de resultaten ontvangen worden.

Zie o.a. Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 6 Batch bevraging

Via het menu-item ‘Batch bevraging’ in de webapplicatie kunt u een batch bevraging uitvoeren op elk moment dat u dat wenst.

Tevens is het mogelijk om een batchbevraging te doen vanuit uw backoffice en de batch via een postbus aan te bieden aan de UBO Check applicatie. 


Is het aantal aan te leveren, te verwerken en terug te ontvangen bestanden gelimiteerd?

Het aantal maakt niet uit.


Is een een 7x24 uurs verwerking mogelijk van aangeleverde bestanden?

7x24 uur verwerking van aangeleverde bestanden is mogelijk. De ontvangen batches worden in een wachtrij gezet en op volgorde verwerkt.


Is bestandsomvang op enigerlei wijze beperkt in omvang/aantal records?

De grootte van het bestand is beperkt in omvang/aantal records:
• Via de webapplicatie max 600KB = ca. 30.000 KvK-nummers
• Via de postbus max. 10MB = ca. 600.000 KvK-nummers


Worden in batch situaties altijd alle oorspronkelijke gegevens in de bestanden, aangevuld met het resultaat, teruggeleverd?

Ja


Is er een online functionaliteit waarmee status van batchaanleveringen en terugontvangst kan worden gevolgd?

Zie o.a. Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 6 Batch bevraging

Via het menu-item ‘Batch bevraging’ in de webapplicatie kunt u een batch bevraging uitvoeren op elk moment dat u dat wenst.

Zie o.a. Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 3.2 Terugkoppeling resultaat batch bevraging / monitoring / periodieke toetsing

Terugkoppeling resultaat batch bevraging / monitoring / periodieke toetsing kunt u instellingen bij Instellingen in de webapplicatie: 
Hier dient u te kiezen of u de UBO Check resultaten retour wenst te ontvangen via:
‒ UBO Check On Web
‒ STS Postbus. In dit geval dient u de postbus te selecteren waarin u de resultaten wenst te ontvangen.
‒ Postbus van derden. In dit geval dient u de postbus van derden te selecteren waarin de resultaten ontvangen worden.

Tevens kunt u een e-mailadres opgeven bij Instellingen voor terugkoppeling resultaat batch bevraging, monitoring en periodieke toetsing.


Kunnen bestanden middels FTP worden aangeleverd of is handmatig uploaden noodzakelijk?

FTP wordt niet ondersteund binnen de UBO Check applicatie.


Is het bij aanlevering door een Erkende Deelnemer van NAW gegevens van Nederlandse Rechtspersonen zonder KvK nummer, mogelijk dat Solera deze gegevens aanvult met het Nederlandse KvK nummer en de resultaten daarvan terug levert?

Het proces van verrijken van NAW gegevens van Nederlandse Rechtspersonen met een KvK-nummer wordt verzorgd door onze partner Graydon. Het proces met Graydon is als volgt:
1. U stuurt een e-mail naar dataportal@graydon.nl.
2. U krijgt bericht vervolgens via Graydon bericht dat er een directory op de FTP locatie voor uw organisatie wordt ingericht. Deze directory is alleen toegankelijk voor uw organisatie. 
3. U ontvangt van Graydon een bericht zodra een directory op de FTP locatie voor uw organisatie is ingericht. Tevens ontvangt u instructies voor het gebruik van uw directory op de FTP locatie en het uploaden van de gegevens van uw zakelijke relaties.

Hiervoor heeft Graydon onderstaande informatie nodig van uw zakelijke relaties:
• referentie (bijv. relatienummer)
• KvK-nummer
• naam bedrijf
• adres bedrijf
• postcode/plaats
4. U doet een upload van de gevraagde data van uw zakelijke relaties naar uw directory op de FTP locatie bij Graydon. 
5. U ontvangt van Graydon een bericht met de geplande leverdatum.
6. U ontvangt een bericht van Graydon zodra het verrijkte bestand voor u gereed staat op uw directory op de FTP locatie. In dit bestand wordt aangegeven welke zakelijke relaties er automatisch zijn verrijkt met een KvK-nummer, voor welke zakelijke relaties er meerdere KvK-nummers zijn gevonden en voor welke zakelijke relaties er geen match gevonden is met één of meerdere KvK-nummers. Het automatisch verrijken van uw zakelijke relatie met een KvK-nummer is een onderdeel van de UBO Check diensverlening die ABZ/Graydon aanbieden aan de deelnemers van Stichting CIS.
Daar waar er meerdere KvK-nummers zijn gevonden voor een zakelijke relatie dient u zelf de keuze te maken welk KvK-nummer het juiste is en indien er geen KvK-nummer is gevonden dan dient u deze er zelf bij te zoeken. Dit kunt u ook door Graydon laten uitvoeren. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.
7. Na een aantal dagen worden uw bestanden en directory automatisch van de FTP locatie verwijderd.


Kunnen bestanden zowel middels FTP als handmatig worden ge-upload?

Bestanden kunnen niet via FTP worden geupload.
Bestanden kunnen wel handmatig via de webapplicatie worden geupload.


Is het bij aanlevering door een Erkende Deelnemer van NAW gegevens van Buitenlandse Rechtspersonen zonder KvK nummer, mogelijk dat Solera deze gegevens aanvult met het buitenlandse KvK nummer en de resultaten daarvan terug levert?

Het proces van verrijken en toetsen van Buitenlandse Rechtspersonen wordt verzorgd door onze partner Graydon in samenspraak met haar partnernetwerk voor UBO Check Buitenland toetsingen. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar dataportal@graydon.nl.Vervolgens ontvangt u van Graydon informatie over het te volgen proces.
Het proces van verrijken en toetsen van Buitenlandse Rechtspersonen valt buiten de reguliere UBO Check dienstverlening van ABZ/Graydon aan Stichting CIS. Hieraan zijn kosten verbonden. Informatie hierover kunt u opvragen bij Graydon.


Is het bij aanlevering door een Erkende Deelnemer van NAW gegevens plus KvK nummer van Nederlandse Rechtspersonen mogelijk dat Solera o.b.v. de NAW gegevens controleert of het KvK nummer correct is en de resultaten daarvan terug levert?

Het proces van verrijken van NAW gegevens van Nederlandse Rechtspersonen met een KvK-nummer wordt verzorgd door onze partner Graydon.

Graydon controleert de aangeleverde gegevens met de gematchte gegevens en geeft de resultaten daarvan terug aan Erkende Deelnemer.


Is het bij aanlevering door een Erkende Deelnemer van NAW gegevens plus KVK nummer van Buitenlandse Rechtspersonen mogelijk dat ABZ o.b.v. de NAW gegevens controleert of het KvK nummer correct is en de resultaten daarvan terug levert? 

Het proces van verrijken en toetsen van Buitenlandse Rechtspersonen wordt verzorgd door onze partner Graydon in samenspraak met haar partnernetwerk voor UBO Check Buitenland toetsingen. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar dataportal@graydon.nl. Vervolgens ontvangt u van Graydon informatie over het te volgen proces.
Het proces van verrijken en toetsen van Buitenlandse Rechtspersonen valt buiten de reguliere UBO Check dienstverlening van ABZ/Graydon aan Stichting CIS. Hieraan zijn kosten verbonden. Informatie hierover kunt u opvragen bij Graydon.


Is het mogelijk bij aanlevering door een Erkende Deelnemer van NAW + KVK nummer van Nederlandse rechtspersonen dat door ABZ de NAW gegevens aan de hand van het KvK nummer worden gecontroleerd en het resultaat terug levert?

Graydon controleert de aangeleverde gegevens met de gematchte gegevens en geeft de resultaten daarvan terug aan Erkende Deelnemer.


Is het mogelijk bij aanlevering door Erkende Deelnemer van NAW + KVK nummer van Buitenlandse rechtspersonen dat door ABZ de NAW gegevens aan de hand van het KvK nummer worden gecontroleerd en het resultaat terug levert?

Het proces van verrijken en toetsen van Buitenlandse Rechtspersonen wordt verzorgd door onze partner Graydon in samenspraak met haar partnernetwerk voor UBO Check Buitenland toetsingen. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar dataportal@graydon.nl. Vervolgens ontvangt u van Graydon informatie over het te volgen proces.


Zo ja, wat zijn de mogelijke waardes (welke codes, uitvalberichten, etc) die terug geleverd worden bij voorgaande 4 vragen?

• NAW-gegevens Nederlandse Rechtspersoon aangevuld met het juiste KvK-nummer.
• NAW-gegevens Nederlandse Rechtspersoon aangevuld met meerdere KvK-nummers (er zijn bijv. meerdere bedrijven gevonden op het betreffende adres met een naam die in zekere mate overeenkomt met de aangeleverde gegevens). U dient een keuze te maken welk KvK-nummer hier gekoppeld dient te worden.
• NAW-gegevens Nederlandse Rechtspersoon niet aangevuld met een KvK-nummer. Graydon heeft op basis van de aangeleverde gegevens geen match kunnen maken met een Nederlandse Rechtspersoon met een KvK-nummer. Nader handmatig onderzoek is noodzakelijk. Dit kunt u zelf doen of tegen betaling uitbesteden aan een externe partij, zoals bijvoorbeeld Graydon.
• NAW-gegevens Buitenlandse Rechtspersoon. Hierover informeert Graydon u bij de start van het proces.


Zijn matchingsresultaten van NAW-gegevens van een Nederlandse Rechtspersoon beschikbaar voor alle Erkende Deelnemers van Stichting CIS die gebruik maken van UBO Check?

De matchingsresultaten worden per Erkende Deelnemer vastgesteld en uitgeleverd en zijn niet beschikbaar voor andere Erkende Deelnemers.

Wel is het zo dat alle verbeteringen die door de uitvoering van de matching en nader onderzoek worden vastgelegd in de database van Graydon en daarmee ten goede komen aan de Erkende Deelnemers die de matching laten uitvoeren door Graydon.


Is UBO bepaling van buitenlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Nederlandse KvK nummers? 

Via de UBO Check applicatie wordt vastgesteld of een pad eindigt in het buitenland. Indien dit het geval is dan kan Graydon via een offline proces dat door Graydon wordt gefaciliteerd in samenspraak met haar partnernetwerk voor buitenland toetsingen aan de hand van het KvK-nummer van het laatste Nederlandse bedrijf in het zoekpad de UBO Check in het buitenland uitvoeren.


