Waarom moet ik voor CR een apart bedrijfscertificaat en een aparte postbus aanvragen?

Als u gebruik wilt maken van CR dmv een backofficekoppeling, dan heeft U een bedrijfscertificaat en een postbus nodig. Het is een eis van Stichting EPS dat dit een apart bedrijfscertificaat en een aparte postbus is.


Wat is de url voor de CR demo-omgeving?

https://demo.abzportal.nl/CrWeb/ActionServlet


Functies Clearinghuis Regres

Clearinghuis Regres kent twee functies: 1. Aanmelden. Het aanmelden is het op de hoogte brengen van de verzekeraars dat er een schade is waarbij zij tegenpartij zijn. Dit betekent dat verzekeraars sneller geïnformeerd zijn en bijvoorbeeld contact kunnen leggen met de desbetreffende verzekeringsnemer. 2. Matchen. Het matchen is het op voorhand controleren in welke mate de verzekeraars het eens zijn over de (mate van) aansprakelijkheid.


Voordelen Clearinghuis Regres

Clearinghuis Regres maakt het voor u mogelijk om de onderlinge aansprakelijkstelling voor motorrijtuigenverzekeringen, verhaalstransacties met rechtsbijstandverzekeraars en regres dienstverleners op geautomatiseerde wijze af te handelen. Hiermee bereikt u een kortere doorlooptijd en een efficiëntere afhandeling van uw regresschades.


Kenmerken en eigenschappen Clearinghuis Regres

Voor afwikkeling binnen Clearinghuis Regres komen alleen schades in aanmerking, die voldoen aan onderstaande voorwaarden: • het betreft alleen materiële en/of persoonlijke materiële schade tot een bedrag van € 50.000,-; • bij de schade zijn twee motorvoertuigen betrokken (niet meer, niet minder); • er is sprake van een cascodekking bij tenminste één van de voertuigen; • het betreft voertuigen met een Nederlands kenteken; • er zijn alleen Nederlandse verzekeraars en/of gevolmachtigden bij betrokken.


Waarom Clearinghuis Regres?

De traditionele processen bij schadeverzekeraars, gevolmachtigden en rechtsbijstandverzekeraars voor het aansprakelijk stellen en regresvoering zijn zeer bewerkelijk. Per schadegeval wordt er veel gecorrespondeerd en / of getelefoneerd. De doorlooptijden voor het afhandelen van de schade worden daardoor onnodig verlengd en de onnodig hoge interne kosten van de schadebehandeling zetten het resultaat van de partijen onder druk. Om de afhandeling van regresschades automatisch te kunnen ondersteunen met behulp van een applicatie is Clearinghuis Regres ontstaan. Hiermee kunnen alle relatief eenvoudige regresgevallen snel, zonder tussenkomst van personen en zonder correspondentie worden afgehandeld.


Doelgroep Clearinghuis Regres

De doelgroep van Clearinghuis Regres is schadeverzekeraars, gevolmachtigden en rechtsbijstandverzekeraars.


Clearinghuis Regres

Met Clearinghuis Regres wordt de onderlinge aansprakelijkheidsstelling voor motorrijtuigenverzekeringen tussen partijen op eenvoudige wijze afgehandeld. Clearinghuis Regres is bedoelt voor en richt zich op schadeverzekeraars, gevolmachtigden en rechtsbijstandverzekeraars. Voor meer informatie over de activiteiten van de Stichting EPS, kunt u terecht op de website van de Stichting EPS: www.seps.nl.


Contact en meer informatie over Clearinghuis Regres

•   Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot een regresvoering kunt u terecht bij Stichting EPS: T 088 - 778 11 22 E-mail: secretariaat@seps.nl

•    Technische vragen kunt bij Solera stellen via het Support portaal.