Is UBO bepaling van Nederlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Nederlandse KvK nummers? 

Via de UBO Check applicatie is de UBO bepaling van Nederlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Nederlandse KvK nummers.


Is UBO bepaling van Nederlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Buitenlandse KvK nummers? 

Via een offline proces dat door Graydon wordt gefaciliteerd in samenspraak met haar partnernetwerk voor buitenland toetsingen.


Is UBO bepaling van buitenlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Buitenlandse KvK nummers? 

Via een offline proces dat door Graydon wordt gefaciliteerd in samenspraak met haar partnernetwerk voor buitenland toetsingen.


Welke UBO kwaliteiten (Bijvoorbeeld: 100% zeker, waarschijnlijke UBO, etc) worden onderkend en terug geleverd?

De volgende status kan worden toegekend aan de uitkomst van een UBO Check toetsing:
• UBO; een persoon met een aandelenbelang van 25% of meer in het gezochte bedrijf of een persoon die op basis van zijn zeggenschap in het gezochte bedrijf (bijv. alleen tekenbevoegd) invloed kan uitoefenen op het gezochte bedrijf en daarmee te kwalificeren is als een UBO.
• Geen UBO; een persoon met een aandelenbelang van minder dan 25% in het gezochte bedrijf of een persoon die op basis van zijn zeggenschap in het gezochte bedrijf (bijv. gezamenlijk tekenbevoegd) onvoldoende invloed kan uitoefenen op het gezochte bedrijf en daarmee dus niet te kwalificeren is als een UBO, oftwel de betreffende persoon is geen UBO.
• Waarschijnlijke UBO; een persoon waarvan niet bekend is of die aandelen bezit in het gezochte bedrijf of enig zeggenschap heeft binnen het gezochte bedrijf maar waarvan feitelijk zeggenschap waarschijnlijk is gezien de rechtsvorm van het gezochte bedrijf.
Twee voorbeelden van dit laatste:
o 2 vennoten die gezamenlijk bevoegd zijn bij VOF
o 1e bestuurder van een eenmanszaak
• Complex
• Geen data – In onderzoek
• Geen data-Failliet
• Geen data-Surseance
• Geen data- Opheffing
• Geen data-Buitenland
• (leeg) i.g.v. bedrijfsleiding


Kan er ook een reden worden aangegeven waarom een UBO als ‘niet gevonden’ werd terug geleverd?

De UBO Check toont, binnen het concern van het bedrijf, welke informatie er beschikbaar is en of er UBO’s geïdentificeerd kunnen worden. Voor elke vertakking in een concernstructuur wordt het pad tot aan de hoogste entiteit doorlopen. Elk pad heeft een bepaalde uitkomst. Het kan dus voorkomen dat er verschillende uitkomsten worden gegeven voor een UBO Check op één bedrijf. De uitkomsten die per pad kunnen voorkomen zijn:
• UBO: er is een UBO gevonden in dit pad. In dit geval wordt de gevonden UBO getoond en het pad daar naartoe.
• Geen UBO: er is in dit pad geen UBO gevonden. In dit geval wordt de hoogst gevonden bestuurder getoond en het pad er naar toe.
• Waarschijnlijke UBO: er is in dit pad een persoon gevonden die waarschijnlijk een UBO is, maar waarvan dit niet met 100% zekerheid kan worden gesteld. Er dient nader onderzoek verricht te worden. 
• Complex: Het pad is ondoorzichtig / complex. Indien eenzelfde entiteit meerdere keren voorkomt in het pad en er dus een kringverwijzing ontstaat dan wordt deze uitkomst gegeven. Het pad wordt getoond. Er dient nader onderzoek verricht te worden.
• Geen data-In onderzoek: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Voor het laatst gevonden bedrijf in het zoekpad dient nader onderzoek te worden ingesteld. Dit kan Graydon desgewenst voor u uitvoeren. Deze additionele dienstverlening valt buiten de reguliere UBO Check dienstverlening en kunt u aanvragen bij Graydon. Hier zijn extra kosten aan verbonden. De verkregen resultaten uit het nadere onderzoek door Graydon worden dan via de monitoring automatisch aan u aangeleverd.
• Geen data-Failliet: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het gezochte bedrijf is failliet. 
• Geen data-Surseance: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Er is surseance van betaling verleend aan het gezochte bedrijf.
• Geen data-Opheffing: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het gezochte bedrijf is opgeheven. 
• Geen data-Buitenland: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het pad eindigt in het buitenland.
• Bedrijfsleiding: de gevonden persoon bevindt zich in de bedrijfsleiding van het gezochte bedrijf maar is op basis van zijn KvK-rol niet als UBO te kwalificeren.

Zie o.a. Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 5.4 Resultaten UBO Check e.v.:

Van het resultaat wordt het volgende getoond:
• Status
• Naam
• M/V
• Geboortedatum
• Functie
• Label
• Direct belang
• Uiteindelijke belang
• Startdatum


Wordt binnen UBO Check ook aangegeven als nog niet alle UBO’s van het gezochte bedrijf zijn gevonden?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check hoofdstuk 5.5.2 Totaal gevonden aandelenpercentage.

Het totaal gevonden aandelenpercentage in gezocht bedrijf wordt getoond, zowel in de webapplicatie als in de batchresultaten. Dit is het totaal van het ‘Uiteindelijke belang’ in het gezochte bedrijf, oftewel het totaal belang van alle zoekpaden bij elkaar opgeteld. Hiermee kunt u snel bepalen of er nog een UBO verklaring bij de klant opgevraagd dient te worden (indien totaal gevonden aandelenpercentage is < 75%).


Wordt ook aangegeven als de UBO wel bepaald is maar deze niet voldoet aan de definitie van een UBO (bijv minstens 25% zeggenschap/belang) ?

Dan is het Geen UBO, bedrijfsleiding leveren wij ook uit. Belang * aandeel in het gezochte bedrijf wordt getoond alsmede de bevoegdheid. Daaruit kan worden afgeleid waarom een persoon niet is gekwalificeerd als UBO.


Is er bij Solera een toetsing aan sanctie lijst(en) mogelijk?

Ja, middels de dienst Compliancy Check van Stichting CIS.

Alleen indien u deelnemer bent van Stichting CIS en uw organisatie beschikt over een overeenkomst met Solera voor het gebruik van Compliancy Check

Indien uw organisatie gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de UBO Check resultaten automatisch door te toetsen tegen de sanctielijsten van Compliancy Check dan geldt voor de toegang tot Compliancy Check hetzelfde als voor de toegang tot UBO Check. 
Toegang tot de webapplicatie met een daartoe geautoriseerd geldig Digitaal Paspoort.
Indien uw bedrijf niet beschikt over een Digitaal Paspoort dan kunt u deze aanvragen via solera.nl/formulieren
Indien u wel beschikt over een geldig Digitaal Paspoort, maar nog geen autorisatie heeft voor UBO Check op uw Digitaal Paspoort, dan kunt u deze aanvragen via
http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier

Als uw bedrijf gebruikt maakt van Digitaal Paspoort Xtra kan de portaalbeheerder in het Selfservice Portaal uw Digitaal Paspoort voor Compliancy Check OnWeb autoriseren.
Url van de Compliancy Check webapplicatie: https://www.abzportal.nl/compliancycheck


Welke sanctielijsten worden getoetst?

Zie Functionele beschrijving Compliancy Check-v2.5, pagina 28.

Naast de standaard lijsten (zie hieronder) kunt u ook zelf interne lijsten toevoegen aan Compliancy Check zoals bijv. de PEP-lijst.

cc_sanctielijst.jpg

Welke sanctie toets gegevens worden terug geleverd?

Zie Functionele beschrijving Compliancy Check-v2.5, Hoofdstuk 3.


Kan er binnen de applicatie een KvK nummer worden opgezocht indien alleen NAW vestigingsgegevens van een Nederlandse Rechtspersoon/relatie beschikbaar zijn?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 5 UBO Check toetsing(en) uitvoeren. Via de webapplicatie van UBO Check kunnen door het ingeven van bedrijfsnaam, postcode, huisnummer, huisnummer toevoeging het KvK-nummer opzoeken van het betreffende bedrijf.


Kan er binnen de applicatie een KvK nummer/code worden opgezocht indien alleen NAW vestigingsgegevens van een Buitenlandse Rechtspersoon/relatie beschikbaar zijn?

Niet binnen de applicatie, wel via een offline proces met Graydon.


Is online UBO bepaling van Nederlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Nederlandse KvK nummers? 

Door middel van een bevraging via de webapplicatie, webservice of batch.


Is online UBO bepaling van buitenlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Nederlandse KvK nummers? 

Via de UBO Check applicatie wordt vastgesteld of een pad eindigt in het buitenland. Indien dit het geval is dan kan Graydon via een offline proces dat door Graydon wordt gefaciliteerd in samenspraak met haar partner daarvoor, zijnde Bureau van Dijk, aan de hand van het KvK-nummer van het laatste Nederlandse bedrijf in het zoekpad de UBO Check in het buitenland uitvoeren.


Is online UBO bepaling van Nederlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Buitenlandse KvK nummers/codes? 

Via de UBO Check applicatie wordt vastgesteld of een pad eindigt in het buitenland. Indien dit het geval is dan kan Graydon via een offline proces dat door Graydon wordt gefaciliteerd in samenspraak met haar partner daarvoor, zijnde Bureau van Dijk, aan de hand van het KvK-nummer van het laatste Nederlandse bedrijf in het zoekpad de UBO Check in het buitenland uitvoeren.


Is online UBO bepaling van buitenlandse UBO's mogelijk o.b.v. aangeleverde Buitenlandse KvK nummers/codes? 

Graydon gefaciliteert in samenspraak met haar partnernetwerk voor buitenland toetsingen de UBO Check Buitenland. Dat kan gaan om een enkelvoudige toetsing of een meervoudige, batchmatige, toetsing.


Indien er geen KvK gegevens beschikbaar zijn, kan de UBO bepaling dan ook plaatsvinden o.b.v. van andere gegevens?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 5.2 Opzoeken via Bedrijfsgegevens

U kunt bedrijfsgegevens opzoeken aan de hand van bijv. postcode met huisnummer.
De gevonden bedrijven worden getoond bij de resultaten in de webapplicatie. Een dergelijke service is niet voorhanden bij het uitvoeren van een UBO Check toetsing via een webservice of batch.


Is er bij Solera een online toetsing aan de Nederlandse sanctielijst mogelijk?

Middels de dienst Compliancy Check van Stichting CIS.


Is er bij Solera een online toetsing aan de Europese sanctielijst mogelijk?

Middels de dienst Compliancy Check van Stichting CIS.


Is er bij Solera een online toetsing aan de OFAC SDN sanctielijst mogelijk?

Middels de dienst Compliancy Check van Stichting CIS.


Is er bij Solera een online toetsing aan de NCCT Landenlijst mogelijk?

Middels de dienst Compliancy Check van Stichting CIS.


Is er een mogelijkheid om online opgevraagde gegevens elektronisch op te slaan op het werkstation van een medewerker van een Erkende Deelnemer?

De UBO Check applicatie kent de mogelijkheid om de UBO Check resultaten verkregen via een handmatige, webservice, batch, monitoring of periodieke toetsing, via de audit trail te downloaden en op te slaan
Daarnaast is het mogelijk om de resultaten van een batchmatige toetsing in zijn geheel te downloaden in CSV of XML formaat.


Kan een derde (bijvoorbeeld andere verzekeraar, tussenpersoon etc.) ook de resultaten zien van toetsingen die t.b.v. een Erkende Deelnemer zijn uitgevoerd?

UBO Check en Compliancy Check zijn alleen toegankelijk middels een daartoe geautoriseerd certificaat van het bedrijf of medewerker van het bedrijf met daarop de autorisatie voor de betreffende dienstverlening. Deze autorisatie kan alleen worden toegekend indien het bedrijf een geldige overeenkomst heeft met Stichting CIS (Compliancy Check) en Solera (UBO Check) voor het gebruik van de betreffende diensten.


Indien Solera ten behoeve van de afgesproken dienstverlening door Erkende Deelnemer beschikbaar gestelde data uitwisselt met een derde partij, wordt door die derde partij de ontvangen data op enigerlei wijze nog vastgelegd of bewaard?

Niet van toepassing. Solera stelt geen data ter beschikking aan een derde partij.


Worden de gegevens die een Erkende Deelnemer aan Solera ten behoeve van de afgesproken dienstverlening beschikbaar heeft gesteld na het verstrekken van de afgesproken informatie door Solera aan Erkende Deelnemer op enigerlei wijze door Solera nog vastgelegd of bew

De gegevens van de UBO Check toetsingen door Erkende Deelnemer worden vastgelegd in de Audit trail van Erkende Deelnemer binnen UBO Check. De bewaartermijn daarvan is 7 jaar.
Alle KvK-nummers waarvoor een UBO Check toetsing is uitgevoerd en waar door Erkende Deelnemer van is aangegeven dat die in de Monitoring opgenomen dienen te worden, worden door Solera in het monitoringsbestand van Erkende Deelnemer vastgehouden. Erkende Deelnemer kan alleen bij deze gegevens. Erkende Deelnemer is in staat om zelf KvK-nummers uit het Monitoringsbestand te verwijderen.


Welke gegevens worden bewaard binnen de UBO Check applicatie?

Monitoring: KvK-nummer + referentie
Audit trail: datum, tijdstip, kanaal van toetsing, actie (bevraging, verwijdering), bevrager, KvK-nummer, monitoring J/N, datum aanbieden UBO Check resultaten aan Compliancy Check, resultaat(omschrijving), totale resultaat (in te zien en te downloaden).


Waarvoor worden de gegevens bewaard binnen de UBO Check applicatie?

Ten behoeve van de klant en de werking van de applicatie.


Op welke wijze worden de gegevens bewaard binnen de UBO Check applicatie (welk medium, welke locatie, e.d.)?

In databases op gevirtualiseerde servers bij de hostingpartij van Solera.


Hoe lang worden de gegevens bewaard binnen UBO Check?

7 jaar.


Wie mag de gegevens die worden bewaard binnen UBO Check gebruiken? 

Alleen Erkende Deelnemer.


Hoe wordt geborgd dat de bewaarde gegevens niet oneigenlijk gebruikt worden?

De dienstverlening is beveiligd middels een digitaal certificaat. Derhalve heeft alleen een Erkende Deelnemer heeft toegang tot haar eigen gegevens. Bij Solera heeft alleen een database manager de mogelijkheid om productie data te wijzigen. Echter, dat kan alleen na een expliciet verzoek van de klant, een Erkende Deelnemer zelf dus, daartoe, met toestemming van de manager van IT Operations en de product manager UBO Check. Dit proces wordt ook geaudit.


Hoelang duurt het maximaal voordat een per batch aangeleverd bestand voor KvK nr. check of KvK verrijking met aangevulde resultaten weer beschikbaar is bij Erkende Deelnemer?

Dat is afhankelijk van de omvang en de kwaliteit van het bestand. Na aanlevering van het bestand kan Graydon redelijkerwijs binnen een dag de doorlooptijd van het bestand c.q. de bestandsverrijking vaststellen en vervolgens terugkoppelen aan Erkende Deelnemer.


Hoelang duurt het maximaal voordat een per batch aangeleverd bestand voor UBO verrijking met aangevulde resultaten weer beschikbaar is bij Erkende Deelnemer? 

Zie generieke-onderhoudsovereenkomst-versie-7.0 van Solera Nederland.

Bij UBO batches geldt een queue mechanisme. Dat betekent dat ze op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Elke 5 minuten worden de aangeboden UBO batches opgepakt ter verwerking. Het uiteindelijke tijdstip van verwerking van een UBO batch weten we niet maar een UBO batch moet redelijkerwijs binnen 24 uur kunnen worden verwerkt.

De UBO Check resultaten worden, indien gewenst, batchgewijs tegen de sanctielijsten getoetst met behulp van Compliancy Check. UBO Check verzamelt alle batchresultaten per klant en biedt die één keer per dag, vanaf 18.00 uur ’s avonds, aan Compliancy Check aan ter verwerking. Hiermee is het mogelijk om de performance en beschikbaarheid van Compliancy Check beter te waarborgen.


Hoelang duurt het maximaal voordat een per batch aangeleverd bestand voor Sanctiewet toets met aangevulde resultaten weer beschikbaar is bij een Erkende Deelnemer? 

Zie generieke-onderhoudsovereenkomst-versie-7.0 van Solera Nederland. Deze staat op onze website.

Bij Compliancy Check batches geldt een queue mechanisme. Dat betekent dat ze op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Elke 5 minuten worden de aangeboden Compliancy Check batches opgepakt ter verwerking. Het uiteindelijke tijdstip van verwerking van een Compliancy Check batch weten we niet maar een Compliancy Check batch moet redelijkerwijs binnen 24 uur kunnen worden verwerkt.


Wat is de te verwachten gemiddelde online responstijd per scherm bij gebruik van een online omgeving?

Zie generieke-onderhoudsovereenkomst-versie-7.0 van Solera Nederland. Maximaal 1,5 seconde via de webapplicatie en maximaal 0,8 seconde via de webservice.


Hoe vaak worden bij Solera de Nederlandse KvK gegevens ververst?

Graydon koopt bij de Kamer van Koophandel allerlei verschillende producten in. Van uittreksels en mutatiebestanden tot bestanden met 100% aandeelhouders. Elk product wordt met een bepaalde frequentie ingekocht. De meest belangrijke zijn hieronder benoemd:
- Uittreksels: Dagelijks, doorlopend verwerkt, integrale update;
- Mutatiebestand: Wekelijks, bevat alle mutaties op bedrijven, en alle nieuwe inschrijvingen. Afhankelijk van de mutatie alleen data update of integraal middels trigger uittreksel;
- 100% aandeelhouders: Elk kwartaal, bevat alle 100% aandeelhouders bedrijf, geen personen. Data update;
- Bestuurderswijzigingen rechtspersonen: Dagelijks, wijzigingen van bestuurders en nieuwe bestuurders van rechtspersonen. Trigger uittreksel aanvraag, dus integrale update.

Het verschilt dus per bedrijf welk onderhoudsprofiel wordt toegepast.


Hoe vaak worden bij Solera de Buitenlandse KvK gegevens ververst?

De UBO Check Buitenland wordt uitgevoerd door Graydon in combinatie met haar partnernetwerk voor buitenland toetsingen. De versingsfrequentie daarvan is niet bekend bij Solera. Hiervoor dient Graydon geraadpleegd te worden.


Welke bronnen worden gebruikt bij de UBO bepaling?

Solera maakt gebruik van de UBO Database van Graydon. Deze UBO database wordt gevoed door vele bronnen waaronder de Kamer van Koophandel (uittreksels, mutatietape, bestand met 100% aandeelhouders, faillissementsinformatie e.d.) maar ook door eigen onderzoek of wijzigingen die bedrijven zelf doorgeven aan Graydon


Hoe vaak worden UBO gegevens bij Solera geactualiseerd?

Dagelijks worden de UBO Check database bij Solera geactualiseerd.


In welke mate en op welke wijze wordt rekening gehouden met diverse verordeningen die Nederlands, Europees en mondiaal worden uitgevaardigd op het gebied van CDD?

Hier wordt rekening mee gehouden, de doelstelling van de dienstverlening is om partijen te helpen te voldoen aan de wet- en regelgeving.


Op welke wijze geeft Solera bij bepaling van het KvK nummer/code een indicatie af van de waarschijnlijkheid en juistheid van het gevonden nummer/code?

Bij de initiele verrijking van het bestand van een Erkende Deelnemer met KvK-nummers geeft Graydon aan of een door een Erkende Deelnemer aangeleverd KvK-nummer wel of niet correct is. Bij het uitvoeren van de UBO Check toetsing via de webapplicatie worden eerst de NAW-gegevens van het gezochte bedrijf getoond zodat de medewerker zelf visueel kan vaststellen dat dit overeenkomt met het bedrijf waarvoor hij onderzoek verricht. 
Bij toetsingen via de webservice of batch vindt er geen geautomatiseerde toetsing plaats of het ingegeven KvK-nummer wel klopt. Dat kan ook niet omdat Solera geen controle kan uitvoeren op het ingevoerde KvK-nummer. Dat ligt bij Erkende Deelnemer.


Is het percentage belanghebbende bij de UBO bepaling door de klant (Erkende Deelnemer) instelbaar?

Nee.


Welke logica wordt gehanteerd bij de bepaling van de UBO en de kwaliteit van de UBO?