Uitleg opzoeken van een regres

Door een Kenteken of een Ongeval-ID in CR Informatie opgeeft, kunt u  het verloop van een regres  bekijken. U doorloopt hiervoor de volgende stappen:

Ga naar URL: https://www.abzportal.nl/cr/informatie/pages/zoekOngeval.faces

CR-informatie-1.png

Hieronder een voorbeeld van het regres horende bij kenteken 88XTBX

CR-informatie-2.png

In dit scherm wordt het volgende weergegeven:
1: het Kenteken waarop gezocht is
2: het Ongeval-ID en de beide Kentekens horende bij dit Ongeval-ID
3: Status van dit regres
4: Beide partijen horende bij dit regres
5: Schadenummers van beide partijen (niet verplicht)

CR-informatie-3.png

6: De standpuntdata en -percentages van beide partijen
7: Start van het regres door CR-00820000 (Interpolis)
8: Antwoord van tegenpartij CR-00731105 (CB Bedrijven)
9: Bericht dat er een match heeft plaatsgevonden
10: Verdere verloop van het regres. In bovenstaand voorbeeld is zichtbaar dat er meerdere schadebedragen rappel berichten naar beide partijen verstuurd zijn. Ook is zichtbaar welke systeemmeldingen zijn verstuurd met een toelichting onder ‘Extra Info’ waarom deze systeemmeldingen verstuurd zijn.


Hoe kan ik de status van een regres nagaan?

De status van een regres kunt u nagaan met behulp van Clearinghuis Regres Informatie. Hiervoor moet u een autorisatie aanvragen  op uw digitale paspoort. Een autorisatie kunt u aanvragen via e-mail:  support@abz.nl


Wat zijn de systeeminstellingen van Clearinghuis Regresschades?

Systeeminstellingen Clearinghuis Regresschades 

OVS             Percentages       
0                   0%        50%        100%
1                    0%                       100%
2                   0%                       100%
3                   0%                       100%
4                   0%                       100%
5                   0%                       100%
6                                50%  

Afbreekcodes    
code            reden
M11               Verkeerde TP
M12              Letsel schade
M13              Regresvoering reeds gemeld
M14              Meer dan twee gemotoriseerde voertuigen betrokken
M15              Verkeerde schadedatum
M16              WAM uitsluiting  
M17              Technisch probleem
M18              Claim Vervallen


Instelling                                                        Aantal      
Maximum aantal aansprakelijkheden            3     
Maximum kosten autohuur                            750 euro
Maximum bedrag bedrijfsregelingen            2500 euro
Maximum schadebedrag casco                    50000 euro
Maximum eigen risico                                   5000 euro
Maximum bedrag overig                               2500 euro
Maximum waardevermindering                    1000 euro
Rappeltijd aansprakelijkheid                         21    dagen
Rappeltijd schadebedrag                              21    dagen
Maximum tijd passief                                    150   dagen
Minimum bewaartermijn vroege berichten  100   seconden
Pagina grootte                                              9 


Aansluitprocedure voor Clearinghuis Regresschades

Aansluiting op Clearinghuis Regresschades verloopt via Stichting EPS. Op de website van Stichting EPS  vindt u de benodigde formulieren om aan te sluiten op Clearinghuis Regresschades. 


Via https://www.seps.nl/home/clearinghuis/aansluitprocedure/ komt u direct bij de juiste formulieren.

Voor aansluiting op het Clearinghuis Regresschades moet u de ingevulde aansluitformulieren  met bijlagen opsturen naar de Stichting EPS: 

T 088 - 778 11 22
F: 088 - 778 11 99
E-mail: secretariaat@seps.nl
http://www.seps.nl

Nadat de formulieren en bijlagen in goede orde zijn ontvangen, wordt u binnen twee weken aangesloten. 

Ten behoeve van de vaststelling van de juiste WAM-volmachtcode is het document WAM-volmachtcodes opgenomen .

Voor technische vragen rond uw aansluiting kunt u terecht bij Solera, telefoon 0800-255 52 29 (optie 5). Voor uw inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de Stichting EPS.