UBO Bepaling wordt gedaan op basis van de bij Graydon bekende informatie. Graydon doet al het mogelijke om de betreffende data binnen te halen en UBO’s te traceren. De beperking is dat wanneer data niet op de markt te vinden is, de data daarmee incompleet is. Met deze beperkingen wordt rekening gehouden bij het interpreteren van de UBO data. Wij vinden op 80-85% van de getoetste bedrijven een valide uitkomst, dat wil zeggen, wij beschikken over data waaruit kan worden afgeleid of de gevonden persoon wel/geen UBO is, of het bedrijf kan geen UBO meer hebben (verwatering aandeelhouderschap of feitelijk zeggenschap). In de overige gevallen bevat de uitkomst de titel ‘Geen Data’. In die gevallen is er dus onvoldoende data om een conclusie te trekken. De 80-85% kan afwijken en is afhankelijk van de portefeuille van de klant.


Op welke wijze geeft Solera bij bepaling van de UBO's een indicatie af van de waarschijnlijkheid en juistheid van de gevonden UBO gegevens?

De waarschijnlijke UBO is geïntroduceerd op basis van klantervaringen. Deze uitkomst wordt gegeven indien niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de betreffende persoon een UBO is, maar dat dit wel zeer aannemelijk is gelet op de kenmerken van het bedrijf. Voorbeelden:
- Vennoten van een VOF met bevoegdheid ‘Gezamenlijk bevoegd’
- Eigenaren van een eenmanszaak waarvan bevoegdheid niet bekend is


Welke voorzieningen zijn er om de gewenste audit trail te realiseren?

Alle bevragingen en de resultaten daarvan worden voor u vastgelegd in de Audit Trail, zodat u bij audits door De Nederlandsche Bank kunt aantonen dat u voldoet aan wet- en regelgeving. 
U voert een KvK-nummer in (verplicht) en selecteert zo nodig een periode waarover u informatie wenst te hebben met betrekking tot het ingevoerde KvK-nummer.
U klikt op de button "zoeken"

Het resultaat van uw zoekactie wordt getoond in de webapplicatie.
U ziet in 1 oogopslag:
‒ hoeveel resultaten (trail entries) er zijn gevonden
‒ via welk kanaal (web, batch, monitoring) het KvK-nummer is aangeboden
‒ de uitgevoerde actie (bevraging, verwijdering)
‒ voor welk KvK-nummer de uitgevoerde actie gedaan is
‒ de datum waarop het resultaat van de UBO Check (desgewenst) is aangeboden aan Compliancy Check
‒ het resultaat van de UBO Check

Via kunt u het UBO Check resultaat inzien.
Via de button "download resultaten" kunt de Audit Trail van het betreffende KvK-nummer downloaden.


Hoe lang blijven gegevens van toetsen en verrijking online beschikbaar?

7 jaar


Is er een mogelijkheid om rapportages te maken en gegevens doorsnedes te maken?

Vanuit de Audit trail is het mogelijk om de resultaten te downloaden. Op basis daarvan kan Erkende Deelnemer zelf doorsnedes maken. 


Welke eenduidige leveringsafspraken worden opgenomen, bijvoorbeeld t.a.v. uiterste reactie/verwerking/terugleveringstermijn bij aangeboden bestanden?

Tussen Stichting CIS en Solera zijn SLA afspraken gemaakt over de dienstverlening.


Op welke wijze wordt juridisch geborgd dat door Erkende Deelnemer aangeleverde gegevens niet voor andere zaken worden gebruikt dan die welke voortvloeien uit de dienstverlenings- overeenkomt tussen Solera en Erkende Deelnemer?

Tussen Erkende Deelnemer en Solera is er reeds een Bewerkersovereenkomst opgesteld die dit borgt. Tevens geldt er een Gebruikersovereenkomst tussen Erkende Deelnemer en Solera voor de UBO Check en Compliancy Check dienstverlening.


Geldt voorgaande vraag ook voor inhuur van derden door Solera voor invulling van afgesproken dienstverlening?

Ja.


Op welke wijze vindt de facturatie plaats van de UBO Check dienstverlening

Er is geen factuurrelatie tussen een Erkende Deelnemer en Solera voor het gebruik van UBO Check en Compliancy Check.  Een Erkende Deelnemer neemt deze dienstverlening af via Stichting en betaalt daarvoor middels een deelnemersbijdrage aan Stichting CIS.


Koppelingen: Is er een geautomatiseerde koppeling tussen UBO Check en Compliancy Check?

Ja, alleen indien u deelnemer bent van Stichting CIS en uw organisatie beschikt over een overeenkomst met Solera voor het gebruik van Compliancy Check.

Indien uw organisatie gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de UBO Check resultaten automatisch door te toetsen tegen de sanctielijsten van Compliancy Check dan geldt voor de toegang tot Compliancy Check hetzelfde als voor de toegang tot UBO Check. 
Toegang tot de webapplicatie met een daartoe geautoriseerd geldig Digitaal Paspoort.
Indien uw bedrijf niet beschikt over een Digitaal Paspoort dan kunt u deze aanvragen via http://service.abz.nl/online-identificatie/digitaal-paspoort/digitaal-paspoort-formulieren
Indien u wel beschikt over een geldig Digitaal Paspoort, maar nog geen autorisatie heeft voor UBO Check op uw Digitaal Paspoort, dan kunt u deze aanvragen via
http://service.abz.nl/online-identificatie/certificaten-algemeen/autorisatieformulier

Als uw bedrijf gebruikt maakt van Digitaal Paspoort Xtra kan de portaalbeheerder in het Selfservice Portaal uw Digitaal Paspoort voor Compliancy Check OnWeb autoriseren.
Url van de Compliancy Check webapplicatie: https://www.abzportal.nl/compliancycheck


Is er een geautomatiseerde koppeling tussen UBO Check en de CIS Databank via FISH?

Nee, er is nog geen geautomatiseerde koppeling tussen UBO Check en FISH. Het is wel de bedoeling dat deze koppeling tot stand gaat komen. Dat wordt momenteel uitgewerkt.


Hebben systeemhuizen een koppeling met UBO Check?

CCS/Level 7 heeft in versie 9.3 (project release) de koppeling met UBO Check gerealiseerd. De reguliere release van CCS, versie 10.1, voorziet eveneens in de koppeling met UBO Check. Naar verwachting komt de release in september 2016 voor u beschikbaar.
ANVA gaat een koppeling leggen tussen het backoffice systeem van ANVA (ANVA4/5) en UBO Check. Vanaf 2 maart 2017 komt deze patch beschikbaar voor de klanten van Anva. U kunt in ANVA4/5 zelf een selectie maken van uw zakelijke relaties/branches of KvK-nummers, vervolgens kunt u een batchbestand (CSV-bestand) aanmaken en die handmatig uploaden via de webapplicatie van UBO Check.

Van Unit4 is niet bekend of en wanneer ze een koppeling met UBO Check gaan realiseren. Dat kunt u navragen bij Unit4.


Kan een Erkende Deelnemer medewerker een eerder toetsingsresultaat van een relatie later nog een keer bekijken?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 9 Audit Trail. Via de Audit trail functionaliteit zoals hierboven omschreven.


Geldt dit voor zowel voor online als per batch opgevraagde gegevens?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 9 Audit Trail. Via de Audit trail functionaliteit zoals hierboven omschreven.


Is er een rapportage mogelijkheid waaruit blijkt welke rechtspersoon wanneer voor het laatst getoetst is?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 9 Audit Trail. Via de Audit trail functionaliteit zoals hierboven omschreven.


Is er een rapportage mogelijkheid waaruit blijkt wat het resultaat van een toets op een rechtspersoon was en welke UBO's toen getoetst werden?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 9 Audit Trail. Via de Audit trail functionaliteit zoals hierboven omschreven.


Zijn rapportage resultaten en overzichten ook elektronisch te downloaden door een Erkende Deelnemer medewerker?

Zie Handleiding webapplicatie UBO Check, hoofdstuk 9 Audit Trail. Via de Audit trail functionaliteit zoals hierboven omschreven.


Wanneer moet er een UBO verklaring worden opgevraagd? 

Indien het totaal gevonden aandelenpercentage < 75%is.


Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Voor bepaalde (financiële) instellingen, zoals banken, trustkantoren en verzekeraars, geldt de wettelijke plicht om de identiteit van een UBO te achterhalen wanneer zij zakendoen met die partij. De achtergrond van deze bepaling is om te voorkomen dat natuurlijke personen met kwade bedoelingen, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

De uiteindelijk belanghebbende van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die:

- een belang heeft van minstens 25 procent in het kapitaal van de rechtspersoon, OF

- minstens 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, OF

- begunstigde is van minstens 25 procent van het vermogen van de rechtspersoon.


Kan ik aanvullende informatie in UBO Check vastleggen, bijv. n.a.v. een opgevraagde UBO verklaring?

Nee, dit is niet mogelijk. De personen die gevonden zijn aan de hand van de UBO verklaringen, dienen zelf handmatig getoetst te worden in zowel Compliancy Check als meegenomen worden in de periodieke toetsing.


Wat doe ik met de zakelijke relaties waarvan Graydon het KvK nummer niet kon vinden?

Indien er geen KvK-nummer is gevonden dan dient u deze er zelf bij te zoeken. Dit kunt u ook door Graydon laten uitvoeren. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.


Wat doe ik met de zakelijke relaties waarvan Graydon meerdere KvK nummers heeft gevonden?

Daar waar er meerdere KvK-nummers zijn gevonden voor een zakelijke relatie dient u zelf de keuze te maken welk KvK-nummer het juiste is.


Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Voor financiële instellingen in Nederland geldt een aantal wettelijke bepalingen op basis waarvan deze instellingen moeten weten wie hun klanten zijn. 
Drie wetten zijn hierbij belangrijk:
• Sanctiewet 1977 (Sanctiewet)
• de Wet op het financieel toezicht (Wft)
• de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Deze bepalingen hebben onder meer tot doel het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme tegen te gaan. U mag om die reden geen financiële dienst leveren of financiële transactie aangaan met personen en/of organisaties die op de Europese en/of Nederlandse Sanctielijst staan.


UBO Check: wat wordt er van u verwacht?

Wanneer u een financiële dienst levert of financiële transactie aangaat moet u controleren of uw (potentiele) relatie voorkomt op de Europese en/of Nederlandse Sanctielijst. 
DNB geeft een ruime definitie van het begrip ‘relatie’, namelijk een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie. Hieronder vallen onder andere: 
• cliënten; 
• vertegenwoordigers of gemachtigden; 
• uiteindelijk belanghebbenden van de cliënten; 
• begunstigden van een product (bijvoorbeeld bij een uitkering op een levensverzekering) of (internationale) overboeking van gelden; 
• wederpartij bij een financiële transactie/product (bijvoorbeeld bij uitkering van een schadeverzekering).

Deze controle dient plaats te vinden: 
• bij de beoordeling van nieuwe aanvragen zakelijke relaties. 
• periodiek op alle zakelijke relaties of er wijzigingen zijn opgetreden in het bedrijf ten aanzien van de betrokkenen.
• alvorens een uitkering te verstrekken uit hoofde van een verzekeringen naar zakelijke klanten en/of derden.


Aanmaken batch UBO Check

Een batchbestand ten behoeve van de UBO Check dient een CSV bestand te zijn met drie (optioneel vier) kolommen:

batch1.jpg

Op regel 1 dient Kolom A voorzien te zijn van een header (maximaal 20 karakters) en dient kolom B voorzien te zijn van datumTijd (12 cijfers)

Kolom C en D op regel 1 blijven leeg

batch2.jpg

Vanaf regel 2:
Kolom A (verplicht): Eigen referentie. Maximaal 50 karakters.
Kolom B (verplicht): 8-cijferig KvK-nummer. Een eventuele voorloopnul wordt vastgehouden door een ‘ voor de 8 cijfers te zetten, dus ‘01234567.
Kolom C (verplicht): J/N (zo wordt aangegeven of toetsing Compliancy Check moet worden uitgevoerd) 
Kolom D (optioneel): 0/1 (zo wordt aangegeven of het KvK-nummer in de monitoring moet worden opgenomen)
LET OP: 
Kolom D is “uitsluiten monitoring” dus een “0” betekent dat het KvK-nummer WEL opgenomen wordt in de monitoring
Een “1” betekent dat het KvK-nummer NIET wordt opgenomen in de monitoring.

Voorbeeld uploadbestand

LET OP KOLOM D“ref a en ref b”worden wel opgenomen in de monitoring, “ref c”wordt niet opgenomen in de monitoring.

batch3.jpg

Controleer de celeigenschappen van kolom B. 

batch4.jpg

- Kolom B regel 1 moet “getal” zijn.

batch5.jpg

- Kolom B regel 2, 3, etc. moet “tekst” zijn.

batch6.jpg

In Excel het bestand opslaan als CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken).

batch7.jpg

U kunt indien gewenst het opgeslagen CSV bestand openen en bekijken met Notepad of een andere tekst-editor.

batch8.jpg

UBO Check Batchverwerking mislukt. Foutmelding "Length of reference too long (more than 20)"

Ik krijg de volgende foutmelding bij het aanbieden van een batch bestand: "Length of reference too long (more than 20)". Wat nu? Op regel 1 in kolom A bevat het veld meer dan 20 karakters. Wijzig dit veld naar minder of gelijk aan 20 karakters. Voor meer informatie zie de UBO handleiding, hoofdstuk 6.1Aanmaken batch. Sla het bestand op als .CSV en probeer het opnieuw.

Meer informatie zie UBO handleiding, hoofdstuk 6.1 Aanmaken batch


UBO Check Batchverwerking mislukt. Foutmelding "Wrong number of columns on first line of batch"

Ik krijg de volgende foutmelding bij het aanbieden van een batch bestand: "Wrong number of columns on first line of batch". Wat nu? Op regel 1 zijn naast kolom A enkolom B, meerder kolommen aanwezig die een waarde bevatten. Dit kan zelfs een spatie zijn. Open het bestand in een tekst editor(bijv notepad) en controleer op de eerste regel of er ";" tekens aanwezig zijn. Verwijder deze en sla het bestand op als een .csv bestand en probeer het opnieuw.

Meer informatie zie UBO handleiding, hoofdstuk 6.1 Aanmaken batch


UBO Check Batchverwerking mislukt. Foutmelding "Invalid date provided"

Ik krijg de volgende foutmelding bij het aanbieden van een batch bestand: "Invalid date provided". Wat nu?

Op regel 1 in kolom B, is de datum notatie onjuist.

De juiste notatie is: "JJJJMMDDUUMM"
-jaar (JJJJ)
-maand (MM)
-dag (DD)
-uur (UU)
-minuten (MM)

Meer informatie zie UBO handleiding, hoofdstuk 6.1 Aanmaken batch


UBO Check Batchverwerking mislukt. Foutmelding "Geen geldige record in CSV bestand gevonden"

Ik krijg de volgende foutmelding bij het aanbieden van een batch bestand: "Geen geldige record in CSV bestand gevonden". Wat nu? Het batchbestand bevat alleen een header(regel 1). Het batch bestand voldoet niet aan het formaat. Meer informatie zie UBO handleiding, hoofdstuk 6.1 Aanmaken batch


UBO Check: Wat zijn mutatiecodes?

Mutatiecodes worden mee gegeven vanuit de monitoring. Aan de hand van mutatiecodes kunt u terug zien welk record er gewijzigd is.

0 = ongewijzigd (er is helemaal niets gewijzigd aan het record)
1 = new (alleen in het geval de combinatie 'KvK-nummer + persoonsnummer + rol/functie' nog niet voorkomt in het bestand)
2 = update (in het geval de combinatie 'KvK-nummer + persoonsnummer + rol/functie' wel voorkomt in het bestand en er is iets gewijzigd aan het record)
3 = delete ((in het geval de combinatie 'KvK-nummer + persoonsnummer + rol/functie' niet meer voorkomt in het bestand, dit vast te stellen door bestandsvergelijking oud-nieuw door Graydon)

Meer informatie zie UBO Handleiding, Hoofdstuk 7.2 Mutatiecodes


UBO Check: Verwerken van Batchbestand duurt lang, hoe kan dat?

Elke 5 minuten wordt er gekeken of er een batch bestand aangeboden is bij UBO Check.
De duur van de verwerking is afhankelijk van de grootte van het bestand dat aangeleverd is.
Wanneer er bij de instellingen van de UBO Check een emailadres is opgegeven, wordt hiernaar na de verwerking van het bestand een email gestuurd.


Op welke manier kan de Whitelist binnen Compliancy Check worden onderhouden?

Zie Functionele beschrijving Compliancy Check v2.5, pagina 23 e.v.

Het beheren van de Whitelist vindt plaats in Compliancy Check OnWeb. De webapplicatie is te benaderen via de URL : https://www.abzportal.nl/compliancycheck. De beheerder van de Whitelist dient te beschikken over een Digitaal Paspoort met autorisatie voor Compliancy Check – Whitelist-gebruiker.


Is er een mogelijkheid om per bedrijfsonderdeel van een Erkende Deelnemer een eigen Whitelist te hanteren?

Alleen voor de bedrijfsonderdelen van een Erkende Deelnemer die afzonderlijk Erkende Deelnemer zijn van Stichting CIS en als aparte bedrijven zijn ingericht bij Solera voor de dienst Compliancy Check.


Hoe doe ik onderzoek naar de UBO?

De Wwft schrijft voor dat een instelling onderzoek doet naar de identiteit van een cliënt, voordat zij een transactie uitvoert of een zakelijke relatie aangaat. Dit zijn de globale stappen die u neemt voor het onderzoek naar de UBO:

Stap 1. Achterhaal de identiteit

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het vaststellen en controleren van de identiteit van de UBO. Dit onderzoek wordt het cliëntenonderzoek genoemd en mag risico-gebaseerd plaatsvinden. Dit houdt in dat u zelf een inschatting moet maken van de risico’s van een zakelijke relatie of transactie op witwassen en/of financieren van terrorisme. 

Stap 2. Doe een Compliancy Check

Wanneer u de identiteit heeft achterhaald, moet u de UBO screenen om het risico te kunnen inschatten. Staat de UBO bijvoorbeeld op één van de sanctielijsten? Dit kunt u eenvoudig screenen met behulp van Compliancy Check.

Binnen de UBO Check webapplicatie kunt u bij Instellingen instellen of u de UBO Check resultaten automatisch wenst te toetsen tegen de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check.

Als u dit heeft ingesteld worden alle UBO Check resultaten automatisch voor u omgezet naar een formaat waarmee een Compliancy Check kan worden uitgevoerd. Vervolgens wordt geautomatiseerd de toetsing van de UBO Check resultaten tegen de sanctielijsten met behulp van Compliancy Check voor u uitgevoerd.

De resultaten (mogelijke hits) van de Compliancy Check komen op de whitelist van de klant. U moet beoordelen of een mogelijke hit wel of geen hit is. Het resultaat van deze beoordeling legt u vast in de whitelist van Compliany Check.   


Is onderzoek naar de UBO verplicht?

Onderzoek naar de UBO is verplicht voor bedrijven die onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (afgekort de ‘Wwft’) vallen. Wanneer u wilt weten of u hieronder valt, verwijzen wij u naar artikel 1 van de Wwft voor een lijst van partijen waarop de wet van toepassing is. Naast banken, trustkantoren en verzekeraars geldt de wet onder meer voor advocaten, notarissen en geldwisselkantoren.


Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Voor bepaalde (financiële) instellingen, zoals banken, trustkantoren en verzekeraars, geldt de wettelijke plicht om de identiteit van een UBO te achterhalen wanneer zij zakendoen met die partij. De achtergrond van deze bepaling is om te voorkomen dat natuurlijke personen met kwade bedoelingen, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

 

De uiteindelijk belanghebbende van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die:

een belang heeft van minstens 25 procent in het kapitaal van de rechtspersoon, OF

minstens 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, OF

begunstigde is van minstens 25 procent van het vermogen van de rechtspersoon.


Wat is de prijs van de UBO Check dienstverlening?

De UBO Check dienst kent een prijs per zakelijke relatie per jaar. Jaarlijks vindt een herijking plaats op basis van het aantal KvK-nummers in monitoring.


Op welke wijze kan ik toegang krijgen tot UBO Check?

Met Solera certificaten wordt de identiteit van gebruikers met toegang tot UBO Check gegarandeerd en wordt gezorgd dat de gebruiker toegang krijgt. Authenticatie verloopt via een persoonsgebonden Digitaal Paspoort of een server gebonden server certificaat.


Kan de UBO Check geautomatiseerd worden uitgevoerd?

Via een webapplicatie, webservice of een batch kunt u geautomatiseerd de UBO’s en de KvK rollen vaststellen. De resultaten zijn geschikt om toetsing tegen de sanctielijsten uit te voeren. UBO Check ondersteunt de sanctielijst toetsing via Compliancy Check.

Dit alles wordt uitgevoerd en aangeboden via de bestaande Solera infrastructuur en processen. Hierdoor blijft de aanpassing voor u minimaal.


Wat zijn de mogelijke uitkomsten uit de UBO Check?

De uitkomsten die per pad kunnen voorkomen zijn:

 • UBO: er is een UBO gevonden in dit pad. In dit geval wordt de gevonden UBO getoond en het pad daar naartoe.
 • Geen UBO: er is in dit pad geen UBO gevonden. In dit geval wordt de hoogst gevonden bestuurder getoond en het pad er naar toe.
 • Waarschijnlijke UBO: er is in dit pad een persoon gevonden die waarschijnlijk een UBO is, maar waarvan dit niet met 100% zekerheid kan worden gesteld. Er dient nader onderzoek verricht te worden.
 • Complex: Het pad is ondoorzichtig / complex. Indien eenzelfde entiteit meerdere keren voorkomt in het pad en er dus een kringverwijzing ontstaat dan wordt deze uitkomst gegeven. Het pad wordt getoond. Er dient nader onderzoek verricht te worden.
 • Geen data-In onderzoek: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Voor het laatst gevonden bedrijf in het zoekpad wordt door ABZ/Graydon nader onderzoek ingesteld. De verkregen resultaten worden via de monitoring automatisch aan u aangeleverd.
 • Geen data-Failliet: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het gezochte bedrijf is failliet.
 • Geen data-Surseance: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Er is surseance van betaling verleend aan het gezochte bedrijf.
 • Geen data-Opheffing: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het gezochte bedrijf is opgeheven. 
 • Geen data-Buitenland: er is in dit pad onvoldoende data om een UBO te bepalen. Het pad eindigt in het buitenland.
 • Bedrijfsleiding: de gevonden persoon bevindt zich in de bedrijfsleiding van het gezochte bedrijf maar is op basis van zijn KvK-rol niet als UBO te kwalificeren.

Per pad worden de gevonden UBO’s en KvK- rollen getoond.
Mogelijke KvK-rollen:

Beherend Vennoot, Commissaris, Directeur, Eigenaar, Penningmeester, Procuratiehouder, Secretaris, Vennoot, Voorzitter, Bestuurslid, President-directeur, Voorzitter Raad van Bestuur, Vice President, Vice Voorzitter, Bewaarder der boeken, Lid Raad van Beheer, Voorzitter Raad van Beheer, Bevoegd Functionaris, Aandeelhouder.

De informatie per rol betreft:

Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geboorteland, Straatnaam, Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode, Plaats.

Deze gegevens worden, indien voorhanden, weergeven.


Wat is de update frequentie van de UBO Database?

De UBO Database is dagelijks up-to-date door:

 • Verwerking aangevraagde KvK uittreksels.
 • 200.000 updates per maand door bedrijven zelf.
 • Wijzigingen Credit management database.
 • Eigen onderzoeksteam (40FTE).
 • Up-to-date bestand met 100% aandeelhouders van bedrijven.

Wat zijn de bronnen van de UBO Database?

In totaal gaat hem om 12.500 geraadpleegde bronnen:

Publieke bronnen

 • Kamers van Koophandel.
 • Basis gegevens KvK.
 • KvK Specifieke gegevens.
 • 100% aandeelhouders.
 • Participaties.
 • Bestuurders.
 • Historie.
 • Rechtbanken.
 • Faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betalingen.
 • Kranten.
 • Internet.
 • Sector informatie.
 • Macro en meso informatie.

Eigen bronnen

 • Eigen incassobureau: 90.000 verwerkte vorderingen per jaar.
 • Samenwerking met kredietverzekeraars Euler Hermes, Coface en Atradius.
 • Vele banken en verzekeraars maken gebruik van onze UBO database.

Waar is de UBO Database uit opgebouwd?

Wij beschikken over een uitgebreide UBO database. De oorsprong van deze kwaliteit ligt in de volgende factoren:

 • 4.700.000 unieke bedrijven, waarvan 800.000 handelsactief.
 • Gehele concern inzichtelijk.
 • Er wordt tot 13 niveaus diep gezocht naar UBO’s.
 • Gehele pad naar de UBO inzichtelijk en weergegeven.

Kenmerken en eigenschappen van de UBO Check dienstverlening?

De UBO Check brengt op basis van het KvK-nummer betrokkenen bij een (potentiele) zakelijke relatie, gevestigd in Nederland, in kaart.
Voor elke vertakking in een concernstructuur wordt het pad tot aan de hoogste entiteit doorlopen. Elk pad heeft een bepaalde uitkomst. Het kan dus voorkomen dat er verschillende uitkomsten worden gegeven voor een UBO Check op één bedrijf.

Identificatie UBO op basis van aandelen en belang

aandelen_belang.png

Identificatie UBO op basis van KvK-rollen

KvK-rollen.png

Uit welke modules bestaat UBO Check?

UBO Check Bestaande Relaties

Uw gehele portefeuille wordt verrijkt met KvK-nummers en UBO’s van de betreffende bedrijven.

UBO Check Nieuwe Relaties     

Van elke nieuwe relatie kunt u eenvoudig bepalen wie de UBO’s zijn achter het bedrijf. Betreffend bedrijf wordt automatisch in monitoring gezet.

UBO Check Monitoring     

Uw totale portefeuille wordt gemonitord op wijzigingen in de UBO’s. Bij een wijziging krijgt u de nieuwe UBO Check resultaten automatisch toegezonden.

UBO Check Audittrail

Alle bevragingen worden voor u vastgelegd zodat u kunt aantonen bij audits door De Nederlandsche Bank dat u voldoet aan wet- en regelgeving.

UBO Check sanctielijst toetsing

De UBO Check resultaten zijn geschikt om toetsing tegen de sanctielijsten uit te voeren. UBO Check ondersteunt de sanctielijst toetsing via Compliancy Check.


Waarom UBO Check?

Als u een financiële dienst levert of financiële transactie aangaat, moet u controleren of uw (potentiële)relatie voorkomt op de Europese en/of Nederlandse Sanctielijst.
DNB geeft een ruime definitie van het begrip ‘relatie’, namelijk:
“ een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie”.
Alle betrokkenen noemen we verder UBO (Ultimate Benificial Owner). Hieronder vallen onder andere:

 • cliënten;
 • vertegenwoordigers of gemachtigden;
 • uiteindelijk belanghebbenden van de cliënten;
 • begunstigden van een product (bijvoorbeeld bij een uitkering op een levensverzekering) of (internationale) overboeking van gelden;
 • wederpartij bij een financiële transactie/product (bijvoorbeeld bij uitkering van een schadeverzekering).

Voor particuliere relaties is het relatief eenvoudig om te controleren of de betreffende persoon op één van de sanctielijsten voorkomt.
Voordat de controle op een zakelijke relatie kan worden uitgevoerd moet eerst worden onderzocht wie de betrokkenen zijn.
De controle moet plaatsvinden:

 • bij de beoordeling van nieuwe aanvragen zakelijke relaties;
 • periodiek op alle zakelijke relaties of er wijzigingen zijn opgetreden in het bedrijf ten aanzien van de betrokkenen;
 • alvorens een uitkering te verstrekken uit hoofde van een  verzekeringen naar zakelijke klanten en/of derden.

Wie gebruiken UBO Check?

De doelgroepen van UBO Check zijn verzekeraars en gevolmachtigden.


Op basis van welke wetgeving moet u de UBO Check uivoeren?

Voor financiële instellingen in Nederland geldt een aantal wettelijke bepalingen op basis waarvan deze instellingen moeten weten wie hun klanten zijn. Drie wetten zijn hierbij belangrijk:

 • de Wet op het financieel toezicht (Wft)
 • de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Sanctiewet 1977 (Sanctiewet)

Met deze bepalingen wordt onder meer het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme tegengegaan. Om deze reden mag u geen financiële dienst leveren of financiële transactie aangaan met personen en/of organisaties die op de Europese en/of Nederlandse Sanctielijst staan.

Mobiel Schademelden

Mobiel Schademelden

Niet kunnen inloggen in Audaflow

Wanneer u niet kunt inloggen in Audaflow, controleer dan de volgende zaken:

 1. Controleer of u een geldig Digitaal Paspoort van Solera heeft, met autorisatie voor Audaflow. 
  Neem contact op via het Support Portaal van Solera en vraag of uw Digitaal Paspoort is geautoriseerd voor Audaflow.
 2. Tijdens inloggen in Audaflow verschijnt een pop-up waarin u uw Digitaal Paspoort moet selecteren. Ziet u deze pop-up niet verschijnen en wordt gevraagd om een Single Sign-On user name en password? Dan is uw Digitaal Paspoort wellicht niet goed geïnstalleerd. 
  U kunt dit als volgt oplossen:
  Ga naar https://dp.abz.nl/ om uw Digitaal Paspoort te testen. De portaalbeheerder van uw organisatie kan u hierbij helpen. Komt u er niet zelf uit? Neem dan contact op met Solera via het Support Portaal.
 3. Heeft u nog niet eerder ingelogd in Audaflow? Misschien heeft u nog geen autorisatie om deze dienst te kunnen gebruiken.U kunt dit aanvragen via het autorisatieformulier.

Een dossier van Mobielschademelden inzien

U ontvangt per e-mail een link naar het schadedossier. U heeft hiervoor een geldig en geautoriseerd Solera Digitaal Paspoort nodig.

Zie ook Mobiel Schademelden in gebruik nemen 


Aangesloten partijen Mobielschademelden

Een overzicht van alle deelnemers kunt u vinden op: https://www.seps.nl/home/mobielschademelden/deelnemers/

Alle grote schadeverzekeraars en alle grote leasemaatschappijen zijn aangesloten op Mobielschademelden. Ook de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA) staat achter dit initiatief.


Op welke telefoons werkt de app Mobielschademelden?

Voor Mobiel Schademelden zijn apps ontwikkeld voor iPhone en Android telefoons. Deze apps kunt u downloaden in de appstore van Apple en in Google Play. 

Heeft u een toestellen met een ander besturingssysteem? Kijk dan voor meer informatie op www.mobielschademelden.nl.


Mobiel schademelden in gebruik nemen

Voor het gebruik van Mobiel Schademelden heeft u een geldig Digitaal Paspoort nodig met autorisatie voor Mobiel Schademelden. Een autorisatie kunt u aanvragen bij Solera Support


Aansluitprocedure voor Mobielschademelden

Aansluiten op Mobielschademelden als verzekeraar, volmacht of leasemaatschappij kunt u snel en eenvoudig regelen via de stichting EPS:
•    Vul de formulieren 'intentieverklaring'  en 'inrichtingsdocument'  in
•    Stuur deze formulieren – samen met  uw bedrijfslogo – naar: 
secretariaat@seps.nl . 
•    Het aansluiten duurt een aantal werkdagen. 
U ontvangt bericht zodra de aansluiting gereed is. Ook ontvangt u van de Stichting EPS een deelnemersovereenkomst Mobielschademelden.

Roy-data

Roy-data

Moet ik in de bevraging altijd een kenteken invullen?

Het kenteken moet u alleen in de bevraging invullen als u er zeker van bent dat op dit kenteken de royementsgegevens zijn aangeleverd. Dat hoeft dus niet het kenteken te zijn waarop een verzekering wordt aangevraagd. Indien het verkeerde kenteken wordt opgegeven verlaagt dit de score. In dat geval kan beter geen kenteken worden meegegeven.


Wanneer is het gebruik maken van een STP-bevraging het meest effectief?

Indien het kenteken waarop de royementsgegevens zijn afgegeven met enige zekerheid bekend zijn dan kan gebruik worden gemaakt van de STP bevraging. Er wordt dan alleen gezocht naar royementsgegevens op dat kenteken. Mogelijk is dit ook partieel door te voeren. Als bijvoorbeeld is vastgesteld dat het voertuig reeds bij verzekerde in bezit was, kan voor deze polissen het beschikbare kenteken in de bevraging worden meegenomen. Het 'oude' kenteken hoeft dan niet te worden uitgevraagd.


Wat is het meest effectieve doorlooptijd om in Roy-data te zoeken naar een royementsverklaring?

Bij de doorlooptijd dient er rekening mee te worden gehouden dat zo'n 90% van de royementsgegevens binnen vijf weken na de royementsdatum zijn aangeleverd. Standaard de volle 99 dagen laten doorzoeken lijkt daarmee erg lang en niet effectief.


Wat is het meest effectieve zoekperiode om in Roy-data te zoeken naar een royementsverklaring?

Voor de 'zoekperiode' geldt in een standaardsituatie dat meer dan een maand voor de royementsdatum/aanvangsdatum van een nieuwe polis niet zinvol is. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in het overgrote deel van de gevallen mensen nauwelijks of geen periode tussen twee verzekeringen hebben. De zoekperiode standaard op langer dan een jaar zetten zal er toe leiden dat veelvuldig oude royementsgegevens worden opgehaald. Dit leidt tot royementsgegevens met één schadevrij jaar te weinig.


Indien niet automatisch de juiste gegevens zijn gevonden, wat is dan de meest handige handmatige zoekactie?

De functies doorzoeken op postcode, huisnummer en kopie toestaan op 'ja' zijn bij uitstek functies die gebruikt worden bij handmatige zoekacties indien niet automatisch de juiste gegevens zijn gevonden.


Wat is het effect van het meegeven van het polisnummer in de bevraging van Roy-data?

Het meegeven van het polisnummer heeft slechts een functie als "knock-out criterium". Met andere woorden: indien meerdere gegevens worden gevonden, worden in dat geval slechts die gegevens gepresenteerd die bij dat polisnummer horen. Het gaat hier om het polisnummer van de partij die de gegevens heeft afgegeven. Worden er geen gegevens op dat polisnummer gevonden dan worden de overige gevonden gegevens gepresenteerd.


Wat is Stichting EPS?

Sinds 2003 bestaat de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars, ook wel afgekort tot de Stichting EPS of SEPS.

De stichting heeft tot doel efficiency voordelen te behalen voor schadeverzekeraars op gebieden waar de concurrentiële verhoudingen tussen de verschillende maatschappijen niet wordt beïnvloed.


Hoe verwijder ik een gebruiker uit Roy-data?

Een gebruiker kan niet rechtstreeks uit Roy-data verwijderd worden. Een gebruiker verdwijnt uit het Roy-data overzicht 'Gebruikersrollen instellen' als het Digitale Paspoort van de gebruiker niet meer geautoriseerd is voor Roy-data.


Waarom heb ik binnen Roy-data niet d mogelijkheid om royementen in te voeren?

Invoeren van royementen is alleen mogelijk als de gebruiker daarvoor geautoriseerd is.
De Gebruiker-beheerder van Roy-data kan een andere gebruiker autoriseren door in het scherm ‘Gebruikersrollen instellen’ een vinkje te zetten bij ‘Informatie leverancier’ bij de betreffende gebruiker.


Wat is de URL voor de Roy-data productie-omgeving?

https://www.abzportal.nl/roydata


Wat is de URL voor de Roy-data demo-omgeving?

https://demo.abzportal.nl/roydata


Controleren of de aanlevering van mijn royementen aan Roy-data goed is verwerkt

Eén keer per dag wordt er vanuit Roy-data een mail gestuurd met de resultaten van de verwerking van aangeleverde royementen. Deze mail wordt gestuurd naar het email-adres dat in de Roy-data-instellingen is opgegeven. Dit mailadres kan zelf aangepast worden door iemand met de rol gebruiker/beheerder binnen Roy-data.
Onderstaand een voorbeeld van zo’n mail:

mail-aanlevering.png

De betekenis van de statussen is:

OK Dit zijn royementen die volledig correct zijn aangeleverd en dus geen correctie behoeven.
Waarschuwingen: Dit zijn royementen met een zodanig kleine fout, dat ze wel kunnen worden bevraagd.
Fouten: Dit zijn royementen die eerst via „Corrigeren in InvoerOnWeb‟ moeten worden gecorrigeerd. Daarna is bevraging mogelijk.
Fatale fouten: Deze royementen met deze status zullen niet zijn verwerkt zijn in de Roy-data database en zijn dus niet te bevragen. Deze royementen zijn niet te corrigeren via InvoerOnWeb, maar moeten opnieuw met correcte inhoud aangeleverd worden.


Een andere verzekeraar verzoekt om royementsgegevens terug te geven

U moet royementsgegevens teruggeven als u de verzekeringnemer (nog) niet heeft verzekerd. 
Let op: ook als de betreffende persoon een offerte bij u heeft aangevraagd die uw verzekering nog niet heeft geaccepteerd, dan mag u deze royementsgegevens niet in gebruik hebben! 
U kunt de royementsgegevens vanuit het overzicht ‘Royementsgegevens in gebruik’ teruggeven. 


Ik ontvang een wijzigingsbericht. Wat betekend dit?

Een wijzigingsbericht geeft aan dat een door u in gebruik genomen royementsgegevens door de oorspronkelijke leverancier van deze gegevens alsnog is aangepast. Het is aan uw bedrijf of u op basis van deze gewijzigde gegevens de premie voor uw cliënt wilt aanpassen of niet. De gewijzigde royementsgegevens blijven bij uw bedrijf in gebruik.


Ik heb op mijn bevraging royementsgegevens gekregen, maar niet de juiste

Misschien zijn de juiste gegevens zijn nog niet aangeleverd. U kunt een nieuwe bevraging uitvoeren met een periode 0. Er wordt daarbij alleen gekeken naar royementsgegevens die vanaf dat moment nieuw worden aangeleverd. De functie ‘doorzoeken’ geeft standaard deze instelling mee.
Zie voor andere mogelijke oplossingen: 
Ik heb een bevraging gedaan maar krijg geen gegevens terug


Ik heb een bevraging gedaan maar krijg geen gegevens terug

Hiervoor zijn verschillende oorzaken mogelijk:

 1. Is de royementsdatum van de oude polis reeds verlopen? Deze datum komt waarschijnlijk overeen met de ingangsdatum van de nieuwe polis. Is deze datum nog niet verlopen dan zijn de gegevens waarschijnlijk nog niet aangeleverd door de oude verzekeraar. U kunt opnieuw een bevraging doen. 
 2. Mogelijk is er een andere partij die per abuis uw royementsgegevens in gebruik heeft genomen. Doe een bevraging met ‘Kopie Toestaan’ op ‘Ja’. U stelt daarmee vast of dat het geval is. Is dat het geval dan dient u contact op te nemen met de andere verzekeraar door het versturen van een e-mail met een verzoek tot vrijgave. Vervolgens doet u een doorlopende bevraging naar het origineel. 
 3. Check of de bevraging is gedaan op basis van de juiste gegevens. Realiseer u dat niet alle verzekeraars de juiste geboortedata aanleveren en dat er mensen verhuisd kunnen zijn. De combinatie juiste naam en kenteken (bij voorgaande verzekeraar) moet altijd leiden tot het correcte resultaat. Check tevens of de periode-aanduiding correct is. Deze periode-aanduiding heeft betrekking op de royementsdatum. Zet deze voor de zekerheid op tenminste 3 maanden voor de ingangsdatum van de polis. 
 4. Uw te verzekeren cliënt heeft geen eigen set aan royementsgegevens omdat deze de ‘regelmatige bestuurder’ is. U kunt dan de royementsgegevens van de verzekeringnemer opvragen en inkijken. Het is dan niet de bedoeling dat u deze royementsgegevens in gebruik neemt.
 5. De aspirant-verzekerde heeft geen verzekerings-verleden in Nederland. Bevragen in Roy-data heeft geen zin.

Gegevens schadevrije jaren in een andere taal

De Stichting EPS verstrekt de gegevens over uw schadevrije jaren uitsluitend in de Nederlandse taal. U kunt uw Nederlandse verzekeraar verzoeken een verklaring in een andere taal op te stellen. 


Het aantal schadevrije jaren in Roy-data klopt niet. kan Stichting EOS dat aanpassen?

Nee. Als u van mening bent dat het aantal schadevrije jaren in Roy-data niet klopt, dan moet u contact opnemen met uw vorige verzekeraar. De Stichting EPS kan- en mag - geen royementsgegevens aanpassen.


Aantonen schadevrije jaren met een werkgeversverklaring

Verzekeraars accepteren zelden een werkgeversverklaring. Vraag uw werkgever daarom naar een verklaring van de verzekeraar van de auto. Belangrijk is wel dat u de enige bestuurder van de auto bent geweest.


Opbouw schadevrije jaren met leaseauto

U bouwt geen schadevrije jaren op als een auto niet op uw naam staat. U kunt wel aantonen dat u al een aantal jaren schadevrij rijdt. Hiervoor kunt u een leaseverklaring vragen bij de leasemaatschappij. Deze verklaring moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Allereerst moet de verklaring op uw naam staan;
 • Daarnaast moeten de leaseperiode en de schades worden vermeld. 
 • Op basis hiervan bepaalt de nieuwe verzekeraar het aantal commerciële treden. Daarbij nemen verzekeraars soms maar een maximaal aantal commerciële treden op. Informeer daarnaar bij uw nieuwe verzekeraar. 
 • Let op: op een leaseverklaring staat elke schade vermeld, ook kleine schades die u misschien zelf had betaald als het uw eigen auto was geweest. Dit komt doordat leaserijders via hun werkgever verplicht zijn iedere schade te melden – groot en klein. Dit kan gevolgen hebben voor de premie. 
 • Bij veel schades zal de verzekeraar minder bereid zijn (veel) korting te geven.

Let op: u krijgt hier nooit zuivere schadevrije jaren voor, maar sommige verzekeraars geven een paar commerciële treden op de bonus/malusladder. Dan krijgt u toch een hogere korting op uw premie.

Zie ook: uitleg Verschil in aantal schadevrije jaren tussen oude polis en opgave nieuwe verzekeraar


Geldigheidsduur schadevrije jaren en schorsing

Uw schadevrije jaren zijn beperkt geldig na het opzeggen van uw autoverzekering. Meestal is dat tot één jaar na beëindiging van uw verzekering. 
U kunt uw verzekering ‘schorsen’: stopzetten voor een bepaalde tijd. Bij sommige verzekeraars kunt u dan uw schadevrije jaren bewaren. Vraag uw verzekeraar naar de mogelijkheden. 

Verblijft u tijdelijk in het buitenland? U kunt bij vertrek naar het buitenland vragen om opschorten van de verzekering. De meeste verzekeraars werken hieraan mee.


Schadevrije jaren bij een tweede auto

Voor een tweede auto kunt u het aantal schadevrije jaren van uw eerste auto niet meenemen. Veel autoverzekeraars geven wel extra voordelen, bijvoorbeeld een aantal extra commerciële treden waarmee u dezelfde korting krijgt als voor uw eerste auto. Maar voor de opbouw van zuivere schadevrije jaren begint u natuurlijk wel bij  nul. 
De schadevrije jaren worden alleen opgebouwd door degene die de verzekering heeft afgesloten. Dus niet door bijvoorbeeld de partner die ook in de auto rijdt.


Het voordeel voor de autobezitter bij overstappen

U weet nu precies hoeveel zuivere schadevrije jaren u heeft. Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering kunt u gemakkelijker verzekeringen met elkaar vergelijken. Gebruik van dezelfde terugvaltabel (vanaf 2016) betekent duidelijkheid en voorkomt willekeur. Het aantal schadevrije jaren is betrouwbaar en  kan door verzekeraars als basis worden gebruikt voor het bepalen van de korting.


In Roy-data aangeleerde royementen opzoeken en corrigeren

Bij Roy-data Overzichten -> Batch rapportage is een overzicht te zien van aangeleverde batches.
Door de Status ‘Waarschuwingen’ en ‘OK’ uit te vinken, worden in het overzicht alleen de royementen met status ‘Fatal’ en ‘Error’ getoond:

roydata-overzicht-75.png

Door op een regel te klikken, krijgt u details van het aangeleverde royement te zien, met vermelding van de opgetreden fout.

details-royement-75.png

Via de knop ‘corrigeren’ is het royement aan te passen, en opnieuw aan te leveren.


Aanpassing mer 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 moeten verzekeraars allemaal dezelfde terugvaltabel gebruiken als iemand een schade claimt. Dat betekent dat u bij elke verzekeraar evenveel treden op de ladder daalt. Dit geldt alleen als u na 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar. Zo heeft u overal hetzelfde aantal schadevrije jaren als u overstapt.


Aanpassing mer 1 januari 2014

Vanaf 2014 moet de verzekeraar de klanten minimaal jaarlijks informeren over de opgebouwde zuivere schadevrije jaren. Dat kan bij het afsluiten van de verzekering, bij verlenging en bij het stopzetten.


Regels voor schadevrije jaren

De spelregels voor de schadevrije jaren zijn vastgelegd in de Bedrijfsregeling 11 Roy-data (BR11). Het Verbond van Verzekeraars heeft deze regeling opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • hoe verzekeraars klanten moeten informeren over opgebouwde schadevrije jaren;
 • de opbouw van schadevrije jaren, 
 • hoeveel schadevrije jaren de klant verliest bij een schade (deze regel geldt vanaf 1 januari 2016); 
 • welke schaden een terugval in de schadevrije jaren veroorzaken
 • wie de schadevrije jaren mag inzien. 

De meeste regels bestaan al langer, maar vanwege de onduidelijkheid rond de zuivere schadevrije jaren zijn de regels aangepast per 1 januari 2014 en nogmaals per 1 januari 2016.


Verschillen in lengte van bonus/malusladder tussen verzekeraars

Verzekeraars mogen zelf bepalen hoe lang zij hun bonus/malusladder maken. Ook beslissen zij zelf hoeveel korting zij bij elke trede geven. Dat geldt ook voor de maximale korting. 

Let op: heeft u de maximale korting bereikt, dan kunt u bij sommige verzekeraars niet verder stijgen op de bonus/malusladder. U blijft daarna misschien wel schadevrij rijden, maar u kunt geen schadevrije jaren meer opbouwen. Dat kan voor verwarring zorgen. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een verzekeraar die geen maximum op de bomus/malusladder heeft ingesteld.


Kan ik mij verzekeren tegen het verlies van schadevrije jaren?

Nee. Veel mensen hebben een no-claimbeschermer of een bonusbeschermingsverzekering. Deze zorgt ervoor dat u niet zakt op de bonus/malusladder als u een claim indient. U behoudt uw korting. De meeste verzekeraars hebben dit overigens wel beperkt tot maximaal  één keer per jaar. 

Let op: u behoudt uw korting, maar, uw aantal zuivere schadevrije jaren daalt wel! Uw nieuwe verzekeraar houdt geen rekening met de no-claimbescherming. De nieuwe verzekeraar berekent de premie op basis van de zuivere schadevrije jaren.


Verschil in schadevrije jaren tussen oude polis en nieuwe verzekeraar

Veel verzekeraars geven extra voordelen om klanten te binden. Soms krijgt u daardoor een  hogere trede op de bonus/malusladder dan de eigenlijke situatie. Dit noemen we een ‘commerciële trede’. 

Uw nieuwe verzekeraar kijkt echter naar het echte aantal schadevrije jaren. Dit noemen we de ‘zuivere schadevrije jaren’. Daarop baseert de verzekeraar uw premie. 

Het verschil tussen zuivere en commerciële jaren kan verwarring opleveren. Een nieuwe regel vanaf januari 2014 zorgt voor meer duidelijkheid:
uw oude verzekeraar moet nu ook het aantal zuivere jaren aan u doorgeven. Dit getal gebruikt ook uw nieuwe verzekeraar bij het berekenen van uw premie.


Aantonen schadevrije jaren bij overstappen naar een andere verzekeraar

 • Als uw uw autoverzekering beëindigt, ontvangt u een bewijs van uw aantal schadevrije jaren. Dat is voor uw eigen administratie. 
 • Mogelijk sluit u ergens anders een nieuwe verzekering af. Uw nieuwe verzekeraar controleert zelf uw schadevrije jaren via een centrale elektronische database: Roy-data.

Bijhouden schadevrije jaren in Roy Data

 • Uw verzekeraar houdt uw schadevrije jaren bij, alleen van de lopende verzekeringen. 
 • Sinds 2007 houden verzekeraars ook het aantal schadevrije jaren van de beëindigde verzekeringen bij via een centrale elektronische database: Roy-data. 
 • Wisselt u van verzekeraar? Dan controleert uwe nieuwe verzekeraar uw opgebouwde schadevrije jaren in Roy-data.

Negatieve schadevrije jaren

Stel: u heeft 2 schadevrije jaren opgebouwd. U veroorzaakt een aanrijding en dient een claim in bij uw verzekeraar. De verzekeraar trekt 5 schadevrije jaren af. U houdt dan -3 over, U staat dan ‘in de min’. Verzekeraars noemen dit een ‘malussituatie’. Vaak moet u dan meer premie gaan betalen en uw korting vervalt.


Verliezen schadevrije jaren

U verliest schadevrije jaren als:

 • u een schade claimt die op uw verzekering wordt uitbetaald. Behalve als de schade te verhalen is op iemand anders of op het Waarborgfonds Motorverkeer. 
 • Bij schade door vandalisme. Het aantal jaren verschilt per verzekeraar. Gemiddeld verliest u dan 4 tot 6 schadevrije jaren. 
 • Vanaf 1 januari 2016 gebruiken verzekeraars een vaste terugvaltabel. Bij beëindiging van de verzekering worden de schadevrije jaren volgens vastgelegde regels berekend. Bij een schade verliest iedereen dan 5 schadevrije jaren op de bonus/malus ladder.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

Schadevrije jaren bouwt u op tijdens de looptijd van uw autoverzekering. De verzekering moet op uw eigen naam staan. Schadevrije jaren kunnen wel overgenomen worden door uw partner. Bijvoorbeeld als u overlijdt of u gaat scheiden. Hiervoor zijn echter geen algemene regels. 

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.


Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bouwt u op als u geen schades claimt bij de verzekeraar. Voor ieder jaar krijgt u korting op de premie van uw autoverzekering. Die korting kan oplopen tot 80%. Verzekeraars mogen zelf bepalen hoeveel korting zij geven. Voor het vaststellen van de premie houden zij bijvoorbeeld ook rekening met uw leeftijd, woonplaats of het aantal kilometers per jaar. Dit systeem heet het bonus/malussysteem. Onderdeel hiervan is de bonus/malusladder. Voor elk schadevrij jaar stijgt u een trede op deze ladder. Ue krijgt dan meer korting. Claimt u een schade, dan gaat u een aantal treden naar beneden.


Wat is de aansluitprocedure Roy-data?

Aanmelden voor Roy-data is eenvoudig: een e-mail naar secretariaat@seps.nl met daarin uw verzoek is voldoende. U ontvangt dan zo snel mogelijk een offerte van ABZ en informatie over de verdere procedure.